סיפורי לוב

יחסי ערבים ויהודים

שם הדובר/ת: חסן אליהו

עיסוק הדובר/ת: חקלאות והובלות

גיל בעת התיעוד: 80

שנת עלייה לארץ: 1950

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: יחסים עם 'לא יהודים'

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2290

חיי הקהילה ועזרה הדדית

שם הדובר/ת: עמוס חן (חסן)

עיסוק הדובר/ת: חקלאות

גיל בעת התיעוד: 75

שנת עלייה לארץ: 1952

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: קהילה

לתיעוד המלא באתר: 

החיים בגריאן ובטריפולי

חתונה משפחה ופרנסה

עזיבת בית הספר וסיוע בפרנסת הבית בחקלאות

 

שם הדובר/ת: עמוס חן (חסן)

עיסוק הדובר/ת: חקלאות

גיל בעת התיעוד: 75

שנת עלייה לארץ: 1952

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

שפה: ערבית-יהודית

נושאי שיחה: חינוךמשפחהעיסוק ופרנסה

כיבוד אם ואב ויחס חם לילדים

היכרות עם אשתו, משפחה ופרנסה

נישואין ופרנסה בארץ ובחו"ל

שם הדובר/ת: עמוס חן (חסן)

מגדר הדובר/ת: גבר

עיסוק הדובר/ת: חקלאות

גיל בעת התיעוד: 75

שנת עלייה לארץ: 1952

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: חתונהמשפחהעיסוק ופרנסה

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2975

מעגל השנה, חגים ותפילות

לימודי קודש, בר מצווה ומשפחה

שם הדובר/ת: חסן אליהו

עיסוק הדובר/ת: חקלאות והובלה

גיל בעת התיעוד: 80

שנת עלייה לארץ: 1950

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: חינוךמשפחה

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2287

תרבות מנהגים ומאכלים 

חגים ומאכליהם

מאכלים וחגים

שם הדובר/ת: חסן אליהו

משתתפים בשיחה: רויתה חסן, כמונה חסן, חן (חסן) עמוס, זהרה גואטה

עיסוק הדובר/ת: חקלאות והובלות

גיל בעת התיעוד: 80

שנת עלייה לארץ: 1950

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: מאכליםמעגל השנה

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2288

לימודים, עלייה וקליטה

העלייה לישראל והתאקלמות

שם הדובר/ת: עמוס חן (חסן)

עיסוק הדובר/ת: חקלאות

גיל בעת התיעוד: 75

שנת עלייה לארץ: 1952

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: עלייה לארץציונותקליטה והתיישבות

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2978

שפה, עלייה וקליטה

זכרונות ילדות

שם הדובר/ת: אליהו שמאקה

עיסוק הדובר/ת: חקלאי

גיל בעת התיעוד: 78

שנת עלייה לארץ: 1949

קהילות המוצא של הדובר/ת: מסלאתה

נושאי שיחה: ילדות

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/3204

ילדות

שירות צבאי

שם הדובר/ת: עמוס חן (חסן)

עיסוק הדובר/ת: חקלאות

גיל בעת התיעוד: 75

שנת עלייה לארץ: 1952

קהילות המוצא של הדובר/ת: גריאןטריפולי

נושאי שיחה: סיפור חיים, צבא

לתיעוד המלא באתר: https://www.lashon.org/1/node/2293