צוותי המוגנות והרווחה (מו"ר) מורכבים ממתנדבים.ות מקרב הקהילה, שפועלים למניעה והעלאת מודעות לאלימות מינית (ישנם צוותים שמרחיבים את תחומי העניין גם לסוגי אלימות נוספים).
לרובם ניסיון קודם והכרות עם טיפול בפגיעות מיניות.
הצוות עבר הכשרה מקצועית מותאמת לתפקידיו ופועל מטעם אגף חברה וקהילה וכן עם הרשות לביטחון קהילתי.

תפקידי הצוות:

א - מניעה והעלאת מודעות ע"י קידום פעילויות הסברה ותכניות מניעה ביישובים.

ב - ניהול אירוע על פי עקרונות מנחים והעברת מידע אל אנשי המקצוע במועצה.

ג - ליווי רגשי וסיוע ראשוני לנפגע.ת ובני המשפחה.

את צוותי מו"ר ביישובים מלווה עו"ס טל איתמר מזור - talmazor@modiin-region.muni.il
בשיתוף פעולה עם חן ורסנו מטעם הרשות לביטחון קהילתי - heyn@modiin-region.muni.il

המטרה היא ליצור מרחב תנועה ופעילות נעים ומוגן מבחינה רגשית ונפשית.
כל זאת ע"י מניעת התנהגות אלימה על גווניה, שמירה על שיח מחבר ואוהד, דרכי תקשורת טובים בין התושבים ותוך משפחתיים. חלק גדול מהפעילות מתקיים בשיתוף מרכז הגישור במטרה להטמיע שיח גישורי מחבר.

צוותי מו"ר משמשים כאוזן קשבת תוך הקפדה על שמירת דיסקרטיות. 

עצם הימצאותם של חברי צוותי מו"ר בתוך הקהילה עצמה מקנה נגישות ומהירות תגובה.