תוכנית ארצית להתנדבות של גימלאים בגן הילדים בנושא בטיחות בדרכים, התוכנית מופעלת על ידי קרן של"מ ועמותת אור ירוק בשיתוף משרד החינוך.

במסגרת התוכנית מגיעים המתנדבים לגן פעם בשבוע, משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים.

המתנדבים מהווים דמויות משמעותיות עבור הילדים ומשמשים מודל לחיקוי והערכה.

הילדים הם שגרירים לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר המשפחה.

כל מתנדב בתוכנית מקבל מקום בגן , ע"י מציאת מסגרת פעילות התואמת את כישוריו ויכולתיו.

במסגרת ההכשרה המתנדבים מקבלים ידע וכלים המסייעים להם להצליח בתפקידם ונפגשים אחת לחודש עם הרכזת והמנחה של התוכנית.

לפרטים נעמי לוסטיגמן רכזת זהב בגן   052-2243170

התנדבות לזה"ב בגו