כיצד ניתן לצמצם כניסת חיות בר לתוך היישוב?


מוגש כשירות מרשות הפיקוח והאכיפה:

עקב התרחבות השטחים הבנויים בישראל גדל מספר האנשים המתגוררים בסמיכות לשטחים פתוחים, ומצטמצמים אזורי המחיה הטבעיים של חיות הבר.
שילוב הגורמים מביא אותן לחדור לתוך המקומות המיושבים בחיפושן אחר מקורות מזון במצבורי אשפה ומתוך כך אוכלוסיותיהן מתרבות התרבות יתר, הגורמת למטרד לאדם ולנזקים לטבע.
חשוב לזכור, כי חיות בר נמנעות מעימות עם בני אדם בדרך כלל, ולרוב הן חוששות מאתנו יותר מאשר אנו חוששים מהן. טיפול בהן ללא הסדרה של מקורות המזון הזמינים ביישובים אינו יעיל מאחר שבמקומן תגענה חיות בר אחרות.

 

אז מה ניתן לעשות?

❗שימו לב! החוק בישראל קובע כי ציד ולכידה של חיות בר אסורה, למעט תחת היתר בכתב מאת רט"ג.

????שמירת מרחק

אין להתקרב לחיות בר, גם לא למטרת צילום. האכלה מכוונת והתיידדות עם חיות בר עלולות להפחית מחששן הטבעי מבני אדם ולהתקרבותן למקומות יישוב.

 

????סילוק מקורות מזון ומים

• אין להשאיר לחיות מחמד מזון ומים בכלים פתוחים מחוץ לבית. מוטב להאכילן בשעות היום ולא בשעות הלילה- השעות שבהן חיות הבר פעילות.

• אין להשאיר אשפה גלויה. יש לפנותה לפחי אשפה, לקבע אותם ולסגור אותם היטב.

• יש לאתר נזילות מים ולעצור אותן. בעלי חיים כגון חזירי בר נמשכים לקרקע לחה כדי לנבור בה ולחפש בה מזון.

 

????גידור

מומלץ לגדר משקים (לולים, דירים, רפתות, אורוות ופינות חי), גינות פרטיות, אתרי הטמנת פסולת ומרכזי מזון.

 

????????הגנה על חיות המחמד

• אל תניחו לחיות המחמד לשוטט לבד, בזמן טיול על הכלב להיות קשור ברצועה

• אל תשאירו לחיות המחמד מזון זמין על הקרקע

• חסנו את חיות המחמד נגד כלבת

 

????טיפול בנזקי חקלאות

הגוף החוקי האמון על טיפול בחיות הבר מתוקף חוק הגנה על חיית הבר (1955) הינו רשות הטבע והגנים.

הנזקים העיקריים שנגרמים ע"י חיות בר לשטחי החקלאות הם אכילת יבול, פגיעה בתשתיות חקלאיות (כגון צינורות מים), טריפה ועוד.

רשות הטבע והגנים ממונה על יישום חוק הגנת חיית הבר והיא משקיעה משאבים גדולים בגיוס עובדים וציוד במטרה לסייע לחקלאים להתמודד עם נזקים של חיות בר ובה בעת לשמור על חיות הבר.

על הטיפול במצבים של נזקי חקלאות ע"י חיות בר אמון פקח מטעם רט"ג.

 

השירות הווטרינרי של המועצה פועל בשיתוף פעולה רציף עם רשות הטבע והגנים לרווחת התושבים ובעלי החיים.