הורים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים על פי החלטתה של ועדת זכאות ואפיון, זכאים גם להקלות במס. אישור ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון משמש גם אישור למס ההכנסה, ותוקפו שלוש שנים.