מודל 'שומרי ושומרות הסף' הוא מודל המכיר בידע המצוי בידי אנשים שונים בקהילה וכן בפוטנציאל הגלום ביכולתם להתערב ולמנוע התנהגויות סיכון. 

מי שחשוף להתנהגויות כמו שימוש בסמים, אלימות כלפי נשים, נטייה לאובדנות ונשירת תלמידים, אינם בהכרח אנשי מקצוע שתפקידם הרשמי הוא להתערב ולתת מענה. אלא מדובר באזרחים, עוברי אורח, שכנים או אנשים, שהמקצוע הרשמי שלהם אינו כולל בתוכו אחריות כלשהי להתערבות במצבי סיכון.

במסגרת הגישה המניעתית של 'שומרי ושומרות הסף' מתקיימת הכשרה שמטרתה הקניית מיומנויות לזיהוי אנשים שנמצאים בסיכון, תשאול ישיר על מחשבות או כוונות והפנייתם לשירותי טיפול וסיוע. יישום התכנית במועצה נעשה בהובלת היועצת לקידום מעמד האישה, מחלקת קהילה וכן הרשות לביטחון קהילתי.