ייעוד:

מתן מענה אישי וייחודי לאוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים מגיל 3-21, באופן מערכתי ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים ועם המשפחות.

מטרות

מימוש באופן מלא של שילוב התלמיד/ה עם הצרכים המיוחדים במסגרות החינוך  הרגילות יחד עם מענה מיטבי מתמשך לתלמיד ומשפחתו במסגרת הלימודים  המיוחדת שלה נדרש בחשיבה על השתלבות מרבית בחברה.

מסגרות החינוך הרגילות והמיוחדות ברשות ומחוצה לה, נקבעות ע"פ צרכי  התלמיד והאפשרויות הקיימות ברשות וע"פ הלקויות בכל רמות התפקוד של  התלמידים בחלוקה הבאה:

 • תוכניות שילוב בבתי הספר לחינוך רגיל.
 • כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים.
 • גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד.
 • קליטת תלמיד למסגרת לימודים בחינוך המיוחד מיושמת לאחר תהליך הפנייה לקביעת זכאות.

הזכאות נקבעת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988)

ועדות זכאות ואיפיון לשירותי חינוך מיוחד:

משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.
הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

מסגרות החינוך המיוחד - מידע כללי:

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי, שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם, ישובצו במסגרת חינוכית מותאמת לצורך ולתפקוד שלהם, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

 

גנים טיפוליים

גני ילדים מגיל 3, המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • עיכוב התפתחותי
 • עיכוב שפתי
 • לקויות שמיעה
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • מוגבלות שכלית התפתחותית
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות

 

בתי ספר

בתי ספר המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • לקויות למידה מורכבות
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
 • הפרעות נפשיות
 • הפרעות תקשורת
 • שיתוק מוחין
 • לקויות שמיעה
 • מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, בינונית או עמוקה

 

כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון שנקבע בוועדת זכאות ואפיון.

הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 14:00, ובימי ו' עד 13:00.

גני תקשורת פועלים בימים א'-'ה' עד השעה 16:45,  ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים. פרטים בבתי הספר.

 

שעות הפעילות

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון שנקבע בוועדת זכאות ואפיון.

הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 14:00, ובימי ו' עד 13:00.

גני תקשורת פועלים בימים א'-'ה' עד השעה 16:45,  ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים. פרטים בבתי הספר.

 

הסעות

מועצה אזורית חבל מודיעין  מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם. ההסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך.
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד החינוך - חוזר מנכ"ל בנושא הסעות

 

הסעות בחינוך המיוחד

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי וועדת זכאות ואפיון  ורכזת הסעות במחלקת החינוך.

הודעה על הזכאות תימסר להורים ולמחלקת ההיסעים.רכזת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.

לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי המחלקה לחינוך מיוחד. הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי מחלקת חינוך מיוחד וחברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

 

מידע נוסף על זכויות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים: