רישום למרכזי למידה ותל"מ לשנת תשפ"ד  2023-2024

 

תם הזמן למילוי טופס זה.

טופס הצהרת בריאות

טופס חישוב זכאות להנחה בתשלום

טופס חתימה על ויתור סודיות

טופס אישור החזרת ילד/ה מהמועדונית לביתם