הוגנות וחדשנות בחינוך'קול קורא 'להקמת פינות נוי בבתי הספר שנה לחבל מודיעין  70 לרגל חגיגות 
פנייה להנהגות הורי בתי הספר  בשיתוף המנהלים ,צוותי החינוך והתלמידים

בבואכם להגיש את הצעתכם ,אנא בררו ביחד מספר היבטים:

  1. בחירת המקום וברור הרציונאללהקמת פינת הנוי 1 מה נרצה שהמקום ישדר ?מהי מטרתו? מהו האזור המתאים ביותר להקמת פינת הנוי? באילו חומרים נרצה להשתמש?
  2. שילוב התלמידים ,הצוות וההורים 2 כיצד קהילת ביה"ס תשתלב ביצירת פינת הנוי? מה התלמידים יוכלו להפיק מהפינה בחיי היום יום?
  3. בחירת האמן 3 איזה אמן הכי מתאים להשיג מטרות אלו  ? כיצד האמן מתחבר לרציונאלשלכם? כיצד האמן יחבר את באי ביה"ס ליצירת פינת הנוי 

הקריטריונים:

  1. הקמת צוות היגוי-בשיתוף תלמידים ,הצוות החינוכי וההורים
  2. בחירת הורה יו"ר לוועדה-המתכלל .
  3. הצגת הרציונאללהקמת פינת הנוי והמענה שינתן לבאי ביה"ס
  4. הצגת הסקיצה לרבות החומרים
  5. הצגת האמן המבצע ודרכי שיתוף קהילת ביה"ס (תלמידים ,מורים  והורים ) בתהליך >> שימו לב-בונוס בניקוד למי שיבחר אמן מהחבל!
  6. הצגת עלויות הפרוייקט 
  7. הצגת לוח הזמנים

תקציר ההצעה יש לשלוח לשרון שני עד לתאריך  22/3/20

שלושת בתי הספר שיבחרו ע"י ועדה ייעודית יזכו ב-40,000 כל אחד

מועד התכנסות הועדה 29/3/20