בס"ד

מסמכים שיש להגיש בעת פתיחת בקשה לרוכלות
  1. למלא את טופס הבקשה המצורף.
  1. להציג  אישור בעל הקרקע בצרוף מפה עם מיקום העסק ואסמכתא בדבר זהות בעל הקרקע.
  1. להציג אישור חו"ד מקדמית תברואן, בצירוף: תכנית סניטרית פרשה טכנית רישיונות יצרן.
  1. מסמכי חברה – תעודת עוסק מורשה ואו ח.פ. ורשם החברות (באם יש)
  1. מצורף תצהיר כיבוי אש והתנאים שיש לעמוד בהם - להחתים עו"ד ואו מזכירות בית משפט.

 

מוזמנים לתאם פגישה מסודרת עם מחלקת קידום עסקים: ימית /מזי בטלפון : 03-9722842

או בכתובת מייל: hmasakim@modiin-region/muni.il

נשמח לעזור בכל שאלה ועניין,

מחלקת רישוי עסקים