תכנית "שני קצוות החבל"


"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"- שאול טשרניחובסקי

אישיותו מתעצבת בהתאם למה שהוא סופג מהסביבה בה הוא נולד ובה הוא חי את שנותיו הראשונות.

אגף החינוך רואה חשיבות עליונה בהכרות התלמידים את כלל 24 יישובי החבל ומורשתם גם מבחינת "דע מאין באת ולאן אתה הולך" וגם מבחינת גאוות היחידה שלנו כתושבי החבל המשובח ביותר בארץ.

הנחת יסוד זו הובילה אותנו לבניית תכנית ייחודית בשם "שני קצוות החבל" המהווה נידבך נוסף והמשך ישיר לשיעורי מולדת הנלמדים בביה"ס.

התכנית התקיימה זו השנה הראשונה בכיתות ה' והיא כללה 5 סדנאות כיתתיות שהועברו על ידי מדריכות טיולים מהאזור אשר לימדו את התלמידים באופן חווייתי על מושבי החבל, ההיסטוריה, הטבע והמורשת.

התכנית שהתחילה השנה כפיילוט תהפוך להיות תכנית הדגל של האגף.

היום התקיים טקס הסיום הכולל סיור בנאות קדומים וחלוקת שי בו לקחו חלק כ- 300 תלמידים.

נהנינו לראותם אותם היום רגע לפני החופש הגדול, שמחים מאושרים ומחוברים יותר בינם לבין עצמם ובין מקום מוצאם.