הננו להביא לידיעתכם שקייטנות הינן עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.
לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלה אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים מן הרשות המקומית
*על בעלי קייטנות ומנהלים המתכוונים לקיים קייטנה בקיץ תשפ"ב 2022
*לפנות למחלקה לרישוי עסקים במועצה אזורית חבל מודיעין.  לפתיחת בקשה לרישיון עסק.

רישיון העסק מותנה גם בקבלת "אישור חינוכי" ממשרד החינוך. קבלת "אישור חינוכי" מותנה בהשתתפותו של מנהל הקייטנה בהשתלמות. 
בקשות לרישוי עסקים יש להגיש 30 יום טרם מועד פתיחת הקייטנה.


לפרטים ניתן לפנות בטלפון 03-9722842 או במייל: hmasakim@modiin-region.muni.il
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד החינוך:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/leisure/after-school-programs/summer-camps