בקשה להקמת ממ"ד בהליך מזורז

הנחיות להקמת ממד בהליך מזורז.pdf

מצורפת הצעת מחיר לדוגמה של ספק מיגוניות