עדכונים והנחיות על ידי ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)


תושבים יקרים,
מביא לידיעתכם כי בשעות האחרונות בוצעה הערכת מצב על ידי ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
ולהלן עידכונים והנחיות:
עד יום שני הוטל סגר על אזורי יהודה, שומרון ועזה.
שימו לב כי חל איסור על כניסת מטיילים ליער קולה ויער גבעת כוח.
יש לוודא כי שערי היישובים סגורים, ולהציב סיירי לילה / ביצוע תורנות שמירה. 
בנוסף, יש לתגבר בסיור מתנדבים וכן בסיורי מג"ב. 
ביום ראשון בבוקר יערכו סיורים ביטחוניים במוסדות החינוך טרם הגעת התלמידים. 
השומרים ואבות הבית מעודכנים והשמירה תעשה ביתר שאת.
לכל שאלה ותמיכה ניתן לפנות לקו החם של השירות הפסיכולוגי.03-9712729
מ 07:00 - 15:00  ומ 15:00 בכל שעה דרך מוקד המועצה. 
אנו משתתפים בצער המשפחות האבלות, ומאחלים החלמה מהירה לפצועים.
שמעון סוסן- ראש המועצה