מודל העבודה החינוכי שלנו

העמותה לגיל הרך פועלת ע"פ ה- Misc, מודל שפותח ע"י פרופסור קליין (1988,1981) מאוניברסיטת בר-אילן. המודל משמש כבסיס לתכנית התערבות ושיפור איכות הקשר והאינטראקציה בין מבוגר וילד. איכות היחסים הינה קריטית לצורך התפתחות אופטימלית. ההתנהגויות באינטראקציה מוגדרות כתקשורת ובהתאם "לעקרונות התיווך". מודל ה-Misc מייצג גישה תיווכית התפתחותית המתבססת על אינטראקציה של 3 מסגרות תאורטיות בסיסיות.

  1.  הגישה ההתפתחותית- התייחסות לשלב ההתפתחותי של הילד. גישה המלווה ע"י צוות של פסיכולוג, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת.גישה אקולוגית-תרבותית- התייחסות אל המערכת האקולוגית – תרבותית בתוכה צומח הילד. זאת מתוך תפיסה שהילד מושפע  ממאפייניו האישיים וממאפייני סביבתו. העמותה מיישמת את התפיסה האקולוגית של סמינר הקיבוצים ומשלבת מדריכה חינוכית המנחה את המטפלות ע"פ עקרונות הגישה לדוגמא- טיול, חצר גרוטאות, תיבות פעילות וכו'.
  2. העמותה עם הפנים לקהילה – שיתוף נוער, הורים, סבתות וסבים באירועים ובפעילויות המתקיימות במעונות.הגישה התיווכית-מספר מרכיבים בהתנהגות של מבוגר עשויים לקדם את התפתחותו הקוגניטיבית והרגשית של הילד. "גישת התיווך"- מבוססת על התיאוריה של ויגוצקי (1978) ופרופסור קליין (1988,1991).
  3.  העמותה משקיעה במדריכה חינוכית שמנחה ומדריכה את הצוותים ע"פ עקרונות גישת התיווך, ליצירת תקשורת איכותית במעגלים:
  • מטפלת-ילד
  • מטפלת-הורה
  • מטפלת-מטפלת