שם תפקיד טלפון   שלוחה מייל
ד"ר אושרה אלפסי  מנהלת אגף החינוך     oshra@modiin-region.muni.il
חן מזרחי מזכירת אגף החינוך  03-9722811   chen@modiin-region.muni.il
דורין זבדי תקציבאית האגף    03-9722811   dorinz@modiin-region.muni.il
מיכל גלבוע מנהלת מח' גני ילדים  03-9722823 שלוחה 1    michalgilboa@modiin-region.muni.il
מורן השאש מזכירת מח' גני ילדים  03-9722823 שלוחה  3     moranh@Modiin-Region.Muni.il
עדי לזמי רכזת כ"א מח' גני ילדים 03-9722823 שלוחה 2 adilazmi@Modiin-Region.Muni.il
תמר ויינטראוב מנהלת מח' בתי ספר  03-9722810 שלוחה 2      tamarw@modiin-region.muni.il
חנית מנצור מזכירת מחלקת בתי ספר  03-9722810 שלוחה 1 Henit@Modiin-Region.Muni.il
ירדן רוזנר רכזת פרוייקטים ואחראית כ"א בבתיה"ס  03-9722810  שלוחה 6  YardenR@Modiin-Region.Muni.il
ט'גה קינדה מנהלת מח' חינוך מיוחד 03-9722810 שלוחה 5 taga@modiin-region.muni.il
ענת ערוב מזכירת מח' חינוך מיוחד 03-9722810 שלוחה 3 Efrata@Modiin-Region.Muni.il
ברכה דהן הסעות חנ"מ 03-9722810 שלוחה 4 Bracha@Modiin-Region.Muni.il
ניר גלעד קב"ס 03-9722810 שלוחה 8 nirg@Modiin-Region.Muni.il
אודיה חוטר קב"ס 03-9722810 שלוחה 7    amitr@modiin-region.muni.il
יוסי כהן מנהל תחזוקת מוסדות חינוך  03-9722810 שלוחה 9 yosi_k@Modiin-Region.Muni.il
אודיה שרוני מנהלת היחידה לקידום נוער 03-9773656   odeya@Modiin-Region.Muni.il
צביקה יערי מנהל השירות הפסיכולוגי 03-9712729   shapach@Modiin-Region.Muni.il
עשירה הלל מזכירת השירות הפסיכולוגי 03-9712729 שלוחה 1 shapach@Modiin-Region.Muni.il
דני מדר מנהלת מחלקת תחבורה 03-9722870 שלוחה 4 Dani@Modiin-Region.Muni.il
מירי רחמים מזכירת מחלקת תחבורה  03-9722870 שלוחה 1 Miri@Modiin-Region.Muni.il
צדוק חגירה סדרן הסעות 03-9722870 שלוחה 2 YossiSaada@Modiin-Region.Muni.il
רמי מגרו קצין בטיחות 03-9722870 שלוחה 3 Rami@Modiin-Region.Muni.il