מראיון עבודה לחוזה העסקה!

הרצאה שנייה במסגרת תוכנית תמיכה במחפשי עבודה