הצהרת בריאות

הצהרת בריאות

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילות הנערכת במועדונית ומחוצה לה
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילות הנערכת במועדונית ומחוצה לה (חובה) שדה חובה
Untitled
Untitled (חובה) שדה חובה
Browser not supported