הסעות

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי וועדת זכאות ואפיון  ורכזת הסעות במחלקת החינוך.

הודעה על הזכאות תימסר להורים ולמחלקת ההיסעים.רכזת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.

לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי המחלקה לחינוך מיוחד. הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי מחלקת חינוך מיוחד וחברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

חוזר מנכ"ל בנושא הסעות

ברכה דהן
ברכה דהן: הסעות חינוך מיוחד

WhatsApp Image 2023-02-20 at 10.29.06.jpe