תכנית תקציב מאושרת לשנת 2019


תושבים יקרים, 

במסגרת השקיפות לתושב ולנוחיותכם אנו מציגים בפניכם את תוכניות התקציב לשנת 2019 כחוברות דיגיטליות:

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2019 - כלל  אגפי המועצה 

הצעת תקציב 2019 - אגף כספים 

 

בברכה, 

יוסי אלימלך, מנכ"ל המועצה