מחלקת ישובים

הדס פורת
הדס פורת : מנהלת מחלקת ישובים

מחלקת יישובים מהווה גורם מתכלל בממשק הדו רובדי שבין המועצה ליישובים.
בנוסף, מהווה המחלקה גוף ידע מקצועי עבור כלל בעלי התפקידים והגורמים המקצועיים במועצה וביישובים.
 
עבודת המועצה עם הישובים מתאפיינת בריבוי ממשקי עבודה, מול גורמים שונים ומחלקות רבות ודורשת שיתופי פעולה בין אגפיים וקידום עבודה מתואמת וסינרגטית, של כלל העוסקים בנושא. הרצון הוא לקדם שיח ועבודה שתואמת את האמירה "הישובים שותפים לעשייה ולמתן השירות לתושב"
לאור כל האמור, חשנו צורך לייצר מודל עבודה חדש, שיקדם וישפר את דרך העבודה המשותפת של המועצה והיישובים ויעודד חיבורים בתוך המועצה ומחוצה לה, לשיפור השירות ליישובים ולתושבים.
הרצון להעמיק את הקשר ורמת השירותים הניתנים ע"י המועצה, לצד טיפוח עצמאות היישוב,.
 

הפעילות המרכזית של המחלקה:

 

חיזוק מנגנונים בעבודה ישוב- מועצה

 

פיתוח ואסטרטגיה

 

קהילתיות ומנהיגות

 

מנהל/ארגוני -פיתוח מענים המסייעים למנהל תקין-התייעלות

 

הקמת פורום מקצועי לבעלי תפקידים
קורסים והכשרות- מרכז הכשרה/הדרכה

 

העצמה וחיזוק מקצועי של הועד המקומי

 

 
עקרונות מנחים למחלקה:
  • חיזוק הקשר בין המועצה לישובים, לצורך שיפור השירות לתושב - המענה לישובים מרוכז תחת מחלקה ייעודית אחת ומהווה כתובת סיוע נוספת וזמינה. מיסוד נהלי עבודה ברורים בין הישוב למחלקות השונות ומתן מענה למנהיגות הישוב.
  • חיזוק הקשר לשטח - תפקיד המחלקה, לשמוע ולאסוף את הצרכים השונים שעולים מהישובים תוך כדי קידום שיח של שותפות באחריות למתן שירותים לתושב. בנוסף, תכלול צרכי היישוב, משלב המיפוי, תכנון המענה, חיבור לאגפי המועצה והאסטרטגיה המועצתית עד שלב הביצוע (בדגש, כל העת על שמירה וקידום אוריינטציה קהילתית).
  • סמכויות - מחלקת ישובים עובדת בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה אך אינה מחליפה את אנשי המקצוע. בנוסף, המחלקה תבחן ותחדד את חלוקת האחריות והסמכות במתן השירות לתושב בין המועצה לוועדים המקומיים.
  • פיתוח מנהיגות ומרכז הכשרות - מחלקת יישובים משמשת "כמרכז הכשרות" לבעלי תפקידים ביישובים. סיוע לישובים ביצירת שדרה ניהולית בישוב תוך בחינת צרכי הישוב והתאמת תפקידים לצורך שיפור ממשק העבודה עם המועצה וקידום צרכי הישוב .