רשימת מוסדות חינוך מיוחד

 

בחבל מודיעין, התלמידים הזכאים לשירותי חנ"מ על פי חוק לומדים ב:

 • חמישה גנ"י חינוך מיוחד הנותנים מענה לגילאי 3-6 על פי אפיונים הניתנים בוועדות זכאות ואפיון בהתאם לחוזר מנכ"ל לחוק החינוך המיוחד.
 • בי"ס אחד חט"ב+חט"ע  הנותן מענה לגילאי 12-21 על פי אפיונים הניתנים בוועדות זכאות ואפיון ובהתאם לחוזר מנכ"ל לחוק החינוך המיוחד.
 • שש כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים: יסודי, חטיבה ותיכון  (מודעים נחלים, ישיבת נחלים, בי"ס נחשון).

תלמידם זכאים לשירותי חינוך מיוחד שלא נמצאה להם מסגרת מתאימה על פי האפיון, לומדים ברשויות סמוכות והרשות נושאת בהוצאות.

תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד של סל אישי ומוסדי משולבים בכיתות רגילות בשכבות הגיל השונות.

במסגרת טיפול בפרט פועלים בישובים השונים:

 • ארבע מועדוניות הנותנות מענה הוליסטי לגילאי 6-9 ופעולות כמסגרת המשך ובחופשות משרד החינוך במשך חמישה ימים בשבוע מתום יום הלימודים ועד השעה 18:00.
 • שמונה מרכזי למידה בישובים השונים הנותנים מענה לימודי במקצועות הליבה בקבוצות קטנות בעלי צרכים דומים מתום יום הלימודים ועד השעה 20:00 .
 • שני קציני ביקור סדיר המלווים את צוותי החינוך, ההורים והתלמידים ומפעילים תכוניות למניעת נשירה סמויה וגלויה במסגרות החינוך.

הזכאות נקבעת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988)

ועדות זכאות ואיפיון לשירותי חינוך מיוחד:

משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.
הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

מסגרות החינוך המיוחד - מידע כללי:

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי, שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם, ישובצו במסגרת חינוכית מותאמת לצורך ולתפקוד שלהם, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

שעות פעילות חינוך מיוחד:

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון שנקבע בוועדת זכאות ואפיון.

הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 14:00, ובימי ו' עד 13:00.

גני תקשורת פועלים בימים א'-'ה' עד השעה 16:45,  ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים. פרטים בבתי הספר.

כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים:

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון שנקבע בוועדת זכאות ואפיון.

הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 14:00, ובימי ו' עד 13:00.

גני תקשורת פועלים בימים א'-'ה' עד השעה 16:45,  ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים. פרטים בבתי הספר.

מסגרות חינוך מיוחד
גני ילדים מגיל 3, המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:
 • עיכוב התפתחותי
 • עיכוב שפתי
 • לקויות שמיעה
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • מוגבלות שכלית התפתחותית
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
בתי ספר

בתי ספר המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • לקויות למידה מורכבות
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
 • הפרעות נפשיות
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • לקויות שמיעה
 • מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, בינונית או עמוקה