להלן הקישור לטופס מלגת חבל מודיעין לשנת תשפ"ג:

https://www.natansys.site/mhm23