אודות:

המחלקה מובילה ומיישמת פרוייקטים בתחומים מגוונים בעלות כוללת של עשרות מיליוני שקלים, הפרויקטים נבחרים מידי שנה ע"פ צרכים שעולים מהשטח.

הפרוייקטים מגוונים וכוללים:

  • הקמת מבנים : בתי ספר, גני-ילדים, מעונות יום, מועדוני נוער.
  • שדרוג מגרשי משחקים, מגרשי ספורט ועוד. 
  • סלילת כבישים ומדרכות, הקמת כיכרות, עבודות פיתוח, תאורת רחוב ושדרוג תשתיות ביישובים.

מחלקת פרויקטים אחראית על ליווי התהליך משלב היזום, דרך התכנון, האישור, הביצוע, הניהול והפיקוח.

בתי ספר

 

שיפוץ מועדוני נוער

 

בניית מועדוני נוער 

 

שדרוג כבישים ותשתיות

 

בניית מעונות יום

 

 שדרוג מגרשי ומתקני ספורט

 

לפרטים ומידע

ג'נט אדרי בנישטי
ג'נט אדרי בנישטי: רכזת פרוייקטים