בעלי תפקידים בעמותה
 
תפקיד שם
יו"ר ידידיה סבג
גזבר אופיר אלפסי
מזכיר דני דדון
מנהלת העמותה אתי עוז
רכז קהילה תומכת נפתלי קידרון
רכזת חברתית רחל יונה
אב קהילה חיים פרידמן
אב קהילה פזי יעקב