מקום העבודה הבא שלך מתחיל כאן

הרצאה ראשונה במסגרת תוכנית תמיכה במחפשי עבודה