ביקור משלחת נבחרי ציבור מאמרטל- גרמניה


עם החזרה לשגרה, לאחר תקופת הקורונה, הגיעה לביקור משלחת  נבחרי ציבור מגרמניה במסגרת ברית ערים בין העיר "אמרטל" לבין מ.א חבל מודיעין.

הקשר בין הערים נמשך כ- 33 שנים , אודות לאופיו המיוחד החורג מכל מערכת יחסים בין ערים תאומות.

 

החברים באמרטל פועלים הן ברשות המקומית ונחשבים כאוהבי ישראל ופועלים  גם במסגרות הארציות  בכל עמותות  קשרי גרמניה- ישראל ,שהיו"ר מטעם אמרטל מר גרהרד דופלר ,

מלבד היותו חבר בוועדות הרבות , הוא מפרסם בעיתונות המקומית רבות על הקשר המיוחד ביננו ובדגש על אהבת ישראל.

 

מערכת זו תורמת להפצת האמת כשגרירים  נאמנים בגרמניה במדיניות הישראלית במקרו ובמיקרו, קשר של אחוות חברים בין נבחרי ציבור ובעיקר הדאגה לחילופי משלחות נוער

כדוגמת המשך  לאותה תפיסת עולם . לכן נוצרו  גם יחסים אישיים בין החברים של חילופי הנוער  והבוגרים.

חברי המשלחת יבקרו במרחבי המועצה ורחבי ישראל, מיד ושם דרך רמת הגולן, דרך הערבה, ים המלח, מתקני פיתוח, אקולוגיה ועוד..

 

מלחמות בעולם ואנטישמיות גואה , יפתרו רק בקשר חברתי , הבנה וידידות של אמת כדוגמת מערכת היחסים בין הרשות לאמרטל.

אנו תקווה שמערכת הקשרים תמשך תוטמע בדור ההמשך, למשך השנים  הבאות לקידום השלום והחברות בין המדינות.