בעלי עסקים יקרים,


אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ביום 21/4/2020 הותקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה ארנונה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף 2020, ובמסגרת התיקון נקבעה הנחה לבעלי עסקים בשיעור של 100% מתשלום הארנונה לחודשים מרץ, אפריל, מאי 2020 (למעט נכסים שהוגדרו בתקנות כנכסים שאינם זכאים להנחה).

 

החל מתאריך 1/3/2020 ועד לתאריך 31/5/2020 בהתאם להגדרות שנקבעו בתקנות, המועצה פועלת ליתן את ההנחות בהתאם לקביעת התקנות.


לתשומת לבכם:


בעלי עסקים שקיימים להם חובות שנוצרו עד לתאריך 28/2/2020 ולא נפרעו, לא יהיו זכאים לקבלת ההנחה.
בעלי עסקים המחזיקים בנכסים הזכאים להנחה ששילמו את הארנונה לכל השנה מראש, יקבלו החזר יחסי בגין ההנחה.

לפרטים ובירורים ניתן לפנות למחלקת הגבייה : 03-9722836 שלוחה 2

מייל: Liat@Modiin-Region.Muni.il

 


בברכה,


ג'קי להב גזבר המועצה

ומנהל הארנונה

 

קובץ תקנות

לינק לתו הסגול לעסקים | שימו לב יש לבחור חבל מודיעין