מחלקת חינוך מיוחד וטיפול בפרט

 

ייעוד – מתן שוויון הזדמנויות למימוש הזכות לחינוך ומיצוי הפוטנציאל האישי באמצעות מתן מענה תואם צורך לכלל התלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד ובגילאי  3-21 בהתאם לחוק החינוך המיוחד.

         מחלקת פרט וחינוך מיוחד פועלת מתוקף החוק לחינוך מיוחד וחוק חינוך חובה ואחראית על:

  1. יישום חוק החינוך המיוחד במערכת החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל  לחוק החינוך המיוחד באמצעות איתור, מיפוי ומתן מענה אישי מותאם וייחודי לאוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים מגיל 3-21 באופן מערכתי ובשיתוף פעולה עם משפחותיהם וכל הגורמים הרלוונטיים.
  1. יישום חוק חינוך חובה במערכת החינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל לחוק חינוך חובה לתלמידים מגיל 3-18 באמצעות איתור, מיפוי ומתן מענה מותאם אישי באופן מערכתי ובשיתוף פעולה עם משפחותיהם וכל הגורמים הרלוונטיים.

 

טבלת אנשי קשר - מחלקת פרט וחינוך מיוחד
שם תפקיד טלפון מייל
אודיה חוטר מנהלת חנ"מ ופרט 03-9722813 יצירת קשר מקוונת
טליה ענת ערוב מזכירת מח' חינוך מיוחד ופרט 03-97228130 יצירת קשר מקוונת
ברכה דהן הסעות חינוך מיוחד 03-9722810 יצירת קשר מקוונת
אודיה חוטר קב"ס 03-97228112 יצירת קשר מקוונת
ניר גלעד קב"ס 03-9722810 יצירת קשר מקוונת