תמונת מצב קורונה 31/3/22, כח' אדר ב'

273

מספר  מאומתים פעילים

42

מספר מאומתים חדשים (מאתמול)

31

מבודדים

24

מספר יישובים עם מאומתים

10,530

מספר מחלימים (56 מאתמול)

4

מאושפזים בבית חולים

התפלגות מאומתים לפי יישוב

נתוני מתחסנים 31/3/22

17,327

מתחסנים מנה ראשונה

16,291

מתחסנים מנה שנייה

79.9%

אחוז מתחסנים מנה ראשונה (מעל גיל 5) 

 

9/02/22 עדכון תו ירוק

 עדכון מתווה תו ירוק

31/1/22 עדכון מתווה בידוד

 

19/1/22 עדכון הנחיות בידוד

 

13/1/2022  עדכונים והנחיות ליישוב

 

11/1/2022 | הנחיות המועצה ליישובים
 

הנחיות קורונה לתושבים קובץ מונגש

5/1/22 עדכונים והנחיות | משרד הבריאות

 

מחוסן /מחלים (לפי הגדרת משרד הבריאות)
בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון

יבצעו בדיקת PCR:

 • תוצאה שלילית – פטור מבידוד 
 • תוצאה חיובית –שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)
כלל האוכלוסייה (מחוסנים)

יבצעו בדיקת אנטיגן ביתית או בדיקת אנטיגן מפוקחת:

 • תוצאה שלילית – פטור מבידוד 
 • תוצאה חיובית (במקרה ותוצאה חיובית התקבלה  מבדיקת אנטיגן ביתית, תבוצע בדיקת אנטיגן מפוקחת) - שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)

כמו כן, אדם מחוסן/מחלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, ישהה בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שתבוצע החל מהיום האחרון לבידוד של החולה בו הוא מטפל.

מי שחוסן בחיסון אחד בלבד, אינו מוגן ועל כן נחשב כלא מחוסן/לא מחלים במקרה של חשיפה למאומת ואינו פטור מבידוד.

לא מחוסן / לא מחלים (לפי הגדרת משרד הבריאות)
בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון

יבצעו בדיקת PCR:

 • תוצאה שלילית – שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד. 
 • תוצאה חיובית – שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת)
כלל האוכלוסייה (מי שאינם מחוסנים/מחלימים)

יבצעו בדיקת אנטיגן מפוקחת:

 • תוצאה שלילית - שהייה בבידוד במשך 7 ימים. שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
 • תוצאה חיובית - שהייה בבידוד במשך 10 ימים. שחרור רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

כמו כן, אדם שלא חוסן / לא החלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, יכנס לאחר סיום הטיפול, לבידוד, למשך 14 יום עם אפשרות לקיצור בידוד עם תוצאת בדיקה אנטיגן מפוקחת שתבוצע ביום ה-7.

המדיניות החדשה תיכנס לתוקף בחצות שבין חמישי לשישי, 7.1.2022.

מימון הבדיקות
 • בדיקות אנטיגן ביתיות - במימון הנבדק. יובהר כי עד לשבוע הבא ייתכנו קשיי זמינות ברשתות השיווק, הציבור מתבקש להתאזר בסבלנות.
 • בדיקת אנטיגן מפוקחת במקרה של חשיפה למאומת - במימון המדינה.

ההנחיות החדשות לחשיפה לחולה המאומת

30/12 | עדכונים בנושא בידודים

מחוסנים ומחלימים יבצעו בדיקת אנטיגן מוסדית (לא ביתית):

 • תוצאה שלילית – ימשיכו בשגרת חייהם ויהיו פטורים מבידוד.
 • תוצאה חיובית – יבצעו בדיקת PCR וישהו בבידוד עד לקבלת תוצאה:
 • תוצאה שלילית – ימשיכו בשגרת חייהם ויהיו פטורים מבידוד.
 • תוצאה חיובית – יכנסו לבידוד למשך 10 ימים עד להחלמה באישור רופא, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא התגלו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

כמו כן, נקבע כי אדם מחוסן/מחלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, ישהה בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR שיבצע החל מהיום האחרון לבידוד של החולה בו הוא מטפל.

 לא מחוסנים/לא מחלימים (בהתאם להגדרות משרד הבריאות) - יבצעו בדיקת PCR:

 • תוצאה שלילית – ישהו בבידוד למשך 14 יום מהמגע האחרון עם החולה ואפשרות לקיצור בידוד עם תוצאת בדיקה PCR שלילית ביום ה-7.
 • תוצאה חיובית – יכנסו לבידוד למשך 10 ימים עד להחלמה באישור רופא, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא התגלו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

אדם שלא חוסן ולא החלים, המטפל בקטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע שאומת לקורונה, ייכנס לאחר סיום הטיפול לבידוד למשך 14 יום עם אפשרות לקיצור בידוד עם תוצאת בדיקה PCR שלילית ביום ה-7. מימון בדיקת האנטיגן במקרה של חשיפה למאומת, יהיה במימון המדינה.

מתווה הבידודים החדש

28/12 | עדכונים שינויים בתו הירוק

 

11/11 | עדכונים שינויים בתו הירוק

 

4/10 | עדכונים

הורים יקרים, 
בימים אלו אנחנו עושים כל שביכולתנו במטרה לצמצם הכנסת תלמידים לבידוד עקב חשיפה לחולה בעת נסיעה באוטובוס.

על כן, אנחנו מבקשים את עזרתכם להנחות את ילדכם להקפיד על מקומם הקבוע בעת הנסיעה.

ישיבה במקום קבוע בעת הנסיעה עשויה לאפשר בידוד ממוקד ולמנוע בידוד כוללני, ובכך להכניס לבידוד רק תלמידים שישבו סמוך לתלמיד החולה. 

חשוב לציין, כי החלטת בידוד נקבעת על ידי חקירה אמפדימיולוגית של משרד הבריאות ועל כן כל מקרה הינו לגופו בהתאם להנחיות.

3/10 | עדכון תו  ירוק

 

13/9 |  הנחיות משרד הבריאות במהלך חגי תשרי

תפילות

 • המלצת משרד הבריאות היא לקיים תפילות במקומות פתוחים.
 • בתי כנסת מעל 50 איש - חובה לבדוק תו ירוק בכניסה, גם אם התפילה מתקיימת בחצר בית הכנסת. ילדים מתחת לגיל 12 יכולים להיכנס על סמך בדיקת PCR ולא רק בדיקה מהירה.

ימי חג

 • בראש השנה וביום שאחרי החג (יום חמישי), בין התאריכים 21.9.7 ל- 21.9.9 תוקפה של בדיקת ה PCR תהיה 96 שעות ( במקום 72 שעות בשוטף). המשמעות: מי שעשה בדיקת PCR ביום ראשון ה-21.9.5 יוכל להכנס לבית הכנסת לכל אורך ימי החג.
 • שוק ארבעת המינים שמירה על מגבלת התקהלות, על פי תפוסה של אדם 1 ל- 7 מ׳׳ר.

התקהלות בשטח פרטי

 • מפגשים קהילתיים, ארוחות חג וכו'. ההתקהלות מוגבלת ל-50 איש במקומות סגורים, ו-100 איש במקומות פתוחים

אירועי הקפות שניות

יהיו מחוייבים בתו ירוק. מגבלת ההתקהלות באירועים אלו הינה 1000 איש במקומות סגורים, ו- 5000 איש במקומות פתוחים.

התקהלויות במקומות פתוחים

 • מעל 100 אנשים- חובה לעטות בהם מסיכה. משרד הבריאות ממליץ על עטיית מסיכות גם בהתקהלויות של פחות מ-100 אנשים.

מתווה הכותל

 • הפעילויות במתחם הכותל יתקיימו תחת מגבלת תפוסה של עד 8000 אנשים, ב- 15 קפסולות נפרדות. יוצבו סדרנים לשמירה על ההנחיות. חשוב להקפיד על עטית מסיכה.

*הכניסה לבתי כנסת לבני מתחת גיל 12 ו- 3 חודשים עם בדיקת PCR ציבורית, והארכת תוקף בדיקות ה PCR ל-96 שעות, הנה הוראת שעה לתקופת ראש השנה בלבד. לאחר החג, בדיקות PCR הנן לצורך אבחנתי, מלון והצגת בדיקה לנסיעה לחו"ל. מי שאינו מחוסן ומחלים זכאי לקבל תו ירוק באמצעות בדיקות מהירות בלבד בתשלום ובמימון המדינה לבני מתחת גיל 12 ו- 3 חודשים.

13/9 |  מתחמי בדיקות קורונה (PCR) של פיקוד העורף - מתכונת פעילות

 מתחמי בדיקות קורונה (PCR) של פיקוד העורף - מתכונת פעילות

פיקוד העורף מפעיל את מתחמי בדיקות הקורונה (PCR) ללא עלות ברחבי הארץ. 
מתחמי הבדיקות יפעלו עד ליום רביעי, 15.9.2021, בשעה 12:00 בצהריים. ויחדשו את פעילותם ביום שישי, 17.9.2021, בשעה 8:00 בבוקר.
הבדיקה מיועדת לאנשים שנחשפו לחולה מאומת או חווים תסמינים החשודים כקורונה ועבור ילדים עד גיל 12 ומנועי חיסון לטובת כניסה ושהייה בבית מלון.
שימו לב:  בשל העומסים במתחמים בתקופה זו עקב חגי תשרי, מומלץ לבדוק את האפשרות לבצע את הבדיקה בקופת החולים.
ההחלטה על פריסת המתחמים משתנה בהתאם להערכת מצב התחלואה ולכן חשוב להתעדכן במיקום המתחמים ובשעות הפעילות בטרם היציאה לבדיקה. יש להגיע למתחם עם תעודה מזהה. 

פרטים מלאים על מתחמי הבדיקות, מיקומים, ימי ושעות פעילות, ניתן למצוא בקישור הזה
https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx

5/9 | עדכונים שוטפים | חינוך

 

4/9 | עדכונים שוטפים

כיתה ה2 נחלים

ד1 יצחק נבון

ז5 חטיבת נחשון

4/9 | מתווה חגים משרד הבריאות

ראו היטב והעבירו הלאה  את הנחיות משרד הבריאות לחגי תשרי 

תפילות

המלצת משרד הבריאות היא לקיים תפילות במקומות פתוחים.

בתי כנסת

מעל 50 איש - חובה לבדוק תו ירוק בכניסה, גם אם התפילה מתקיימת בחצר בית הכנסת. ילדים מתחת לגיל 12 יכולים להיכנס על סמך בדיקת PCR ולא רק בדיקה מהירה.

ימי חג

בראש השנה וביום שאחרי החג (יום חמישי), בין התאריכים 21.9.7 ל- 21.9.9 תוקפה של בדיקת ה PCR תהיה 96 שעות (במקום 72 שעות בשוטף). המשמעות: מי שעשה בדיקת PCR ביום ראשון ה-21.9.5 יוכל להכנס לבית הכנסת לכל אורך ימי החג.

שוק ארבעת המינים

שמירה על מגבלת התקהלות, על פי תפוסה של אדם אחד ל- 7 מ׳׳ר.

התקהלות בשטח פרטי

מפגשים קהילתיים, ארוחות חג וכו'. ההתקהלות מוגבלת ל-50 איש במקומות סגורים, ו-100 איש במקומות פתוחים.

אירועי הקפות שניות

יהיו מחוייבים בתו ירוק. מגבלת ההתקהלות באירועים אלו הינה 1000 איש במקומות סגורים, ו-5000 איש במקומות פתוחים.

התקהלויות במקומות פתוחים

מעל 100 אנשים- חובה לעטות בהם מסיכה. משרד הבריאות ממליץ על עטיית מסיכות גם בהתקהלויות של פחות מ-100 אנשים.

מתווה הכותל

הפעילויות במתחם הכותל יתקיימו תחת מגבלת תפוסה של עד 8000 אנשים, ב- 15 קפסולות נפרדות. יוצבו סדרנים לשמירה על ההנחיות. חשוב להקפיד על עטית מסיכה.

 • הכניסה לבתי כנסת לבני מתחת גיל 12 ו- 3 חודשים עם בדיקת PCR ציבורית, והארכת תוקף בדיקות ה PCR ל-96 שעות, הנה הוראת שעה לתקופת ראש השנה בלבד.
 • לאחר החג, בדיקות PCR הנן לצורך אבחנתי, מלון והצגת בדיקה לנסיעה לחו"ל.
 • מי שאינו מחוסן ומחלים זכאי לקבל תו ירוק באמצעות בדיקות מהירות בלבד בתשלום ובמימון המדינה לבני מתחת גיל 12 ו- 3 חודשים.

 

2/9 | עדכונים שוטפים

כיתה א3 מודיעים נחלים 

1/9 | עדכונים שוטפים

 תקשור קורונה ברקת - יצחק נבון

29/08 | עדכונים משרד הבריאות

מיהו מחוסן / מחלים ונחשב מוגן?

 1. אדם שהתחסן בשתי מנות חיסון וטרם חלפו 6 חודשים ממועד קבלת מנת החיסון השניה
 2. אדם שהתחסן בשלוש מנות חיסון, שבוע לאחר קבלת מנת החיסון השלישית
 3. אדם שהחלים מהמחלה, במשך 6 חודשים ממועד קבלת אישור החלמה (החלטה לגבי מחלימים במשך יותר מ-6 חודשים שלא חוסנו – בבדיקה)
 4. כל אדם שהחלים מהמחלה וקיבל לפחות מנת חיסון אחת

פרוטוקול מומלץ לחיסון קורונה

להגנה מלאה לאורך זמן, לפי הידוע כיום, יש לבצע חיסונים לפי הפרוטוקול הבא:

מנה ראשונה | מנה שניה לאחר 21 יום | מנה שלישית לאחר 5 חודשים ממנה שניה

נוהלי חזרה מחו"ל – עדכון ההנחיה לגבי מדינות כתומות

החל מיום שישי, 3.9.21 ישתנה הנוהל לגבי החוזרים ממדינות כתומות:

מחוסנים במנת חיסון שלישית (שבוע לאחר קבלת המנה), מחוסנים שטרם עברה חצי שנה ממועד קבלת המנה השנייה, מחלימים שטרם חלפה חצי שנה ממועד אישור ההחלמה, ומחלימים שקיבלו מנת חיסון אחת לפחות - יידרשו לבידוד עד לקבלת תשובה שלילית או עד 24 שעות (המוקדם מבניהם), ולא יידרשו עוד לבידוד מלא

להלן תמצית נוהלי חזרה מחו"ל בהתאם להקלה החדשה -מדינות צהובות (תחלואה נמוכה) וכתומות (תחלואה בינונית): מחוסנים - נדרשים לבידוד עד לקבלת תשובה שלילית או עד 24 שעות (המוקדם מביניהם).

לא מחוסנים נדרשים לבידוד מלא

מדינות אדומות (מדינות בסיכון מרבי): ללא שינוי. חל איסור יציאה ליעדים אלה, למעט מי שקיבלו אישור מיוחד מוועדת חריגים. כלל החוזרים מיעדים אלה נדרשים לבידוד מלא.

תו ירוק – עדכון מדיניות מועדי תפוגה

החל מיום שישי, 1.10.21, יעודכנו מועדי התפוגה של התו הירוק בהתאם להגדרת מחוסן/ מחלים המעודכנת -

 • אדם שהתחסן בשלוש מנות: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון השלישי
 • אדם שהתחסן בשתי מנות: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון השני
 • אדם שהחלים: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד אישור ההחלמה
 • אדם שהחלים וקיבל מנת חיסון: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד החיסון

שימו לב:

 • מוגנות מיטבית לאחר מנת חיסון 2 ו-3 מתקבלת לאחר 7 ימים ממתן החיסון
 • הזכאות לתו ירוק וההקלה בנוגע למדינות כתומות הינן מהמועד בו המחוסן הגיע למוגנות מיטבית – כלומר, 7 ימים לאחר השלמת החיסון
 • החל מהיום, 29.8.21, רשאי להתחסן במנה שלישית כל מי שחלפו 5 חודשים ממועד מתן המנה השנייה – ללא מגבלת גיל. צאו להתחסן!

26/8 | עדכונים חלקת בדיקות אנטיגן

 הורים יקרים,

במסגרת המאמץ הלאומי והקהילתי להבטיח חזרה בטוחה ללימודים מועצה אזורית חבל מודיעין מביאה את הבדיקות המהירות (אנטיגן) עד אליכם.

ביצוע הבדיקות יוכל לסייע באיתור מוקדם של ילדים מאומתים, לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע בידודים מיותרים לילדים. אמנם אין חובה בביצוע הבדיקה אך הערבות ההדדית ושיתוף הפעולה שלכם ההורים יוכלו לסייע לנו לשמור ככל האפשר על שגרת לימודים רציפה.

 בימים ראשון 29/8 כ"א אלול ושני 30/8, כ"ב אלול, נחלק לכל היישובים ערכות בדיקה מהירות – ערכה אחת לכל ילד/ה מגיל 3-16 (גן עד ט')

על מנת להעניק שירות יעיל ולהקל עליכם ההורים, החלטנו לבצע את החלוקה ביישובים עצמם:

יום ראשון 29/8

אחיסמך, בית נחמיה, בן שמן, גינתון, גמזו, חדיד, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, שילת ומבוא מודיעים

יום שני 30/8

בארות יצחק, בית עריף, בני עטרות, ברקת, גבעת כח, טירת יהודה, כפר טרומן, מזור, נופך, נחלים ורינתיה

 • כל הורה מתבקש לבצע בדיקה ביתית ביום שלישי 31.8.21 על פי ההנחיות המצורפות לערכה. את הבדיקות יש לבצע את הבדיקה גם לילדים מחוסנים ומחלימים.
 • שימו לב ! כל ילד/ה י/תקבל ערכה אחת בלבד ולכן יש לקרוא היטב את הוראות השימוש בבדיקה טרם פתיחתה.
 • תלמידים שלא לומדים בחבל מודיעין יקבלו את הערכות בבתי הספר בהם הם לומדים
 • תוצאה שלילית בבדיקה  יש לחתום על אישור ביצוע הבדיקה (מצורף להודעה זו בתגובה הראשונה).
 • תוצאה חיובית בבדיקה ? יש להיכנס לבידוד באופן מיידי ולגשת בהקדם לבדיקת קורונה (PCR) בקופות החולים או במתחמי פיקוד העורף.

יחד חוזרים לספסל הלימודים

אישור הצהרת בדיקת אנטיגן

26/8 | פתיחת מתחם חיסונים

ביום שני הקרוב, 30/8 ייפתח מתחם חיסונים באולם הספורט ליד תיכון נחשון

בין השעות 18:00-24:00

המתחם פתוח לגילאי 12-18

חיסון שלישי לגילאי 30+

מחכים לכם

24/8 | עדכונים לגבי תוצאות הבדיקות הסירולוגיות

תושבים יקרים
בהתאם להחלטת פיקוד העורף מתחם הבדיקות הסירולוגיות בהיכל הספורט ייסגר באופן מיידי
תודה לכל מי שלקח חלק בהקמה ובתפעול.
בריאות איתנה

24/8 | עדכונים לגבי תוצאות הבדיקות הסירולוגיות

מתי מקבלים את תוצאות הבדיקה הסרולוגית לילדים?
אם ביצעתם בדיקה בימים ראשון-שני (22-23.8.2021) ולא מתקבל מסרון המעיד על כך שזוהו אצל הילד/ה נוגדנים לנגיף קורונה עד יום רביעי בערב (25.8.2021) - המשמעות היא שהתשובה לבדיקה יצאה שלילית ולילד/ה לא זוהו נוגדנים כנגד נגיף קורונה. שימו לב: לא יישלח מסרון לתוצאות שליליות למי שנבדק בימים ראשון-שני. מי שמבצע בדיקה החל מיום שלישי, 24.8.2021, יקבל תוצאה  במסרון לנייד. 

19/8 | עדכונים לבדיקות ממשרד הבריאות

 

18/8 | פתיחת מתחמי בדיקות סירולוגיות
בדיקות סרולוגיות מהירות ללא עלות לילדים בגילאי 3-12 בחבל מודיעין

בדיקה קטנה, תועלת גדולה - הבדיקה פשוטה וקצרה ומאפשרת לאתר נוגדנים לנגיף הקורונה, מעניקה תעודת מחלים הפוטרת מבידוד ויכולת להנפיק את "התו הירוק".

מטרת מבצע הבדיקות היא לאפשר שגרת לימודים רציפה באמצעות הגדלת מספר התלמידים שיהיה להם פטור מבידוד במהלך שנת הלימודים, שמירה על רצף לימודים ומניעת אובדן ימי לימוד.

מתחם הבדיקות הסרולוגיות יחל לפעול ביום ראשון 22/8, י"ד באלול באולם הכדורסל של תיכון נחשון בין השעות 12:00-20:00 ויפעל בימים ראשון עד חמישי בין התאריכים 22/8 עד 2/9.

שלכם ובשבילכם,

שמעון סוסן | ראש המועצה

17/8 | מסר מראש המועצה וממנהלת אגף החינוך

הורים יקרים,

שנת הלימודים תשפ"ב בפתח וכולנו נרגשים לקראתה.

אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, משרד הבריאות ומרכז המועצות האזוריות על מנת לאפשר קיום שנת לימודים בטוחה בבתי הספר ובקהילות שלנו.המתווה שגובש, יאפשר רציפות לימודית מיטבית, בטוחה תוך שמירה על שגרה.

כמועצה אזורית, ההיערכות שלנו היא דיפרנציאלית, לפי יישובים, גילאי התלמידים, שיעור ההתחסנות, ניטור מחלימים לפי בדיקות סרולוגיות ועוד.

יש לנו יתרון הפעם והוא הניסיון המצטבר: המועצה על כלל צוותיה מאורגנת לתת מענה מקצועי, למפות ולטפל בזמן אמת.

נקווה שלא נצטרך להשתמש בזה אך נזכור שיש לנו צוותים מחויבים במוסדות החינוך ובהנהגות היישובים.

אנא מכם חסנו במהרה את כל מי שמלאו לו 12 שנים, ניתן לעשות זאת בנקל בכל קופת חולים, זה יקל עלינו את המלאכה ויאפשר חזרה לשגרה שפויה של למידה משמעותית.

הפרטים והמיקום גיאוגרפי לבדיקות הסרולוגיות יפורסמו בהמשך.

שלכם,

שמעון סוסן | ראש המועצה

ד"ר אושרה אלפסי | מנהלת אגף החינוך

16/8 | הבהרת משרד הבריאות לגבי ההנחיות באירועים

לנוכח המדיניות להודיע על מגבלות חדשות כשבוע לפני כניסתן לתוקף בכדי לאפשר לציבור זמן היערכות, ומאחר שההחלטה בנוגע למגבלת ההתקהלות באולמות וגני אירועים התקבלה היום (א׳) בידי צוות בין-משרדי, סוכם לפני זמן קצר בין נציגי המשרדים כי ההנחיה הרלוונטית תיכנס לתוקף ביום ראשון הבא, 22.8.21.

משרד הבריאות שב וממליץ להימנע מהתקהלויות בתקופה זו, גם במקום שבו לא קיימת הנחיה מחייבת

15/8 | עדכונים שוטפים משרד הבריאות

הנחיות "התו הירוק", ״התו הסגול" ומגבלות התקהלות שייכנסו לתוקף ביום רביעי הקרוב

החל מיום רביעי 18.8.21 יופעלו בכל המשק הנחיות ״התו הירוק", ״התו הסגול" וכן יעודכנו מגבלות התקהלות שונות, במאמץ לבלום את גל התחלואה הגובר. 

להלן פירוט ההנחיות -

מקומות שבהם יופעל תו סגול
(תפוסה בהיקף של אדם אחד ל-7 מ״ר, באחריות בעל העסק)

 •  קניונים 
 • מרכזי מסחר
 •  חנויות (חנויות עד 100 מ"ר יוחרגו ולא יופעל בהן תו סגול) 
 • מתחמים שבהם מתקיימת קבלת קהל 

*מקומות שבהם יחול ״התו הסגול״ מחויבים לשלט את המקום עם הסברים לגבי ההנחיות, ולמנות ממונה קורונה

מקומות שבהם יופעל תו ירוק

 • אירועי תרבות וספורט 
 • כנסים ותערוכות 
 • בתי מלון 
 • חדרי כושר וסטודיו, בריכות וקאנטרי קלאב
 • בתי תפילה מעל ל-50 איש
 • אולמות וגני אירועים 
 • פסטיבלים
 • מסעדות, ברים חדרי אוכל ובתי קפה
 • מוזיאונים וספריות 
 • אטרקציות תיירותיות ופארקי שעשועים
 • אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה

תעודות תו ירוק נדרשות לכולם

 • מחוסנים 
 • מחלימים 
 • נבדקים עם תוצאה שלילית 

*ניתן להוריד תעודת תו ירוק באפליקציית "רמזור", באתר משרד הבריאות או בקול הבריאות (*5400)

מדיניות תו ירוק לפי גיל
0-3: פטורים מהצגת תו ירוק 
3-12: בדיקות במימון המדינה 
12 ומעלה: בדיקות במימון פרטי

*בדיקות PCR תקפות ל-72 שעות, בדיקות מהירות (אנטיגן) תקפות ל-24 שעות
*בכניסה לבתי מלון ניתן להציג בדיקת PCR, וזו תהיה תקפה לכל משך החופשה (ילדים בגילאי 3-12 ומנועי חיסון יוכלו לבצע בדיקת PCR לטובת חופשה במלון בישראל בקופות החולים או בתחנות פיקוד העורף, ללא תשלום) 

מגבלות התקהלות באירועים פרטיים או בבתים

 • עד 100 אנשים במקום פתוח 
 • עד 50 אנשים במקום סגור 

מגבלת התקהלות באולמות וגני ארועים

 • עד 500 אנשים במקום פתוח
 • עד 400 אנשים בחלל סגור

*בנוסף למגבלה המספרית, אין לקיים באירועים אלה התקהלות העולה על 75% מהתפוסה המקסימלית של המתחם

מגבלת התקהלות באירועים המוניים (שאין בהם מקומות ישיבה מסומנים)

 • עד 1,000 איש בחלל סגור 
 • עד 5,000 איש בחלל פתוח 

חובת עטיית מסכות
בכל מקום סגור, למעט מקום המגורים
בהתקהלות בחוץ מעל 100 אנשים.


**בכפוף לנוסח הסופי של התקנות שיאושרו ע"י הממשלה והכנסת.

12/8 | בדיקות קורונה - כל מה שחשוב לדעת

 לינק להסבר

12/8 | עדכונים שוטפים

 הוחלט על הרחבת מתווה התו הירוק לכל ענפי המשק (למעט קניונים ומסחר), החלת תו סגול בקניונים, מגבלות התקהלות באירועים המוניים ושימוש נרחב בבדיקות

להלן החלטות הקבינט:

החלת מתווה "התו הירוק" על כל ענפי המשק, למעט קניונים ומסחר.

התו הירוק יוחל החל מגיל 3, ותשלום עבור הבדיקות יתבצע על פי המתווה הבא:

 • גילאי 0-3: פטורים
 • גילאי 3-12: בדיקות במימון המדינה ללא מגבלה החל מה-18 באוגוסט 2021
 • גילאי 12 ומעלה: בדיקות במימון פרטי (רק עבור לא מחוסנים מבחירה)

* מועד כניסתו לתוקף של התו הירוק המורחב יהיה ביום ד׳, 18 באוגוסט 2021, י׳ באלול תשפ"א, בכפוף לאישור התקנות הרלוונטיות.

 • החלת מתווה "התו הסגול" בקניונים ובבתי מסחר, ע"י הגבלת תפוסה ביחס של אדם אחד לכל 7 מטרים. 
 • חנויות שגודלן עד 100 מטרים יוחרגו, ולא יוחל בהן התו הסגול.

* מועד כניסתו לתוקף של התו הסגול המורחב יהיה ביום ב׳, 16 באוגוסט 2021, ח׳ באלול תשפ"א, בכפוף לאישור התקנות הרלוונטיות.

הגבלות התקהלות באירועים המוניים:

1. אירועים ללא מקומות ישיבה מסומנים:

 •  בחלל סגור - תותר כניסתם של עד 1,000 אנשים.
 •  בחלל פתוח - תותר כניסתם של עד 5,000 אנשים.

2. אירועים בעלי מקומות ישיבה מסומנים - ללא הגבלה, בהתאם לתו הירוק.

3. באירועים בבתים פרטיים ודומיהם (שבהם לא חל תו ירוק) תיקבע מגבלת התקהלות כדלקמן:

 •  במקום סגור - עד 50 אנשים
 •  במקום פתוח - עד 100 אנשים

* מועד כניסת ההגבלות לתוקף יהיה ביום ד׳, 18 באוגוסט 2021, י׳ באלול תשפ"א, בכפוף לאישור התקנות הרלוונטיות.

4.  הוחלט להחיל את מתווה "התו הסגול" גם במקומות עבודה בהם מתבצעת קבלת קהל. אופן יישום המתווה ייקבע לאחר תיאום בין משרדי האוצר, הבריאות והמשפטים, ויובא לאישור שרי קבינט הקורונה במשאל טלפוני.

עוד הוחלט:

- להסמיך את ראש הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר, שרת הכלכלה ושרת החדשנות והמדע לגבש מתווה בעניין אירועים ושמחות, שיובא לאישור בהקדם.

- אושרו התקנות ליישום המתווה לפתיחת מערכת החינוך, כפי שסוכם בין שרי החינוך והבריאות.

11/8 | עדכונים שוטפים

 שומריים על הקהילה ונמנעים מהתקהלויות

תושבים יקרים, להלן עדכונים בנושא קורונה:

כולנו נדרשים לשוב ולהקפיד בפגישות ובחללים סגורים על עטיית מסכות, הקפדה על כללי בידוד ולהימנע מהתקהלויות לא הכרחיות.

אלו הן הוראות קבינט הקורונה המעודכנות:

 • חובת עטיית מסכות גם בחללים פתוחים בהם ישנה התקהלות בת 100 אנשים ויותר.
 • התו הירוק חל בכל כמות משתתפים במתחמים פתוחים וסגורים מגיל 12 ומעלה.
 • חובת בידוד למבוגר מחוסן שמטפל בקטין שגילו מתחת לגיל 12 או בחסר ישע שהתגלה כמאומת.
 • אנו ממליצים לבני 60 ומעלה להימנע מהתקהלויות.
 • שימו לב שמספר המדינות המחויבות בבידוד מלא לשבים מהן גם למחוסנים הורחב, יש להתעדכן באתר משרד הבריאות.
 • קבלת קהל במועצה מתקיימת בהצגת תו ירוק, תעודת מתחסן/ מחלים או בדיקת קורונה בתוקף.
 • ניתן להוציא תו ירוק בתוקף באוטובוס הדיגיטלי.

בדיקות:
במתחם המועצה, ר"ח הזית 5 (סמוך לחניית האוטובוסים הצהובים), ישנה תחנת מד"א בה מתקיימות בדיקות לצורך התו הירוק והתו השמח.

 • עלות הבדיקה 52 ש”ח.
 • לקביעת תור ותשלום מראש 3101*

לינק לתמונת מצב בחבל מתעדכנת באופן יומי >> https://tinyurl.com/3vx9bj3a

לינק למידע על בדיקות מהירות >> https://tinyurl.com/fzxdfbaf

בריאות

 

9/8 | עדכונים שוטפים משרד הבריאות

בהתאם להחלטת קבינט הקורונה, להלן רשימת סיווג המדינות החדשה אשר תיכנס לתוקף ביום שני 16.8.21 (בכפוף לאישור התקנות והצו הרלוונטיים). 

מדינות צהובות - בסיכון נמוך 
הנסיעה מותרת, אולם בחזרה לישראל חלה חובת בידוד עד לקבלת תשובה שלילית או 24 שעות, לפי המוקדם (לא מחוסנים חייבים בבידוד מלא).

 • אוסטריה
 • אוסטרליה 
 • הונג קונג
 • הונגריה
 • טיוואן
 • מולדובה 
 • ניו זילנד 
 • סין
 • סינגפור
 • צ'כיה

מדינות אדומות- בסיכון מירבי הנסיעה אסורה למעט מקרים חריגים שאושרו על ידי ועדת החריגים. 

 • בולגריה
 • ברזיל
 • גאורגיה
 • מקסיקו
 • ספרד 
 • תורכיה

מדינות בסיכון
המדינות שאינן מופיעות באחת משתי הקטגוריות מעל  (סיכון מירבי וסיכון נמוך), מוגדרות כמדינות כתומות (מדינות בסיכון), והשבים מהן יחוייבו בבידוד מלא - בכל גיל, כולל מחוסנים ומחלימים. 

יצוין כי סיווג המדינות לקטגוריות השונות ייבחן מעת לעת בהתאם לנתוני התחלואה, ורשימה עדכנית תפורסם בהתאם.קישור להגשת בקשת יציאה חריגה בלינק

הנחיות נוספות - ניתן למצוא באתר משרד הבריאות

8/8 | עדכונים שוטפים

 עדכון קורונה 08/08/21 – בני עטרות

הורים יקרים,
אנו מבקשים לעדכן שבהמשך לגילוי הילדים המאומתים במעון, נכון לרגע זה לא נמצאו מאומתים מילדי קייטנת פשוש-צבר בבני עטרות.
על אחים ובני הבית לילדי המעון- לשהות בבידוד בהתאם להנחיות,
אלא אם נשמרת הפרדה הרמטית  בין המבודדים לשאר בני הבית.

יש לדווח על כניסה לבידוד באמצעות הלינק

ישנה אפשרות לקיצור הבידוד ל-7 ימים מיום החשיפה לחולה מאומת בכפוף לשתי בדיקות שליליות. פרטים מלאים באתר משרד הבריאות

בשורות טובות ובריאות

5/8 | עדכונים שוטפים

 הודעת משרד הבריאות
 
עקב העלייה המשמעותית בנתוני התחלואה והמאמץ לבלום את התפשטותה, אישר קבינט הקורונה את הרחבת התו הירוק. 

בהתאם לכך, החל מיום ראשון הקרוב 8.8.21, יחול התו הירוק - בכל כמות משתתפים -באולמות וגני אירועים, כנסים, אירועי תרבות וספורט, בישיבה בבתי אוכל, במכוני כושר וסטודיו, בתי מלון, בתי קולנוע. כמו כן, יחול התו בבתי תפילה בהם מעל 50 מתפללים. 

במתחמים בהם פועל תו ירוק, תתאפשר כניסה עבור מחוסנים ומחלימים או באמצעות בדיקת קורונה שלילית. 
בשלב זה ימשיך לחול התו הירוק על בני 12 ומעלה, אולם החל מיום שישי 20.8.21, יחול התו הירוק מכל גיל. 

החל מיום ראשון הקרוב 8.8.21, אדם שלא התחסן יורשה להיכנס למתחמים בתו ירוק רק באמצעות הצגת בדיקה מהירה שבוצעה 24 שעות לפני מועד הכניסה. בדיקות מהירות לא יבוצעו בקופות החולים אלא במתחמי בידוק ייעודיים, ומימון הבדיקה יהיה על חשבון הנבדק (מעת שיחול התו הירוק גם על בני 1-12, בדיקות מהירות עבורם יהיו ללא תשלום).   
התו השמח נותר בתוקף, ללא שינוי במתווה (ילדים יוכלו להיכנס באמצעות בדיקת PCR שבוצעה בקופת החולים או בתחנת פיקוד העורף, וזאת עד ליום 20.8.21).
 

מיום ראשון 8.8.21, יכנסו לתוקף גם ההנחיות הבאות-

 1. חובה לעטות מסכות גם בחללים פתוחים בהתקהלות בת 100 אנשים ויותר.
 2. מעבר של משרדי הממשלה למתכונת עבודה בהיקף של 50% נוכחות במשרד, כאשר מנכ"ל המשרד יהיה רשאי לבצע התאמות במקרים חריגים. יוזכר, כי למגזר הפרטי מומלץ לעבור למתכונת עבודה מהבית.
 3. חובת בידוד למבוגר מחוסן שמטפל בקטין שגילו מתחת לגיל 12 או בחסר ישע אשר התגלה כמאומת.
 4. החמרה בכללי כניסה ויציאה מן הארץ: טבלת מדינות מעודכנת תפורסם במהלך יום ראשון 8.8.21 והיא תיכנס לתוקף ביום ראשון 15.8.21.

 לנוחיותכם, מצורף פוסטר ובו פירוט כללי התו הירוק.

תו ירוק אנגלית

3/8 | עדכונים שוטפים

הודעת משרד הבריאות

משרד הבריאות מעדכן כי החל מיום רביעי 11.8.2020, תעודכן רשימת סיווג המדינות באזהרת מסע חמורה שהחוזרים מהן נדרשים לבידוד מלא (מכל גיל, כולל מחלימים ומחוסנים). 

להלן הפירוט:

מדינות המוגדרות באזהרת מסע חמורה 
החל מ-11.8.2020, נדרש בידוד מלא מכל גיל, גם למחוסנים ולמחלימים:
אוקראינה, איטליה, איסלנד, אסוואטיני, ארצות הברית, בוטסואנה, בולגריה, גרמניה, הולנד, טנזניה, יוון, מלאווי, מצרים, צ'כיה, צרפת, קובה, רואנדה ותונסיה.

מדינות אלו מצטרפות לרשימת המדינות באזהרת מסע חמורה, המחייבות בידוד כבר היום:
איחוד האמירויות, גואטמלה, הונדורס, זימבבואה, מונגוליה, מיאנמר, נמיביה, פיג'י, קולומביה וקמבודיה.

החל מיום שישי הקרוב, 6.8.2020 יוסרו מרשימת המדינות המחייבות בידוד המדינות הבאות:
אוגנדה, איי סיישל, זמביה, ליבריה, פנמה, פרגוואי, קוסטה ריקה וקניה.

בשל עליה משמעותית בתחלואה המגיעה מחו״ל, משרד הבריאות דן בהגבלות נוספות על החוזרים מחו״ל והציבור יעודכן בהתאם.

למידע נוסף, היכנסו לאתר משרד הבריאות

2/8 | עדכונים שוטפים

עדכון קורונה 02/08/21 – בן שמן

הורים יקרים,
אנו מבקשים לעדכן שאשת צוות מגן חצב בבן שמן נמצאה חיובית לקורונה. העובדת הייתה מחוסנת בשני חיסונים.
הסייעת הייתה לאחרונה בגן חצב ביום ה', 29.07.21,
וכן בגן שקד ביום שלישי, 27.07.21.
על פי ההנחיות, הילדים שנחשפו, נדרשים להיכנס לבידוד של 14 יום מיום המפגש האחרון עם המאומתת. 

יש לדווח על כניסה לבידוד באמצעות הלינק: https://bit.ly/2Z9wfTp

ישנה אפשרות לקיצור הבידוד ל-7 ימים מיום החשיפה לחולה מאומת בכפוף לשתי בדיקות שליליות. פרטים מלאים באתר משרד הבריאות:  https://bit.ly/3xjLnLF

בשורות טובות ובריאות

 

1/8 | עדכונים שוטפים

הורים יקרים,
אנו מבקשים להודיע כי ילדה מגן חצב בבן שמן נמצאה חיובית לקורונה. הילדה אינה משתתפת בצהרון.
הילדה הייתה לאחרונה בגן ביום חמישי האחרון.

על פי ההנחיות, על כל מי שאינו מחוסן ונחשף לחולה המאומת להכנס לבידוד של 14 יום מיום המפגש עם החולה המאומת.

יש לדווח על כניסה לבידוד באמצעות הלינק: mpx.at/1nHI1h2 

ישנה אפשרות לקיצור הבידוד ל-7 ימים מיום החשיפה לחולה מאומת בכפוף לשתי בדיקות שליליות. פרטים מלאים באתר משרד הבריאות:  mpx.at/1nHI1h3

29/7 | עדכונים שוטפים | הודעת משרד הבריאות

מהיום (29.7.21) נכנסו לתוקף תקנות התו הירוק 
שאושרו אתמול בלילה בקבינט הקורונה במשאל טלפוני.

ילדים מתחת לגיל 12 יהיו פטורים מחובת הצגת בדיקה או אישור "תו ירוק" בשלב זה, אך עדיין יידרשו לכך במקומות בהם מופעל תו שמח - אולמות, מועדונים וכנסים עם מזון. 
כל הפעילויות שאינן נמנות ברשימה לא דורשות תו ירוק או תו שמח בהן אטרקציות תיירות - פארקי שעשועים, גנים לאומיים, ספארי, גני חיות וכו'.

המקומות המחייבים כל אדם מעל גיל שנה בהצגת אישור תו ירוק או תוצאת בדיקה:

מקומות המצויים במבנה (או שהאירוע שמתקיים בהם חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח), שפועלים בתפוסה של מעל 100 איש:

 • אולמות אירועים או מקום ציבורי או עסקי אחר שמתקיים בו שמחה או אירוע (כגון חתונה בתוך מסעדה/ מלון וכד').
 • מועדונים (כולל מועדון שמתקיימת בו הופעת עמידה עם מזון/שתייה).
 • מקום לעריכת כנסים במבנה, הכולל מזון.


המקומות המחייבים מבוגרים וילדים מעל גיל 12.3 (12 ו – 3 חודשים) בהצגת אישור תו ירוק או תוצאת בדיקה:

מקומות שפועלים בתפוסה של מעל 100 איש

 • כל המקומות שבסעיף לעיל – אם מתקיימים בשטח פתוח / ללא מזון (מועדונים, כנסים  / גני שמחות).
 • בתי מלון
 • מסעדות ובתי קפה, ברים ופאבים – רק לגבי ישיבה בשטח הסגור (ולא כולל כניסה לצורך "טייק אווי").
 • אירועי תרבות וספורט  (גם בשטח פתוח).
 • חדרי כושר וסטודיו.

 
על כל המקומות הפועלים בתו ירוק למנות "ממונה קורונה" שיהיה אחראי על יישום ההוראות, להציב שלט בכניסה למקום על כך שהמקום פועל ב"תו ירוק", ובמקומות בהם ההזמנה מראש – ליידע את הלקוחות על החובה להציג תו ירוק או תוצאת בדיקה.
 

סוגי הבדיקות שניתן להציג:
א. עד לתאריך 8 באוגוסט – בדיקת PCR בתוקף ל – 72 שעות, או בדיקה מהירה במוקדי בדיקות מהירות בתוקף ל – 24 שעות.
ב. לאחר ה – 8 באוגוסט – ניתן להציג רק בדיקה מהירה בתוקף ל – 24 שעות (במימון פרטי, למעט ילדים מתחת לגיל 12 ומנועי חיסון).
ג. בנוגע לבתי מלון – הלקוחות יוכלו לבחור בין הצגת בדיקה מהירה בתוקף כל  24 שעות במשך שהייתם במלון, או להציג בעת הצ'ק אין בלבד בדיקת PCR (גם לאחר ה – 8 לאוגוסט, בבתי מלון בלבד תתאפשר הצגת תוצאת בדיקת PCR בתשלום בלבד ולא מעמדות הדיגום של פיקוד העורף או בקופות החולים).
 

קנסות
הקנסות שנקבעו במסגרת הסדר ה"תו השמח" תקפים גם בתיקון הזה, וכוללים עד 10,000 ₪ קנס למקום שמפר את החובה לפעול ב"תו ירוק", ו – 1,000 ₪ לאדם שאינו מחוסן/מחלים/נבדק (או ילד הפטור מהצגת בדיקה) ששוהה במקום שאינו בתו ירוק.
 
כמו כן נזכיר כי על כל מקום ציבורי ועסקי (לא רק כזה הפועל בתו ירוק) – חלה החובה למנוע כניסה או לא לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה ולהציב שלט לעניין זה במקום בולט.


27/7 | עדכונים שוטפים

הורים יקרים שלום!
אנו מבקשים להודיע כי תלמידה מכיתה ג׳ עם המדריכה תאיר מבי"ס בן שמן, תושבת בית נחמיה, נמצאה חיובית לקורונה.
הילדה הייתה לאחרונה בביה"ס ביום רביעי ה21.07.

ע"פ ההנחיות, על כל ילדי הכיתה שהיו בקייטנה בין הימים שני-חמישי בשבוע שעבר, להיכנס לבידוד.

ע"פ ההנחיות, יש להיכנס לבידוד של 14 יום (עד ליום ה-3.8 כולל), ולפנות לביצוע בדיקת קורונה.

יש לדווח על כניסה לבידוד באמצעות הלינק: mpx.at/1nHI1h2 
לפרטים על האפשרויות לקיצור בידוד ל-7 ימים מיום החשיפה לחולה מאומת לחצו כאן:  mpx.at/1nHI1h3

 

11/4 | עדכונים שוטפים

24/3 | עדכונים שוטפים

 חוגגים את פסח בבטחה

כולנו זוכרים את ליל הסדר בשנה שעברה. הסגר הראשון היה בשיא עוצמתו, את החג חגגנו עם המשפחה הגרעינית בלבד ונגיף הקורונה היה מבחינתנו עדיין נעלם גדול.
שנה חלפה, ורוב האוכלוסייה הבוגרת כבר התחסנה. את החג הקרוב נוכל לציין עם המשפחה המורחבת, כשאת ימי חול המועד ניתן יהיה לנצל לטיולים וגם להתכנסויות.
עם זאת, חשוב לזכור דגשים חשובים שישמרו על בריאותנו ויאפשרו לנו לעבור את החג הקרוב בבטחה.

את ליל הסדר נציין בהתאם להגבלות ההתקהלות - עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח. התקהלות במקום שכולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 50 אנשים. כל מקום עם 3 קירות ומעלה וגג ייחשב כמבנה.

את תפילות החג ניתן לקיים בבתי תפילה בהתאם להגבלת ההתקהלות, או בבתי תפילה הפועלים בהתאם למתווה התו הירוק. כללי קבלת הקהל בבית תפילה:

 • אם אין מושבים מקובעים: אדם אחד על כל 7 מ"ר, עד 3,000 אנשים במבנה ועד 5,000 אנשים בשטח פתוח.
 • במבנה: אם יש יותר מ-5,000 מושבים - עד 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-3,000 אנשים. אם יש פחות מ-5,000 מושבים - עד 50% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-1,000 אנשים.
 • בשטח פתוח: אם יש יותר מ-10,000 מושבים - עד 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-5,000 אנשים. אם יש פחות מ-10,000 מושבים - עד 50% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-3,000 אנשים.

רבים נוהגים לפקוד אתרי טיולים ונופש בתקופת החג וחול המועד. ניתן להתארח בבתי מלון, מתחמי הארחה וצימרים שמפעילים 6 יחידות אירוח ומעלה בהצגת התו הירוק. בנוסף, ילדים עד גיל 16 יכולים להתארח בהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 48 שעות לפני ההגעה למלון. במהלך החג הפסח בלבד, בין 25.3.2021 לבין 3.4.2021, תתאפשר כניסה של קטינים בהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני הצגתה.
ניתן להתארח ללא הצגת התו הירוק וללא בדיקת קורונה במתחמי אירוח, שמופעלים בהם 6 יחידות אירוח לכל היותר ושאין בהם כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות האירוח. בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים המתגוררים באותו מקום מגורים בלבד.
בנוסף, הציבור הרחב יכול לקיים טיול מאורגן ולפקוד את שמורות הטבע, הגנים הלאומיים, אתרים לאומיים, אתרי הנצחה, אתרי עתיקות ומורשת, פארקים ושטחים פתוחים בעלי אופי דומה המשמש לתיירות. כללי קבלת הקהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

בכל מקום ובכל זמן חשוב להקפיד על כללי ממ"ש: עטיית מסכה, שמירת מרחק ושטיפת ידיים.

אנו נמצאים בפתחו של חג הפסח, חג המסמל את היציאה מעבדות לחירות, וכמו בני ישראל, גם אנחנו מרגישים את תחילתה של תקופה חדשה, בה אנחנו יוצאים אט-אט ממגבלות הנגיף בחזרה אל חירות - החירות לעבוד, לקיים מסחר, לבלות ולהיפגש עם המשפחה והחברים.
עם זאת, אל לנו לחשוב שאיום הנגיף מאחורינו. כדי לשמור את ההישגים הללו ולהמשיך לנהל חיי שיגרה לצד הקורונה, חשוב להמשיך ולהקפיד על הכללים במטרה להמשיך את המגמה החיובית ולהבטיח את מיגור המגיפה, תוך שיקום הנזקים הכלכליים והחברתיים אותם ספגו אזרחי מדינת ישראל

16/3 | עדכונים שוטפים

 הבחירות לכנסת ה-24 יתקיימו ביום שלישי, 23.3.2021. כאשר ההצבעה בקלפיות תתבצע בשני אופנים - הצבעה לציבור הרחב והצבעה לחולים ומבודדים.

הצבעת חולי קורונה ומבודדים
חולים ומבודדים יממשו את זכותם בהצבעה בקלפיות מיוחדות שיוצבו ברשויות המקומיות עבור חולים מאומתים המחלימים בביתם, וקלפיות נפרדות לשוהים בבידוד. 
בנוסף, יופעלו מוקדי הצבעה במבנים של קופות חולים על פי חלוקה שתיקבע לקראת יום הבחירות ויפעלו גם מתחמי "הצבע וסע". ביישובים בהם רמת התחלואה גבוהה יוצבו באופן יחסי יותר קלפיות.
הקלפיות הייעודיות לחולים או למבודדים יפעלו ביום הבחירות מהשעה 8:00 בבוקר עד לשעה 19:00 בערב. 

קלפיות ייעודיות לחולי קורונה
בהתאם להנחיות, אסור לחולה מאומת שנמצא בבידוד לצאת מביתו, אולם תיקון מיוחד לחוק הבחירות מאפשר יציאה לצורך הצבעה בלבד, בקלפי ייעודית לחולים, כפוף לתנאים מיוחדים שנקבעו על ידי ועדת הבחירות. 
לצורך שמירה על בריאות הציבור, ולמנוע מצב שבו חולים מאומתים המגיעים להצבעה יקיימו בדרכם מפגשים חברתיים אסורים, תוך סיכון בריאות הציבור, תפעיל הוועדה מערך היסעים ייחודי עבור חולים מאומתים. החולה יירשם להסעה, ויהיה זכאי לעלות אליה רק אם שמו יופיע ברשימות ועדת הבחירות. רק חולים יהיו זכאים להסעה מביתם אל הקלפי הייחודית וחזרה ביום הבחירות.
בנוסף, בוחרים החייבים בבידוד וחשים בתסמינים, רשאים להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד (זאת למעט בוחרים השוהים בבידוד, שמקבלים תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה לאחר הופעת תסמינים עד 72 שעות לפני יום הבחירות - שיכולים להצביע בקלפי ייעודית למבודדים כפי שמפורט בהמשך). 

קלפיות ייעודיות למבודדים 
בוחרים שאינם חולים ואינם חשים בתסמינים, אך חייבים לשהות בבידוד, רשאים לצאת ממקום הבידוד על מנת להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד. 
גם בוחרים השוהים בבידוד, שמקבלים תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה לאחר הופעת תסמינים עד 72 שעות לפני יום הבחירות - רשאים להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.
יש להגיע ישירות ממקום הבידוד לקלפי ובחזרה, בלי להשתמש בתחבורה ציבורית. זאת למעט מונית ולמעט רכב ייעודי שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי באמצעות מחיצה אטומה מרצפת הרכב עד לתקרה, שמופעל על ידי הוועדה המרכזית או מטעמה.

 • בקלפי ייעודית בשיטת "הצבע וסע", ימתין הבוחר בתוך הרכב שאיתו הגיע להצבעה.
 • בקלפי ייעודית שאינה בשיטת "הצבע וסע", ימתין הבוחר בשטח פתוח או בתוך כלי הרכב שבו הגיע ובמרחק של 2 מטרים לפחות מכל אדם אחר.
 • בקלפי ייעודית, שלא ניתן להמתין בה בשטח פתוח מחוץ למקום הקלפי, ניתן להמתין בחדר אחד עד 5 בוחרים או לפי יחס של בוחר אחד על כל 4 מ"ר, לפי הגבוה מביניהם.

סדר הצבעה בקלפי ייעודית לחולים או למבודדים

 • על הבוחר לשמור מרחק של לפחות  2 מטרים ממזכיר ועדת הקלפי. עליו להזדהות בפני המזכיר.
 • על הבוחר להצהיר בטופס הצהרה כי הוא חייב לשהות בבידוד ולשם כך נצרך להצביע בקלפי ייעודית. לחלופין ניתן להציג בפני הוועדה אישור ממשרד הבריאות על כך שהוא חייב בבידוד.
 • הבוחר יקפיד לא לגעת בחפצים ובעצמים הנמצאים בקלפי שאינם נדרשים לצורך ההצבעה.
 • במתחמי "הצבע וסע", ימסור הבוחר  למזכיר וועדת הקלפי אמצעי זיהוי ויסגור את חלון הרכב. הבוחר יסיר מסכה לצורך זיהוי וישוב מיד לעטות אותה. 
 • המזכיר ימסור לבוחר מעטפת הצבעה ויקרב את תא ההצבעה לחלון הרכב. לאחר שהבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה, יקרב המזכיר את תיבת הקלפי לחלון הרכב והבוחר ישלשל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי.

בכל הקלפיות תתבצע הקפדה מלאה על כללי חיטוי והנחיות ממ"ש

להנחיות פיקוד העורף

13/3 | עדכונים שוטפים

שבוע טוב
אנו שמחים לבשר כי מהיום, מתחמי בדיקות הקורונה של פיקוד העורף בשיתוף הרשויות המקומיות מפורסמים על גבי מפת מתחמי בדיקות. 

השימוש במפה קל ונוח. 
ניתן להזין את שם היישוב בשדה החיפוש ולקבל את מתחמי הבדיקות הפתוחים בסביבה במהלך השבוע הקרוב. ניתן אף לבצע סינון ולראות את המתחמים הפעילים באותו יום. 
בלחיצה על הנקודה המבוקשת תקבלו את פרטי ותיאור המתחם, מועדי פעילותו וקישור ניווט למתחם. 

מוזמנים להכנס ולהתרשם.

10/3 | עדכונים שוטפים

הממשלה עדכנה את הצבעים במפת הרמזור, שלפיהם מתקיימים הלימודים מיום חמישי, 11.3.2021, וקבעה הקלות המאפשרות לקיים לימודים בכיתות י״א-י״ב.
להלן ההנחיות החדשות, הכפופות לאישור הממשלה:

 • ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים - יתקיימו לימודים במסגרות לגיל הרך, בכיתות א'-י"ב, וכן בשטח פתוח בחוגים ובתנועות נוער. 
 • ביישובים אדומים - מיום ראשון, 14.3.2021, הלמידה במסגרות הללו תתקיים מרחוק. הגעה למוסד החינוכי תתאפשר לשם קיום מפגשים בשטח פתוח בקבוצות של עד 20 משתתפים.

בנוסף, נקבעו הקלות חדשות לפיהן כיתות י"א-י"ב יוכלו ללמוד ביישובים בכל הצבעים, בהתאם לפירוט הבא:

 • במוסדות בהם 90% לפחות מהתלמידים בכיתה מחוסנים או מחלימים - הלמידה תתקיים במסגרת הכיתה הרגילה.
 • במוסדות בהם 75% מהתלמידים מחוסנים או מחלימים - הלמידה תתקיים בחלוקה לקבוצות קבועות. 

לינק  לבדיקת צבע יישובכם ומצב מסגרות החינוך 

8/3 | עדכונים שוטפים

7/3 | עדכונים

7/3 | עדכונים

הנחיות ליישובים קובץ מונגש

6/3 | עדכונים

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה

הממשלה אישרה הערב (צאת השבת, במשאל טלפוני) את תקנות משרד הבריאות של הפעימה השלישית בתכנית היציאה שתחל מחר, יום ראשון, ה-7.3.21. כלל התקנות מצטרפות לתקנות הקיימות מהפעימה הראשונה ומהפעימה השנייה.

כללי:

 1. התקהלות: 20 במבנה סגור ו –50 בשטח פתוח.
 2. במקום הפועל בתו ירוק ניתן יהיה להכניס תינוק מתחת לגיל שנה.
 3. תהיה אפשרות לקבלת קהל במקומות בהם ניתן לקבל קהל לפי התקנות, גם בעבור שירות שאינו חיוני, ובלבד שמדובר בשירות שלא ניתן לספק מרחוק או באופן מקוון.
 4. התו הירוק יחול גם על משתתפי ניסוי החיסון של המכון הביולוגי.
 5. תבוטל הגבלת הנוסעים ברכב פרטי.
 6. תבוטל החובה לבצע תשאול או מדידת חום בכניסה למקום ציבורי ועסקי. 

חינוך:
תלמידי כיתות ז'-י' יחזרו ללמוד באותם אזורים בהם מתקיימים הלימודים ליתר הכיתות (אזורים "ירוקים", "צהובים" ו"כתומים גבוליים" (שציונם הוא 7 לכל היותר ושיעור המחוסנים בהם בגילאי 50+ הוא 70% ומעלה). 

תתאפשר פתיחת מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות הכשרה ומוסדות תורניים על תיכוניים לתלמידים בעלי תו ירוק בלבד (זאת בתנאי שהמוסדות יבטיחו קיומם של לימודים מרחוק לתלמידים שאינם בעלי תו ירוק), בתנאים דומים אלו: עד 300 איש ולא יותר מתפוסה של 75%, הפרדה של לפחות ארבעה מטרים בין המורה/מרצה לתלמידים/סטודנטים, תליית שלט על מוסד שפועל בהתאם לתו הירוק. 
* קנס למוסד בגין הכנסת אדם ללא תו ירוק: 5,000 ש"ח.

 1. פנימיות עד גיל תיכון יוכלו לפעול במסלול "הפתוח" או "הסגור", בדומה לפנימיות על תיכוניות.
 2. מגבלת ההשתתפות בקורסים והכשרות מעשיות לבגירים תעלה ל-20 משתתפים במקום 10.
 3. ברשויות ואזורים ירוקים, צהובים ו"כתומים גבוליים" תתאפשר פעילות חוגים לילדים, ובתנועות הנוער ניתן יהיה לפעול בקבוצות קבועות של עד 50 בשטח פתוח.
 4. באשר לטיולים חד יומיים - יתאפשר טיול גם במבנה, ולא רק בשטח פתוח. 
 5. יתאפשרו לימודים של כיתות א' עד ו', ו-י"א- י"ב במוסדות חינוך בהם התקיימה בשבוע האחרון תכנית "מגן חינוך".

אולמות וגני אירועים:

 1. מגבלת התקהלות: תפוסה של עד 50% ולא יותר מ 300 איש.
 2. כניסה תותר לנושאי תו ירוק.  
 3. עד 5% מהמשתתפים יוכלו להיכנס בהצגת תוצאות בדיקה שלילית. בעל האולם יחויב לקבוע מנגנון שיוודא שאין חריגה מ-5%.

מסעדות:

 1. ישיבה בפנים – לבעלי תו ירוק בלבד. מגבלת כמות: עד תפוסה של 75% ולא יותר מ-100 איש. ישיבה בחוץ – אין חובה להציג תו ירוק. מגבלת כמות: עד 100 איש.
 2. שמירת מרחק של לפחות 2 מטר בין שולחן לשולחן ומינוי סדרן שתפקידו להקפיד על שמירת המרחק.
 3. ברים: שמירת מרחק של 2 מטר ולפחות כסא ריק בין האנשים (למעט אלה שמתגוררים יחד).

מלונות: 
ניתן להפעיל את חדר האוכל. מגבלת כמות: עד 50% תפוסה ולא יותר מ-300 איש.

אירועי תרבות, ספורט וקיום כנסים:

 1. מגבלת תפוסה: עד 500 במקום סגור ועד 750 איש בשטח פתוח.
 2.  באולם או אצטדיון מעל 10,000 מושבים: עד 1,000 איש במקום סגור ועד 1,500 איש במקום פתוח.
 3. מכירת כרטיסים מראש בלבד, ישיבה במקומות מסומנים, ניתן לעמוד בסמוך למושב, לא ניתן לקיים אירוע או הופעה בעמידה וללא מקומות ישיבה מסומנים. האירוע יתקיים ללא ריקודים, ללא מכירה והגשה של מזון ושתיה, איסור אכילה במקום, וכן חובת שמירת מרחק.

בתי תפילה: 

 1. בית תפילה בתו ירוק - עד 50% תפוסה לפי מספר המושבים הקבועים ואם אין מושבים קבועים לפי יחס של אדם לכל 7 מר, ובכל מקרה לא יותר מ 500 אנשים.
 2. ללא תו ירוק - עד 20 בפנים ו 50 בחוץ.
 3. אטרקציות תיירותיות: יפתחו במתווה התו הירוק, למעט אטרקציות שמנכ"ל משרד הבריאות יאשר פתיחתם גם ללא נושאי תו ירוק.

קנסות: 
5,000 ש"ח על הפרת הנחיות.

כניסה ויציאה לישראל וממנה:

 1.  יבוטל האיסור על כניסת ישראלים למדינה, למעט הגבלות על כניסה דרך מעבר יבשתי. המשמעות היא שכל אזרח ישראלי או תושב קבע יוכלו להיכנס לישראל. עם זאת המכסה המקסימלית של כניסה לישראל תהיה עד 3,000 איש ביום, ותגיע עד למספר זה באופן מדורג בהמשך השבוע בהתאם לתכנית משרד התחבורה.
 2. * מחר (א׳) ייכנסו עד 1,000 איש כדי לאפשר פתיחה מדורגת כפי שקבע משרד התחבורה. 
 3. * יוחרגו טיסות ייעודיות של עולים שלא ניתן  לדחות את עלייתם, עובדים זרים חיוניים וספורטאים מקצועיים  ממכסת הנכנסים לישראל.
 4. הכניסה ממעברים יבשתיים: ממעבר נהר הירדן - תתקיים עד פעמיים בשבוע. 
 5. מעבר טאבה - ייפתח חד פעמית לנכנסים ממצרים, ששהו שם עד יום רביעי, ה-3.2.21. 
 6. מחזיקי תעודת מחלים או מתחסן יוכלו לצאת מישראל באופן חופשי, מלבד דרך מעבר טאבה שיהיה סגור.
 7. חובת הבידוד במלוניות תבוטל ובמקומה תתבצע אכיפה מוגברת של משטרת ישראל בכל הנוגע לחוזרים מחו"ל ששוהים בבידוד ביתי.
 8. ליעדים אליהם ומהם יתקיימו טיסות ציבוריות (ניו יורק ופרנקפורט), יתווספו גם פריז, לונדון, קייב, טורונטו והונג קונג. 
 9. מפעיל אווירי יחויב להעביר למשרד הבריאות רשימת נוסעים לצורך חקירה אפידמיולוגית לפי דרישת המשרד – ככל שלא תועבר הרשימה במועד הדרישה, המפעיל האווירי ייקנס בגובה של 5,000 ש"ח.

——————

התקנות בתוקף עד ליום שבת, ה-20.3.21, מלבד תקנות החינוך שבתוקף עד יום שבת, ה-3.4.21.

5/3 | עדכונים

4/3 | עדכונים

2/3 | עדכונים

 

חיסונים למחלימים שלושה חודשים לאחר ההחלמה
מיום שלישי, 2.3.2021, מחלימים יכולים לקבל חיסון לקורונה לאחר שלושה חודשים מההחלמה.

1/3 | עדכונים

 

25/2/21 עדכונים שוטפים

24/2/2021 | הודעות שוטפות

עדכון פורטל חירום לאומי 24.02.21
 

1. חובת בידוד במלונית - עדכון 
עדכון בתנאי הכניסה לישראל: מיום רביעי, 24.2.2021, עד ליום שלישי, 2.3.2021, כל הנכנסים לישראל מחויבים לשהות במלונית בידוד מטעם המדינה. זאת למעט מחזיקי תעודת חיסון ותעודת מחלים שאינם נדרשים לבידוד, ולמעט מקרים חריגים שיקבלו  אישור מוועדת חריגים לקיים בידוד ביתי. 
למידע המלא לנכנסים לישראל .

2. סגר לילי בפורים - עדכון
הממשלה אישרה לקיים סגר לילי במהלך חג הפורים, מיום חמישי, 25.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בין השעות 20:30 בערב לבין 5:00 בבוקר. 
במהלך הסגר הלילי, אין לצאת מהבית למרחק העולה על 1,000 מטרים ואין לשהות בבתים של אחרים למעט מקרים חריגים, ולמעט יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודיים. הקנס על הפרת הנחיה זו עומד על 500 שקלים. 
לכל ההנחיות העדכניות. 

3. כל ההנחיות הנחיות לסגר הלילי בחג פורים - חדש 

בחג פורים חל סגר לילי, מיום חמישי, 25.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בין השעות 20:30 בערב לבין 5:00 בבוקר. בשעות הללו, יחולו ההגבלות הבאות:
איסור על יציאה ממקום המגורים אין לצאת בשעות הסגר הלילי ממקום שהייה קבוע (כולל מקום מגורים או מקום אירוח) למרחב הציבורי, למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום המגורים, ואין לשהות בבית מגורים של אדם אחר, למעט במקרים הבאים:

 • יציאה של עובד למקום עבודה;
 • הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
 • קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי חיוני;
 • תרומת דם;
 • רווחה וחינוך - הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילות, לשירות או לתכנית, שהותרו בחוק או בתקנות לפיו;        
 • ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ-ביתית על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופס, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות משהב"ר הנוגעות לשמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה;
 • השתתפות בחתונה, בהלוויה, בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של בן משפחה קרוב (הורים, סבים וסבתות, ילדים, נכדים, אחים או אחיות וילדיהם, דודים ודודות), או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין;
 • יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;
 • העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
 • טיפול חיוני בבעל חיים;
 • הגעה למשכן הכנסת;
 • השתתפות בהפגנה;
 • הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;
 • סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
 • יציאת אדם מחוץ לישראל בהתאם לתקנות;
 • יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;
 • יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;
 • יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד;

הגבלות על קבלת קהל במקום ציבורי או עסקי - אין לאפשר קבלת קהל בעסקים ובמקומות ציבוריים בשעות הסגר הלילי, כולל בעלי תו ירוק, למעט במקומות הבאים:

 • חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מכבסה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; 
 • מסעדה או בית קפה לצורך איסוף עצמי ("טייק אווי");
 • מקומות עבודה חיוניים שהוגדרו בתקנות ומקומות עבודה ציבוריים - לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לספק מרחוק;
 • מקום לאימון ספורט - לצורך אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד.
 • בית תפילה - בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך העמוד. הגעה לבית תפילה מותרת אך ורק במרחק של 1,000 מטרים מהבית.

* * בתי מלון ומקומות אירוח הכוללים 6 יחידות אירוח ומעלה ימשיכו לפעול במתווה המאושר למחזיקים בתו הירוק במהלך חג פורים. 


אירועים - בשעות הסגר הלילי חלות ההגבלות הבאות:

 • אין לארגן ואין להשתתף בכנס, באירוע ספורט, בפסטיבל או במסיבה. 
 • ניתן לקיים טקסים, לרבות חתונה, או טקס דתי, בהגבלת ההתקהלות בלבד (עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח), כולל למחזיקים בתו ירוק.

 תפילות ואירועים:
בשעות הסגר הלילי ניתן להתפלל במרחק של עד 1,000 מטר מהבית. 
ניתן לקיים התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ועד 20 בשטח פתוח.כל מקום עם 3 קירות ומעלה וגג ייחשב כמבנה. ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמתקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.
 בתי תפילה - ניתן לקיים תפילות בהתאם להגבלת ההתקהלות. 
בתי תפילה הפועלים על פי התו הירוק - עד 50% מהתפוסה המותרת בהתאם למספר המושבים הקבועים. אם אין מושבים קבועים, מספר האנשים במקום יעמוד על אדם לכל 7 מ"ר, עד 300 אנשים במקום סגור או עד 500 אנשים.
 כדי לפעול בהתאם לתו הירוק, על מחזיק או מפעיל בית התפילה להגיש לרשות המקומית בקשה להפעלת בית התפילה וכן הצהרה על עמידה בהוראות התקנות, עם ציון שמו, דרכי יצירת קשר עימו ומספר השוהים המותר. הרשות המקומית תשלח אישור על הגשת הבקשה ותפרסם באתר האינטרנט של הרשות או בדרך אחרת את בתי התפילה ששלחה להם אישור. 

תחבורה ציבורית:
במהלך חג פורים, השירות הבין עירוני לא יפעל במועדים הבאים: 

 • מיום חמישי, 25.2.2021,  בשעה 20:30, עד ליום שישי, 26.2.2021, בשעה 05:00: 
 • מיום שישי, 26.2.2021, בשעה 20:30 ועד ליום שבת, 27.2.2021 בשעה 05:00;
 • מצאת השבת, 27.2.2021, עד ליום ראשון, 28.2.2021, בשעה 05:00
23/2/2021 | הודעות שוטפות

עדכון בתנאי הכניסה לישראל:
מיום שלישי, 23.2.2021, מסתיימת חובת בידוד במלונית לכל הנכנסים לישראל, ובמקום זה יש חובת שהייה בבידוד ביתי. 
משך הבידוד עומד על 14 ימים אך ניתן לקצר אותו ל-10 ימים בתנאי שמקבלים תוצאה שלילית בשתי בדיקות קורונה, שמתבצעות בהפרש של 24 שעות לפחות זו מזו, וביצוע הבדיקה השנייה ביום ה-9 לבידוד.
מי שאין באפשרותו לקיים את בידוד ביתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ייידרש לשהות במלונית בידוד מטעם המדינה. 

למידע מלא על ההנחיות לקיום בידוד ביתי 

21/2/2021 | הודעות שוטפות

 

20/02/2021 | הודעות שוטפות

עדכוני פורטל החירום הלאומי - 20.1.2021
1. התו הירוק וההקלות בהנחיות מיום ראשון, 21.2.2021
הממשלה אישרה כי מיום ראשון, 21.2.2021, בשעה 7:00 בבוקר, נכנסות לתוקף הקלות המאפשרות פתיחת עסקים ומקומות ציבוריים לקבלת קהל. לחלק מהמקומות ניתן להיכנס רק בהצגת התו הירוק, כלומר תעודת מחלים או תעודת חיסון או אישור זכאות לכך מטעם משרד הבריאות.

העסקים והמקומות הציבוריים שנפתחים לקהל הרחב ללא הצגת תו ירוק, בנוסף לאלו שהותרו עד כה:

 • קניונים ומרכזי קניות.
 • שווקים וחנויות.
 • מוזיאונים וספריות. 
 • גן חיות או ספארי.
 • אטרקציה תיירותית בשטח פתוח, ללא הפעלת מתקנים.
 • עסקים ומקומות ציבוריים הפתוחים לקהל בהצגת התו הירוק:
 • בית מלון, לרבות מתחם אירוח שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח (ילדים בהצגת בדיקה שלילית).
 • בית קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות, או מקום אחר המיועד לקיום פעילות. 
 • איצטדיון, מגרש ספורט, אולם ספורט או מקום אחר המיועד לעריכת אירוע.
 • חדר כושר או סטודיו.
 • מקום לעריכת תערוכה (למעט מוזיאונים, הפתוחים לקהל הרחב).
 • בריכת שחייה ומקווה לגברים.
 • בתי תפילה עד 50% תפילה (למעט בתי תפילה הפועלים בהגבלת ההתקהלות).

לכל ההנחיות העדכניות
לכל המידע אודות התו הירוק


2. התו הירוק - כל הפרטים התנאים והזכויות:
במסגרת המאבק בנגיף הקורונה ובמטרה לאפשר חזרה לשגרת חיים אחראית ומבוקרת בתקופה זו, מיום ראשון, 21.2.21, נפתחים מחדש עסקים ומקומות ציבוריים לכניסת מחוסנים ומחלימים בלבד. ניתן להיכנס למקומות הללו אך ורק בהצגת "התו הירוק", כלומר תעודת מחלים, או תעודת חיסון, או אישור זכאות לכך מטעם משרד הבריאות.
התו מאפשר למחזיקים בו להיכנס לעסקים, מוסדות ואירועים, שאינם פתוחים לקהל שאינו מחזיק בתו. הכניסה תתאפשר לאחר סריקת המסמך על ידי העסק, בצירוף תעודה מזהה. אדם שישהה ללא היתר במקום הפועל בתו ירוק ובעלי עסק שמכניס קהל ללא תו ירוק בניגוד להנחיות, צפויים לקנס.

ניתן להנפיק את התו בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית, באחת מהדרכים הבאות:

 • אתר משרד הבריאות - יש להיכנס לקישור הזה https://corona.health.gov.il/green-pass/ , להקליק על  "הנפקת תעודות", לבחור "תו ירוק" ולהדפיס אותו. 
 • יישמון (אפליקציית) רמזור של משרד הבריאות - לאחר הנפקת התו, ניתן להציג אותו באפליקציה, ללא צורך בהפקה מחדש. 
 • מוקד טלפוני - ניתן לבקש לקבל את התו באי-מייל, בפקס או בדואר, באמצעות המענה הקולי של משרד הבריאות, בטלפון שמספרו 02-5082000. הדף יודפס על נייר ובתוכו יוטמע ברקוד.  מידע אודות התו הירוק

לכל המידע אודות התו הירוק  


3. עין-בוקק - חמי זוהר הוכרז כ"אזור תיירות מיוחד"
אזור עין-בוקק - חמי זוהר הוכרז כ"אזור תיירות מיוחד". מיום ראשון, 21.2.2021, ניתן לפתוח באזור זה מתקני אירוח למטרות לינה, ולהפעיל בתחומם בריכות שחייה, חדרי אוכל ובתי תפילה לשימוש האורחים. 
כניסת נופשים לאזור התירות המיוחד ולמתקני האירוח תתאפשר בהצגת תו ירוק, תעודת חיסון או תעודת החלמה, או בהצגת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 72 שעות לפני ההגעה.
למידע המלא על הפעילות באזור התיירות המיוחד וכללי ההגעה למקום


4. עדכון צבעי הרמזור ופתיחת הלימודים בשכבות גיל נוספות ובתנועות הנוער
ביום חמישי, 18.2.21, התעדכנו הצבעים במפת הרמזור, שלפיהם מתקיימים הלימודים במסגרות החינוך מיום ראשון, 21.2.2021, עד ליום שישי, 26.2.2021.
כמו כן, הלימודים בכיתות ה'-ו', בכיתות י"א-י"ב ובתנועות הנוער יתחדשו בהתאם לצבע היישוב בו קיים המוסד החינוכי, בנוסף למסגרות החינוך עד גיל 6 ולכיתות א'-ד'.
הלימודים יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:

 •  ביישובים ירוקים וצהובים, ויישובים כתומים מוחרגים - המסגרות הללו פעילות.
 • ביישובים כתומים ואדומים - לא תתקיים פעילות במסגרות אלו.
 • בכל היישובים - ניתן לקיים פעילות חינוכית בשטח פתוח בקבוצה של עד 20 משתתפים, כולל אנשי צוות, לכל קבוצות הגיל.

לבדיקת מצב מסגרות החינוך ביישובכם
למידע המלא על פעילות מסגרות הלימוד  
למידע נוסף על מתווה הרמזור

 

19/2/2021 | הודעות שוטפות

 

18/2/2021| הודעות שוטפות

16/2/2021 | הודעות שוטפות

15/2/2021 | הודעות שוטפות

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את קבינט הקורונה בכדי להמשיך ולדון בתכנית היציאה מהסגר ובמתווה התו הירוק.

הקבינט אישר עקרונית את הפעימות השנייה והשלישית בתכנית היציאה של משרד הבריאות.

המתווה אושר באופן עקרוני, התקנות יאושרו עם סיום העבודה עליהן.

הפעימה השנייה תחל ביום ראשון, ה-21.2.21, בשעה 07:00:

 • חינוך: יתאפשרו לימודים בכיתות ה'-ו' + י"א-י"ב בערים ירוקות וצהובות, וכן בערים כתומות בהן 70% מחוסנים ותכנית מגן חינוך.
 • ללא תו ירוק: תתאפשר פתיחת קניונים, מרכזי מסחר פתוחים ושווקים, חנויות רחוב, מוזיאונים וספריות בכפוף לתו סגול מחמיר, וכן בתי תפילה (10:20, לבחירת בית התפילה).
 • באמצעות תו ירוק (למחוסנים במנה שניה + שבוע ולמחלימים בלבד): תתאפשר פתיחת חדרי כושר וסטודיו, אירועי תרבות וספורט, תערוכות, בתי תפילה (ברישום מראש, לבחירת בית התפילה) בתי מלון (ללא חדרי אוכל, עם אופציה לבעלי בדיקה שלילית מתחת לגיל 16) ובריכות שחייה.
 • מגבלת התקהלות: 10 בפנים, 20 בחוץ - תיכנס לתוקף ביום שישי, ה-19.2.21.
 • איים ירוקים: בתי המלון באיים הירוקים בים המלח, וככל שאילת תהפוך לירוקה אז גם בה, יהיו בפתיחה מלאה, כולל חדרי אוכל.

הפעימה השלישית תחל ביום ראשון 7.3.21:

 • חינוך: יתאפשרו לימודים בכיתות ז'-י' בערים ירוקות וצהובות, וכן בערים כתומות בהן 70% מחוסנים ותכנית מגן חינוך.
 • ללא תו ירוק: בתי קפה ומסעדות קטנות.
 • באמצעות תו ירוק: מסעדות בהזמנה מראש, פעילות מלאה של בתי המלון, גני אירועים, אטרקציות, כנסים.
 • מגבלת התקהלות: 20 בפנים ו-50 בחוץ (מלבד בערים אדומות שבהן תישאר המגבלה של 10:20).

בנוסף, אישר הקבינט מתווה לחג הפורים:

 • איסור התקהלויות (למעט 10:20 ובתי התפילה בהתאם לפעימה השנייה בתכנית היציאה).
 • סעודות חג יתאפשרו עם משפחה גרעינית בלבד.
 • איסור מסיבות, תהלוכות עדלאידע ואירועים רבי משתתפים.
 • תאושר פעילות משאיות שמחה ללא התקהלות.
 • סגירת קבר הרשב״י (החל מיום שישי 19.2.21 ועד ליום ראשון 21.2.21).

 

14/2 | עדכונים שוטפים

 

13/2 | עדכונים שוטפים

 

10/2/2021 | התפלגות מחוסנים, מנה ראשונה ושנייה לפי יישוב

10/2/2021 | הודעות שוטפות

 

 9/2/2021 | הודעות שוטפות

חידוש הלימודים ביישובים עם רמות תחלואה נמוכות מיום חמישי, 11.2.2020
בהתאם להחלטת הממשלה ובכפוף לחתימת התקנות, מיום חמישי בבוקר, 11.2.2020, מתחדשת פעילות מסגרות החינוך עד גיל 6 והלימודים בכיתות א'-ד' בהתאם לצבע היישוב בו קיים המוסד החינוכי על פי מפת הרמזור: 
ביישובים שצבעם ירוק וצהוב - יתקיימו לימודים במסגרות אלו.
ביישובים שצבעם כתום - יתקיימו לימודים במסגרות אלו בתנאי ששיעור בני 50 ומעלה, שהתחסנו במנת חיסון שנייה, עומד על יותר מ-70% ואם חלף יותר משבוע מקבלת מנת החיסון  השנייה.  
ביישובים שצבעם אדום - לא יתקיימו לימודים.  
**שימו לב: במועצות אזוריות, הלימודים בבתי הספר יתקיימו בהתאם לצבע המועצה האזורית, בעוד שהפעילות במסגרות החינוך עד גיל 6 תתקיים בהתאם לצבע היישוב. 

בנוסף, בכל היישובים ובכל הגילאים יותר לקיים פעילות חינוכית בחוץ בקבוצות של עד 10 ילדים, כולל המורה.

8/2/2021

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה אישרה הערב ב׳, (במשאל טלפוני) את הארכת התקנות בדבר סגירת מערכת החינוך (למעט החריגים המאושרים כיום) ביומיים נוספים עד ליום חמישי, ה-11.2.21 בשעה 07:00.

7/2/2021 | הודעות שוטפות

הממשלה אישרה את ההקלות הבאות החל מיום ראשון, 7.2.2021, בשעה 7:00 בבוקר:

 • ביטול ההגבלות על יציאה מהבית וביטול האיסור על שהייה בביתו של אדם אחר.
 • מקומות עבודה ללא קבלת קהל - הגעת עובדים על פי כללי התו הסגול להעסקת עובדים. 
 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם - יכול לקבל קהל במתכונת של אחד על אחד, כולל מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה.
 • נותני שירותים - מתן שירות במרחב הפרטי והציבורי בהתאם להגבלות על ההתקהלות. 
 • שיעורי נהיגה - ניתן לקיים עד 2 נוסעים באותו הרכב, בנוסף על הנהג.
 • איסוף עצמי - ניתן לבצע "טייק אווי" ממסעדות ומבתי קפה. 
 • טיול מאורגן - ניתן לקיים בהתאם להגבלות על ההתקהלות. 
 • צימרים - ניתן להפעיל עד 6 יחידות אירוח, ללא הפעלת שטחים משותפים (בריכה, חדר אוכל וכדומה). בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים המתגוררים באותו מקום מגורים בלבד.
 • ספרייה - לצורך השאלת ספרים בלבד.
 • מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי - לצורך השכרת ציוד בלבד.
 • שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, אתרי עתיקות ואתרי מורשת, ופארק או שטח פתוח בעל אופי דומה המשמש לתיירות - יכולים לקבל קהל באוויר הפתוח, ללא הפעלת אטרקציה תיירותית.

לכל ההנחיות החדשות

 

 

 

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה אישרה הערב (מוצ״ש, משאל טלפוני) תיקון בתקנות התעופה של משרד הבריאות המגבילות הפעלת כלי טיס.

לפי התיקון, בתקופת תוקפן של תקנות הכניסה והיציאה מישראל ואליה (עד יום 20.2.21), אדם לא יפעיל כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או אל מחוץ לישראל אלא אם:

 1. כל הנוסעים רשאים לטוס לפי תקנות הכניסה והיציאה מישראל.
 2. הטיסה היא לצורך פינוי חירום רפואי או שמנכ"ל משרד התחבורה, החוץ, הביטחון, הבריאות או נציגיהם, אישרו את הטיסה לצורך מתן מענה לנוסעים הרשאים להיכנס לישראל או לצאת מישראל, באופן שיאפשר חזרתם של נוסעים שמרכז חייהם בישראל בהקדם האפשרי תוך ויסות הגעתם לפי שיקולי בריאות הציבור.

עוד נקבע כי החובה לבצע בדיקה במהלך 72 השעות לפני העליה למטוס לישראל תחול גם לגבי העליה למטוס מישראל.

כמו כן, אישרה ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה הערב (מוצ"ש, במשאל טלפוני) את הארכת התקנות בדבר סגירת מערכת החינוך (למעט החריגים המאושרים כיום) בשלב זה ביומיים נוספים עד ליום שלישי, ה-9.2.21 בשעה 07:00. 

בנוסף, אישרה הוועדה את השינויים הבאים בתקנות שייכנסו לתוקף החל ממחר, יום ראשון, ה-7.2.21 בשעה 07:00: 

 • ביטול חובת הישארות התלמידים בפנימיה למשך 30 ימים לפחות.
 • ביטול איסור הגעת תלמיד לפנימיה במידה ושהה בבית מגורים אחר. 
 • תותר הגעת עובדים למוסדות החינוך.
2/2/2021 | הודעות שוטפות

הארכת הסגר עד ל-5.2.2021 והארכת ההגבלות על יציאה וכניסה לישראל עד ל-7.2.2021

הממשלה האריכה את תקנות הסגר עד ליום שישי, 5.2.2021, בשעה 7:00 בבוקר.
לכל המידע על ההגבלות שבתוקף 

בנוסף, ההגבלות על יציאה לחו"ל והגעה מחו"ל לישראל הוארכו עד ליום ראשון, 7.2.2021 (כולל) והתווספו ההנחיות הבאות:

 • ניתן לטוס לחו"ל לצורך מעבר למקום שהייה קבוע הנמצא מחוץ לישראל. זאת בנוסף למטרות שהותרו עד כה.
 • מיום שלישי, 2.2.21, עד ליום ראשון, 7.2.2021 (כולל), כל המגיעים לישראל מחויבים לשהות במלונית בידוד מטעם המדינה.
 • בכוונת הממשלה להקים ועדת חריגים לאישור כל הבקשות להגעה לישראל מסיבות הומניטריות ומסיבות מיוחדות.

לכל המידע לטסים לחו"ל ולמגיעים לישראל 

 

1/2/2021 | הודעות שוטפות

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את הממשלה לדיון בהארכת הסגר, בו אישרה הממשלה את הארכת הסגר הכללי הקיים, בהתאם לתקנות המפורטות הקיימות ב-5 ימים נוספים עד ליום שישי, ה-5.2.21 בשעה 7:00. ביום רביעי, 3.2.21, הממשלה תתכנס לדיון נוסף ותדון האם יש צורך בהארכה נוספת של הסגר. 

בנוסף, אישרה הממשלה את הארכת סגירת הכניסה לישראל והיציאה ממנה, למעט חריגים, בהתאם לתקנות הקיימות ב-7 ימים נוספים עד ליום ראשון, ה-7.2.21 בחצות.

כמו כן, אישרה הממשלה הקמת ועדה לאישור בקשות להגעה לישראל זאת מסיבות הומניטריות ומסיבות מיוחדות (ועדת חריגים), בתקופה בה מתקיימות הגבלות כניסה לישראל. בראש הוועדה יעמוד השר יובל שטייניץ (או מי מטעמו). הוועדה תורכב מנציגי משרדי הפנים, החוץ, הבריאות, התחבורה, התפוצות והעלייה והקליטה. 

בנוסף תחול חובת בידוד לשבים לארץ מכל מדינות העולם במלוניות מטעם המדינה, החל מיום שלישי, ה-2.2.21 ועד ליום ראשון, ה-7.2.21.  בקשות חריגות ייבחנו באופן פרטני מול ועדה של משרד הבריאות בנתב״ג.

 

העלאת הקנסות על הפרה חוזרת של חובת בידוד ואיסור להגיע למקום בידוד בתחבורה ציבורית
ניתן להטיל כפל קנס (10,000 שקלים) בגין הפרה חוזרת של חובת בידוד ואיסור להגיע למקום בידוד בתחבורה ציבורית, במקרה שההפרה החוזרת תבוצע בחלוף יומיים מהודעת הקנס הראשונה.
בנוסף, תוקן החוק באופן שמאפשר לממשלה להגדיל את גובה הקנסות עד ל-10,000 שקלים ביחס לעבירות מסוימות. גובה הקנסות בפועל ייקבע בהמשך.

31/1/2021 התפלגות מתחסנים לפי יישוב, וקבוצות גיל

27/1/2021 התפלגות מתחסנים לפי יישוב, וקבוצות גיל

26/1/2021 | עדכונים שוטפים
חדיד וגבעת כ"ח כתומים, ברקת ואחיסמך אדומים
 

אחוז מתחסנים לפי משרד הבריאות

24/1/2021 | התפלגות מתחסנים במועצה לפי יישוב וקבוצת גיל

הודעות שוטפות
לינק למתחמי בדיקות  >> לחץ כאן
24/1 עדכונים שוטפים

21/1 עדכונים שוטפים

אחיסמך, ברקת, חדיד וגבעת כ"ח אדומים

שיעור המתחסנים בחבל מודיעין - 47%

 

18/1 הודעות שוטפות

גרף מתחסנים מאתר משרד הבריאות

 

מפת ציוני רמזור: ברקת, חדיד ואחיסמך אדומים

14/1/21 א' שבט | עדכונים שוטפים
מפת הצבעים במועצה

חדיד וברקת יישובים אדומים

13/1/21 כ"ט טבת | עדכונים שוטפים

הודעה מטעם משרד הבריאות

כתוצאה מהעלייה המשמעותית בתחלואה ופניות רבות של הציבור למוקד 'קול הבריאות' *5400, מצורף לשימושכם קובץ מידע מפורט על נושאים בהם שאלות רבות וקישורים לטפסים אלקטרוניים שבאמצעותם ניתן לבצע פעולות במקום שיחות למוקד.

לחוברת הנחיות משרד הבריאות לחץ כאן

11/1/21 כ"ז טבת | עדכונים שוטפים

10/1/21 כ"ו טבת | עדכונים שוטפים

9/1/21 כ"ה טבת | עדכונים שוטפים

7/1/21 כ"ב טבת | עדכונים שוטפים

הממשלה אישרה כי מיום שישי, 8.1.2021, יוטל סגר כללי למשך שבועיים, במסגרתו יחולו ההגבלות הבאות:
▪️ יציאה מהבית - ניתן לצאת מהבית למרחק של עד 1,000 מטרים ובתחום יישוב המגורים בלבד, למעט מקרים חיוניים, בדיקות קורונה וביצוע חיסונים. 
▪️ הגבלת שהייה - אין לשהות בביתו של אדם אחר.
▪️ מסגרות לימוד - לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך, למעט החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון למסגרות נוספות שהותרה פעילותן.
▪️ מסחר, בילוי ופנאי - עסקים סגורים לקבלת קהל, למעט עסקים חיוניים. ניתן לבצע משלוחים.
▪️ מקומות עבודה - תתאפשר פעילות במקומות עבודה חיוניים בלבד. אסורה הגעת עובדים למקום עבודה שלא הותרה בו פעילות.
▪️ תפילות והתקהלויות - ניתן לקיים בהגבלה של עד 5 אנשים במבנה ועד 10 אנשים בשטח פתוח.
▪️ פעילות ספורט ליחידים -  מותרת, ללא הגבלת מרחק מהבית. אין להשתמש בכלי רכב לשם כך.
▪️ טיסה לחו"ל - תתאפשר רק במקרים הבאים: אם כרטיס הטיסה נרכש לפני יום שישי, 8.1.2021 , או שהטיסה היא לצורך אחת המטרות המותרות ליציאה מהבית, או באישור מנכ"ל משרד התחבורה.

לכל ההנחיות העדכניות וההגבלות החדשות - https://bit.ly/3s5j9mC

5/1/21 כ"א טבת | עדכונים שוטפים

לנוכח תמונת המצב ומגמות התחלואה שהוצגו בפני הממשלה, מחליטים-

1. לאמץ עקרונית את הצעת משרד הבריאות להחלת סגר כללי בהתאם לתקנות מפורטות שיובאו לאישור הממשלה.

2. הסגר יוטל ביום חמישי 7 ינואר בחצות למשך 14 יום.

3. שרי האוצר והבריאות יוסמכו לקבוע את תחומי התעסוקה החיוניים שיוחרגו על בסיס הרשימה הקיימת.

4. ענף הבניה; ראש הממשלה, שהבט ושר האוצר יסכמו את המדיניות בנושא זה הקשור במדיניות כניסת פלסטינים לישראל.

5. תעופה; יורשו לטוס מי שרכשו כרטיסים לפני הסגר.  אחר כך- יורשה רק מי שיקבל היתר פרטני של ועדת חריגים.

6. נכנסים לישראל ממדינות מסוכנות בהיבטי בריאות הציבור (כפי שיוגדר על ידי משרד הבריאות)- יועברו לבידוד במלוניות.

הנחיית ראה״מ- משרדי הבריאות והאוצר יחד עם משרד ראה״מ יגבשו תקנות ויביאו אותן לאישור שרי הממשלה עד מחר ב-10:00

4/1/21 כ' טבת | עדכונים שוטפים

30/12, ט"ו טבת | עדכונים שוטפים

29/12, י"ד טבת | עדכונים שוטפים

 

 

28/12, י"ג טבת | עדכונים שוטפים

 

 

 

 

27/12, י"ב טבת | עדכונים שוטפים

ההגבלות החל מיום ראשון 27.12.2020, בשעה 17:00

הממשלה אישרה הנחיות חדשות במסגרת המאבק למניעת התפשטות נגיף הקורונה, מיום ראשון, 27.12.2020, בשעה 17:00. במסגרת זו נקבעו ההגבלות הבאות:

יציאה מהבית - עד 1,000 מטרים, למעט מקרים חריגים ולשם ביצוע בדיקות קורונה וחיסונים.

 • הגבלת שהייה - אין לשהות בביתו של אדם אחר.
 • פעילות ספורט ליחידים - מותרת, ללא הגבלת מרחק מהבית. אין להשתמש בכלי רכב לשם כך.
 • לימודים - ניתן לקיים לימודים במסגרות לגיל הרך, בכיתות א'-ד' ובכיתות י"א-י"ב, וכן בחינוך המיוחד, במסגרות לנוער בסיכון ובמקרים מיוחדים נוספים.
 • מסחר, בילוי ופנאי - עסקים סגורים לקבלת קהל, למעט עסקים חיוניים. ניתן לבצע משלוחים.
 • מקומות עבודה - ללא קבלת קהל, עד 50% מכמות העובדים הרגילה.
 • תפילות והתקהלויות - עד 10 אנשים במבנה, עד 20 אנשים בשטח פתוח. מלבד מועדים שהוגדרו לתפילות חג המולד.
 • איי תיירות - אזורי תיירות מיוחדים באילת ובים המלח סגורים לפעילות.

לכל ההנחיות העדכניות וההגבלות החדשות לינק להנחיות

 

26/12, י"א טבת | עדכונים שוטפים

23/12, ח' טבת | עדכונים שוטפים

הודעה משותפת | משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב את הממשלה לדיון והחלטה על הצעדים הנדרשים לבלימת העלייה בתחלואה.

הממשלה אישרה עקרונית (משרד הבריאות ינסח בהתאם להצעה זו תקנות שיובאו לאישור הממשלה במשאל טלפוני נפרד) את ההחלטה הבאה:

 • סגר כללי יוטל ביום ראשון הקרוב 27.12.2020 בשעה 17:00 ויחול למשך שבועיים.
 • ישנה אופציה להארכת הסגר בשבועיים נוספים אלא אם תושג המטרה: R<1   N<1,000
 • הגבלות תנועה: 1,000 מ' (למעט מקרים חריגים וכן יציאה להתחסן).
 • הגבלת שהייה: איסור שהייה בבית מגורים של אדם אחר (למעט משפחה גרעינית).
 • מסחר, בילוי ופנאי: סגורים במלואם, פרט למשלוחים (ללא איסוף עצמי). 
 • מקומות העבודה: היקף העסקים שאינם מקבלים קהל יצומצם ב-50% ביחס למצב הנהוג (בהתאם לסיכומים בין משרדי האוצר והבריאות).
 • תחבורה ציבורית: צמצום ל-50%.
 • התקהלויות: עד 10 אנשים בשטח סגור ועד 20 אנשים בשטח פתוח.
 • "איים ירוקים": הפסקת פעילות.
 • ספורט יחידני: יותר ללא הגבלת מרחק (יוצאים וחוזרים הביתה, ללא רכב).
 • מערכת החינוך: גני הילדים, כיתות א'-ד' וכן י"א-י"ב - בין השעות 8:00-13:00 (הורים יוכלו להסיע את ילדיהם החל מ-7 בבוקר ועד השעה 14:00).
 • חינוך מיוחד מוחרג ויתקיים בכל הגילאים. 
 • תותר העברת ילדים בין הורים במשמורת משותפת.
19/12, ד' טבת | עדכונים שוטפים

 

 

 

18/12, ג' טבת | עדכונים שוטפים

16/12, א' טבת | עדכונים שוטפים
 
 
שאלות נפוצות  | פיקוד העורף
מתי וכיצד מקבלים תוצאת בדיקה?
 • תוצאת הבדיקה מתקבלת לרוב תוך 48 שעות באמצעות SMS. 
 • לעיתים ייתכנו עיכובים בעקבות עומס בדיקות רב.

 • מי שלא קיבל SMS או מעוניין בפירוט נוסף יכול לפנות לגורמים הבאים:
 • מי שמבוטח על ידי קופת חולים - קופת החולים.
 • בעל אזרחות זרה או מי שלא מבוטח על ידי קופת חולים - לשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו.
 • חיילים - המרפאה היחידתית או החמ"ל הרפואי הפיקודי.

פרטים נוספים על בדיקות הקורונה ניתן למצוא כאן.

מידע לגבי מתחמי בדיקות הקורונה


פיקוד העורף, בשיתוף עם הרשויות המקומיות, מפעיל מתחמי בדיקות לציבור הרחב ברחבי הארץ ללא צורך בהפנייה, קביעת תור וכמובן ללא תשלום. 
בתקופה הקרובה צפויים עומסים במתחמי הבדיקות עקב עלייה בביקוש לבדיקות מצד הציבור וכן עקב שינוי באופן העבודה במתחמי הבדיקות. אנו מבקשים את סבלנותכם והבנתכם ולהקדים את שעת ההגעה למתחם.
ניתן להבדק בנוסף במתחמי הבדיקות המופעלים על ידי קופות החולים – יש לפנות לשם כך לקופת החולים.
פרטים מלאים על מתחמי הבדיקות, מיקומים, ימי ושעות פעילות ניתן למצוא כאן.

שימו לב: מיקום המתחמים והמועדים יכולים להשתנות, ולכן מומלץ להתעדכן באופן יומיומי.

מתי אני צריך לעשות בדיקה לפני הכניסה לאיים התיירותים?

כל מבקר, בכל גיל, נדרש להציג תוצאת בדיקה שבוצעה ב-72 השעות טרם ההגעה למקום. לדוגמה, אם עשיתם בדיקה ביום שלישי בשעה 10:00 בבוקר, תוכלו להכנס לאיים התיירותיים, עם תוצאה שלילית של בדיקה זו, עד יום שישי בשעה 10:00 בבוקר. שימו לב, לא ניתן לבצע בדיקות קורונה בתחנות הבדיקה המהירות במקום.
יש להדגיש שבל כניסה מחודשת לאיים התיירותיים יש להציג אישור החלמה או תוצאת בדיקה תקפה שבוצעה עד 72 שעות טרם הכניסה לאיים התיירותיים.
פרטים מלאים על ההנחיות לאיים התיירותיים ניתן למצוא כאן

מי רשאי להבדק בתחנות הבדיקה המהירות שנמצאות ביטבתה, שדה התעופה רמון וחניון תמר בים המלח?


רק האנשים הבאים רשאים להבדק בתחנות אלו - תושבי איי התיירות, אנשים שנכנסים לאזורים אלו לצורך עבודה, טיפול רפואי, רווחה, חינוך מיוחד, הליך משפטי, לוויה, ברית או חתונה מדרגה ראשונה, העברת קטין או צורך חיוני אחר. 
פרטים מלאים על ההנחיות לאיים התיירותיים ניתן למצוא בקישור הבא: https://www.oref.org.il/12605-17227-he/Pakar.aspx

מהן ההנחיות לגבי טיסה וחזרה מחו"ל?

יש לבדוק מול מדינת היעד את מדיניות הכניסה שלה - האם היא מאפשרת כניסת תיירים, האם היא דורשת בידוד או בדיקה (אם יש צורך בבדיקה היא תתבצע במכון פרטי בלבד בגלל הצורך בתוצאות בדיקה באנגלית). יש למלא במשך 24 השעות לפני הטיסה הצהרת בריאות באתר משרד הבריאות, לקבל אישור ולהציג אותו בכניסה לטרמינל. החוזרים לישראל ששהו ב-14 ימים האחרונים במדינה אדומה, נדרשים לשהות בבידוד למשך 14 ימים מרגע הנחיתה. קונקשן במדינה אדומה בלי לצאת משדה התעופה לא נחשב לשהייה
אם לא מתאפשר לבצע בידוד ביתי בתנאים הנדרשים האנשים יופנו לביצוע הבידוד במלונית בידוד מטעם המדינה.
מידע מלא על ההנחיות לפני ואחרי טיסה לחו"ל ניתן למצוא כאן

האם משך הבידוד קוצר?

 • משך הבידוד עומד על 14 ימים. עם זאת, ניתן לקצר את תקופת הבידוד ל-10 ימים רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • בוצע דיווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד.
 • ביצוע בדיקת קורונה ראשונה מוקדם ככל האפשר ממועד הכניסה לבידוד.
 • ביצוע בדיקה שניה החל מהיום ה-9 ממועד הכניסה לבידוד
 • המתנה של לפחות 24 שעות בין בדיקה לבדיקה ורק אחרי קבלת תוצאה שלילית על הבדיקה הראשונה.
 • אם שתי הבדיקות שליליות ועברו 10 ימים, יישלח SMS אישור ממשרד הבריאות. רק לאחר קבלת ה-SMS ניתן לצאת מבידוד, בתנאי שאין תסמינים.
 • את שתי הבדיקות יש לבצע אך ורק במתחמי בדיקה עם הגעה ברכב או בבית הנדגם דרך קופת החולים.
 • שימו לב! גם אם התקיימו כל התנאים אך לא התקבל אישור ממשרד הבריאות אסור לצאת מבידוד ויש להתקשר לקול הבריאות 5400* לקבלת הנחיות.

מידע מלא על הנחיות לבידוד ניתן למצוא כאן.

האם יש הנחיות מיוחדות ליישוב בצבע אדום? האם יש מגבלות תנועה?

אם היישוב הינו בצבע אדום ולא אזור מוגבל אין מגבלת כניסה ויציאה מהיישוב או מהבית.
ההגבלות היחידות שיש לאזור כתום או אדום בשלב זה, בשונה מאזור ירוק או צהוב, הן שכיתות ה' ומעלה וכן תנועות נוער אינן רשאיות לפעול באזור זה.
מידע על כל ההנחיות העדכניות ניתן למצוא כאן.

15/12, כ"ט כסלו | עדכונים שוטפים

קיצור תקופת הבידוד למי שנחשף לחולה מאומת ולחוזרים ממדינה אדומה

החל מיום שלישי, 15.12.2020, בשעה 8:00 בבוקר, מי שנחשף לחולה מאומת או חזר ממדינה אדומה יכול לקצר את תקופת הבידוד ל-10 ימים, בתנאי שביצע שתי בדיקות שליליות לנגיף קורונה. יש לבצע את הבדיקה הראשונה עם הכניסה לבידוד ואת הבדיקה השנייה ביום ה-9 למועד החשיפה לחולה או החזרה לארץ, ולהמתין 24 שעות לפחות בין בדיקה לבדיקה.  שימו לב: הנחיה זו גם על מי שנכנס לבידוד גם לפני ששונתה ההנחיה.

למידע נוסף על המקרים שבהם יש להיכנס לבידוד ולמשך הבידוד הנדרש >> לחץ כאן

 

13/12, כ"ז כסלו | עדכונים שוטפים

פעילות תנועות הנוער מתחדשת ביישובים ירוקים וצהובים 
הממשלה אישרה לקיים פעילות תנועות וארגוני נוער בשטח פתוח ברשויות ירוקות או צהובות, החל מיום ראשון, 13.12.2020.
למידע המלא על כללים לקיום הפעילות בתנועות נוער לחץ כאן 

9/12, כ"ג כסלו | עדכונים שוטפים

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות 
 

ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה אישרה במשאל טלפוני את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון 17+18), התשפ"א 2020.

 • בהמשך להחלטת קבינט הקורונה מאמש אושרו התקנות המתירות הפעלת קניון, שוק ומוזיאון, לרבות חנויות המצויות בשוק או בקניון. 

 • לעניין התפוסה המירבית המותרת בחנויות (הן חנויות המצויות בקניונים והן בחנויות רחוב), יחול הסדר אחיד על כלל החנויות, מלבד חנויות חיוניות למכירת מזון, תרופות ומוצרי היגיינה ומכוני אופטיקה, כמפורט להלן: בחנויות שגודלן עד 150 מ"ר, התפוסה המותרת תהיה 1 לכל 7 מטרים רבועים, ועד 10 אנשים. בחנויות "גדולות" של 150 מ"ר ומעלה – ניתן יהיה להכניס מספר אנשים ביחס שלא יעלה על אדם אחד ל–15 מטרים רבועים.
 • בחנויות מזון, תרופות והיגיינה ומכוני אופטיקה יישאר ההסדר החל היום, לפיו התפוסה המירבית במותרת היא לפי יחס של אדם ל–7 מטרים רבועים.
 • בשטח הכולל של קניונים, שווקים ומוזיאונים - התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל–15 מטרים רבועים.
 • בנוגע לחנויות המצויות באזור תיירות מיוחד ("איים ירוקים"), אשר עד לתיקון רשאיות לפעול עם תפוסה של אדם ל–7 מטרים ועד 20 אנשים, ועל מנת לא לפגוע בתפוסה המותרת של חלק מהחנויות באזור זה – נקבע הסדר לפיו התפוסה המותרת תהיה לפי הקיים, ובחנויות גדולות שגודלן מעל 300 מטרים רבועים – ביחס של 1 ל–15 מטרים רבועים.
 • עוד נקבע כי מנגנון הוויסות של קניון יהיה באמצעות רישום ממוחשב של מספר הנכנסים והיוצאים מהקניון, וכי מנגנון הוויסות של שוק יהיה באמצעות סדרנים שתפקידם לווסת את מספר הנכנסים לשוק (וככל הניתן גם באמצעות מנגנון ממוחשב).
 • כמו כן, נקבעו התנאים להפעלת מוזיאון, שוק וקניון, בין היתר חובה למנות סדרנים שתפקידם לוודא עמידה בהוראות התקנות על ידי השוהים במקום, כולל מניעת התקהלויות וחובת עטיית מסיכה, בשוק ובקניון – חובה למנוע אכילה בשטח הקניון והשוק, ומניעת גישה לשולחנות וכיסאות אכילה ככל שקיימים, בקניון, מניעת הצבת דוכני מזון וקיום ירידים ועוד. כמו כן, קביעת עבירות פליליות לגבי תנאים אלה.

תוקפן של התקנות הוארך בשבועיים נוספים, עד ליום 23.12.20

7/12, כ"א כסלו | עדכונים שוטפים

5/12, י"ט כסלו | עדכונים שוטפים
מתחמי הבדיקות לשבוע הקרוב:
לינק לפיקוד העורף
שימו לב לטור חדש בטבלת הבדיקות>>  ניווט >>קישור לוויז 
4/12, י"ח כסלו | עדכונים שוטפים

2/12, ט"ז כסלו | עדכונים שוטפים

בהתאם להחלטת קבינט הקורונה, החל מהיום (2/12) ייכנס לתוקפו "הרמזור החדש", בו עודכנו ספי המעבר בין הצבעים ברמזור (ללא שינוי הנוסחה), במטרה להתאים את מדדיו למצב התחלואה הנוכחי.

החלוקה תבוצע באופן הבא:

 • הציון לצבע רמזור אדום - 7-10 (במקום 7.7-10).
 • הציון לצבע כתום - 5.5-7 (במקום 6-7.5).
 • הציון לצבע צהוב - 4-5.5 (במקום 4.5-6).
 • הציון לצבע ירוק - 0-4 (במקום 0-4.5).

 נתוני הרמזור ייגזרו באופן קבוע בכל יום רביעי ויובאו לאישור קבינט הקורונה; הנתונים ישמשו כציון הקובע לסיווג הרשויות עבור פתיחת מסגרות החינוך למשך השבוע העוקב. 

פתיחת מערכת החינוך עבור שכבות ה'-י"ב תבוצע בהתאמה לצבעי הרמזור כך ששכבות אלה יוכלו להיפתח רק בישובים "ירוקים" ו"צהובים".

 מסגרות חינוכיות בגיל הרך ובכיתות א'-ד' יישארו פתוחות בכל הארץ ללא קשר לצבעי הרמזור.

במקרים בהם הרשות תשנה את צבעה, לא יחול שינוי בהנחיות, למעט אירועי התפרצות חריגים (במסגרת הכרזה על אזורים מוגבלים בלבד).

1/12, ט"ו כסלו | עדכונים שוטפים

30/11, י"ד כסלו | עדכונים שוטפים

2611, י' כסלו | עדכונים שוטפים

25/11 ט' כסלו | עדכונים שוטפים

 

עדכון פורטל חירום לאומי 25.11 

1. הנחיות פעילויות חינוכיות טיולים

 • ניתן לקיים טיול חד-יומי (ללא לינה) לתלמידי כיתות ה'-ו' שנמצאים ביישוב ירוק או צהוב, תלמידי כיתות א'-ד', גן ילדים, כיתה של תלמידים עולים ללימוד עברית, החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות. הטיול יתקיים בתנאים הבאים:
 • הפעילות תתקיים באותה קבוצה שבה לומדים התלמידים עם אנשי הצוות הקבועים, ללא תחלופה בין הקבוצות.
 • יש לשמור על מרחק של 100 מטרים בין קבוצה לקבוצה. 
 • אין לקיים לינה.
 • לפעילות רשאים להתלוות מדריך טיולים וכן מאבטח ומלווה רפואי, שיישמרו על מרחק של 5 מטרים לפחות משאר המשתתפים ויעטו מסכה.
 • הפעילות תתקיים בשטח פתוח בלבד, וככל האפשר בלא ההגעה ליעדים המתאפיינים בריבוי מבקרים.
 • בהסעה, אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו של הנהג, למעט אם יש מחיצה בגובה 1.80 מטרים לפחות. הנחיה זו אינה חלה על תלמידי החינוך המיוחד או על תלמיד שבשל נסיבות רפואיות חריגות נדרש לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג או לצדו.
 • במהלך הנסיעה יש לעטות מסכה, לחטא ידיים עם הכניסה לרכב, ולפתוח חלונות ככל האפשר. יש להחזיק ברכב חומר לחיטוי הידיים ולנקות אותו לפחות פעם ביום.
 • ניתן להסיע בכל אוטובוס שתי קבוצות קבועות לכל היותר לכל אורך יום הטיול. הקבוצות יופרדו באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של הרכב לחלקו האחורי.


להנחיות המלאות של משרד החינוך לקיום טיולים, פעילות המסגרות החינוכיות
הכשרה מקצועית - ניתן להעביר לבגירים לימוד מעשי הדורש חיבור לתשתית או ציוד שנמצאים רק במקום הפעילות, עד 10 אנשים, וכן לאפשר גישה לתשתיות או ציוד חיוני במוסד ל-10% מהתלמידים לשם השתתפות בלימוד מקוון. לינק להנחיות פקע"ר.

2. לקראת החזרה ללימודים - מבצע בדיקות קורונה

 • לקראת החזרה של תלמידי כיתות י"א-י"ב ללימודים ביישובים בסיווג ירוק וצהוב, הצפויה ביום ראשון, 29.11.2020, מתקיים 
 • מבצע בדיקות קורונה לצוותי ההוראה. המבצע יתחיל ביום חמישי, 20.11.26, ויימשך עד ליום שבת, 20.11.28.
 • אנו קוראים להורים, תלמידים וצוותי הוראה לבוא ולהיבדק במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף, מד"א והרשויות המקומיות, הפתוחים לקהל הרחב ללא הפניה וללא צורך בתיאום תור מראש. 
 • שימו לב: עצם ביצוע הבדיקה אינו מחייב כניסה לבידוד.
 • יחד נשמור על בית הספר ירוק ונקי מקורונה, ונאפשר את המשך קיום הלימודים לאורך זמן.
 • למידע נוסף על מתחמי הבדיקות לציבור הרחב וצוותי הוראה.

3.  'פעילות מוסודות הלימוד' - עדכון 
מוסד להכשרה מקצועית
ניתן להעביר לבגירים לימוד מעשי הדורש חיבור לתשתית או ציוד שנמצאים רק במקום הפעילות, עד 10 אנשים, וכן לאפשר גישה לתשתיות או ציוד חיוני במוסד ל-10% מהתלמידים לשם השתתפות בלימוד מקוון. אנשי צוות יוכלו לבצע תחלופה בין עד 3 קבוצות. לינק להנחיות
4. 'איי תיירות' - עדכון 
מסעדות וחדרי אוכל בבית מלון - יש להקפיד על מרחק של 2.5 מטרים בין שולחן לשולחן, עד 50% מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק. מסעדות ובתי קפה, שאינם נמצאים בבית מלון - יכולות לפעול בשטח פתוח בלבד. יש להקפיד על מרחק של 2.5 מטרים בין שולחן לשולחן, עד 50 אנשים. לינק להנחיות.

24/11 ח' כסלו | עדכונים שוטפים

הממשלה אישרה הקלות נוספות בהנחיות לציבור:

 • ניתן לקיים לימודים לתלמידי כיתות ה'-ו' בבתי הספר היסודיים ביישובים שבהם רמת תחלואה נמוכה המסווגים כירוק או צהוב בלבד.
 • לימודים בכיתות י"ג–י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת שמספקת לימודי המשך לבתי ספר שניתן בהם חינוך על יסודי לנוער נושר ובסיכון.
 • קווי התחבורה ציבורית יפעלו בתפוסה של 75%.

לכל ההנחיות העדכניות לתקופה זו >>>https://bit.ly/39eb9sf

 

20/11, ד' כסלו | עדכונים שוטפים

 

 

19/11, ג' כסלו | עדכונים שוטפים

./uploads/n/1605782934.4119.pdf

17/11, א' כסלו | עדכונים שוטפים
פתיחת עמדת בדיקות קורונה

קיבלנו אישור לפתיחת עמדת בדיקות, מחר 18/11, ב' בכסלו, באוטובוס הדיגיטלי בשעות:

12:00-13:30 כפר הנוער בן שמן
14:00-15:30 בארות יצחק, שביל כורכר לפני מתחם המרכז המסחרי
16:00-20:00 ברקת
ללא הפנייה, ללא עלות.

קובץ פרסום מונגש

16/11, כ"ט חשוון | עדכונים שוטפים

המלונות באילת ובין המלח הוכרזו כ"איי תיירות ירוקים"
העיר אילת ואזור עין בוקק - חמי זוהר בים המלח, הוכרזו כ"אזור תיירות מיוחד", והפכו לאיים ירוקים המאפשרים תיירות. החל מיום רביעי, 18.11.2020,  בתי המלון נפתחים לקבלת אורחים.
נופשים בכל גיל, שמבקשים לנסוע לבתי המלון באזורים אלו, נדרשים להציג בדיקת קורונה שלילית בתוקף, שבוצעה עד 72 שעות לפני ההגעה, או אישור החלמה מקורונה. שימו לב, נופשים לא יוכלו לבצע בדיקות קורונה מהירות במקום.

למידע נוסף על פתיחת בתי המלון באילת ובים המלח לחץ כאן 

שאלות ותשובות קורונה

13/11,כ"ו חשוון | עדכונים שוטפים

עדכוני פורטל חירום לאומי 13.11
 

1. קיצור תקופת הבידוד למי שנחשפו לחולה מאומת ולחוזרים ממדינות אדומות בחו"ל
 • מי שנחשפו לחולה מאומת או חוזרים ממדינות אדומות בחו"ל, יכולים לקצר את תקופת בידוד מ-14 ל-12 יום, אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • יש לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד ולבצע בדיקת קורונה ראשונה מוקדם ככל האפשר ממועד הכניסה לבידוד. את הבדיקה יש לבצע במתחמי "היבדק וסע" או במתחמים ייעודיים למבודדים. 
 • יש לבצע בדיקה שניה לאחר היום ה-10 ממועד החשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל. יש להמתין 24 שעות לפחות בין בדיקה לבדיקה ולבצע את הבדיקה השנייה רק לאחר קבלת תוצאה שלילית על הבדיקה הראשונה.
 • אם שתי הבדיקות שליליות, יישלח אישור ממשרד הבריאות ב-SMS או בשיחה טלפונית כעבור 12 ימים מהמגע האחרון עם החולה או מועד החזרה מחו"ל. ניתן לצאת מהבידוד רק לאחר קבלת ההודעה.
 • אם מתקיימים כל התנאים, אך לא מתקבלת הודעה ממשרד הבריאות, אסור לצאת מבידוד ויש להתקשר לקול הבריאות 5400* לקבלת הנחיות.
 • אם מופיעים תסמינים במהלך הבידוד, אין לקצר בידוד ויש להיבדק שוב.
 • למידע נוסף על משך הבידוד וההנחיות לקיום בידוד ביתי 

 

2. בדיקות קורונה לציבור הרחב - מבודדים ובעלי תסמינים יוכלו להגיע מעתה רק למתחמים מסוג "היבדק וסע" 

פיקוד העורף בשיתוף עם מד"א, קופות החולים והרשויות המקומיות, מפעילים ברחבי הארץ מתחמים לביצוע בדיקות לגילוי קורונה. מתחמי הבדיקות פתוחים לציבור הרחב (למעט חיילים), ללא צורך בהפניה. חשוב לדעת, כי עצם ביצוע הבדיקה אינו מחייב כניסה לבידוד.
מי שנדרש לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת, חזרה ממדינה אדומה בחו"ל או תסמינים, צריך לבצע את הבדיקה במתחמי היבדק וסע ("דרייב אין").
שימו לב: מיקום המתחמים והמועדים יכולים להשתנות, ולכן מומלץ להתעדכן באופן יומיומי.
למידע נוסף ופריסת מתחמי הבדיקות בין התאריכים 13-15/11/2020
https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx

3. איסור כניסה ושהייה בשטחי B בעקבות תחלואה בקורונה

הכניסה והשהייה של ישראלים בשטחי B נאסרה בעקבות עלייה בתחלואה מנגיף קורונה, החל מיום חמישי, 12.11.2020, ועד ליום שבת, 12.12.2020.
ישראלי שנמצא בתוך שטח B צריך לצאת מהשטח מיידית. הכניסה מותרת רק לחיילים, שוטרים וכל מי שנמנה עם כוחות הביטחון במסגרת מילוי תפקידם.
כמו כן, הגורמים הבאים יכולים להיכנס בהצגת מסמך מתאים (כמו תעודה מקצועית, הפניה או כל מסמך אחר שמסביר את מטרת הכניסה): צוותים רפואיים (כולל רופאים ועובדי מרפאות ובתי חולים), לטובת טיפולים רפואיים, אחמ"שים, צוותי חינוך, תלמידים, עובדי עיריית ירושליים, תושבי כפר עקב/שועפאט, ישראלים הגרים בשטחי b, סטודנטים, אנשי דת, עובדי ארבל,
העברת סחורות ו-dtd, עובדי בתי מלון, עובדי מפעלי תרופות ועורכי דין.
במקרים חריגים שאינם מפורטים למעלה, ניתן לקבל אישר מול מפקדת כוחות צה"ל ביהודה ושומרון בלבד.

4. הנחיות ומידע לאזרח - מענקים וסיוע 

מענק למקבלי דמי אבטלה - מי שקיבל דמי אבטלה בעבור תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, החל מ-1.3.2020 ועד ל-17.10.2020, זכאי למענק בסכום של 2,000 שקלים. זאת בתנאי שהשכר הקובע טרום המשבר היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק. למענק זכאים גם לבני 67 שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות נגיף קורונה. למידע נוסף על דמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי.
סיוע לעצמאים - עד ל-15 בפברואר, ניתן להגיש בקשה לקבלת סיוע לעצמאים ושכירים עבור החודשים ספטמבר אוקטובר.
 

12/11,כ"ה חשוון | עדכונים שוטפים

קובץ הנחיות לבידוד מונגש
10/11, כ"ג חשוון | עדכונים שוטפים

9/11, כ"ב חשוון | עדכונים שוטפים

 

 

 

8/11, כ"א חשוון | עדכונים שוטפים

הממשלה אישרה הקלות בהנחיות לציבור בהתמודדות עם נגיף הקורונה. במסגרת זו אושרו ההקלות הבאות:

 • פתיחת חנויות רחוב לקבלת קהל - ניתן לקבל עד 4 לקוחות בחנויות רחוב ובדוכנים, שהכניסה אליהם נעשית ישירות מהרחוב. עדיין חל איסור לקבל קהל בחנויות שממוקמות בקניון מקורה או במקום שכולל 20 בתי עסק ומעלה, בשוק קמעונאי או ביריד.
 • צימרים - ניתן להפעיל עד 6 יחידות אירוח, ללא הפעלת שטחים משותפים כמו חדר אוכל או בריכה. בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים מאותו מקום מגורים בלבד.
 • פעילות חינוכית פורמלית בשטח פתוח של עד 19 תלמידים - ניתן לקיים פעילות חינוכית עבור תלמידי בית ספר יסודי, על יסודי, מוסד להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית לבגירים. הפעילות תתקיים בתנאים הבאים: קבוצה קבועה של 19 תלמידים עם איש צוות קבוע, כל תלמיד יאכל בנפרד, עטיית מסכה, שמירת מרחק של 2 מטרים בין אחד לשני, ושמירת מרחק של 100 מטרים בין קבוצה לקבוצה.
 • בנוסף אושר לקיים פעילות של כיתת תלמידים עולים ללימוד עברית בבית ספר יסודי ועל יסודי.

שימו לב: חל איסור לקיים פעילויות הכוללות לינה, ופעילות חינוך בלתי פורמלית כמו חוגים ותנועות עדיין אסורה.

לינק לכל ההנחיות

 

פרסום בדיקת קורונה קובץ מונגש

7/11, כ' חשוון | עדכונים שוטפים

4/11, י"ח חשוון | עדכונים שוטפים

בית ספר ירוק - שיר פיקוד העורף לילדים

לרגל חזרת תלמידי כיתות א' עד ד' ללימודים, פיקוד העורף הכין הפתעה קטנה לתלמידים - שיר קליט בשם "בית ספר ירוק", שמוטמע כצלצול של בית הספר, מסייע להם לזכור את ההנחיות לשמירה על הבריאות מפני נגיף הקורונה, ולהקפיד עליהן בשיעור ובהפסקה במטרה לשמור על בית הספר ירוק.

לחצו כאן כדי לצפות בקליפ ולהאזין לשיר.

הנחיות מצילות חיים במזג האוויר הסוער

החל מיום רביעי, 4.11.2020, ועד לסוף השבוע צפויה מערכת חורפית סוערת, עם רוחות חזקות, סופות ברקים, ממטרים, הצפות ושיטפונות. יש לעקוב אחר הפרסומים של גופי החירום.
למידע המלא על דרכי ההיערכות ולהנחיות מצילות חיים במזג האוויר הסוער בבית ובשטח פתוח.

 

1/11, י"ד חשוון | עדכונים שוטפים
הקלות בהנחיות החל מיום ראשון, 1.11.2020

הממשלה אישרה הקלות בהנחיות לציבור הישראלי בהתמודדות עם נגיף הקורונה, החל מיום ראשון, 1.11.2020 (למעט אזורים שהוכרזו "אזורים מוגבלים"). במסגרת זו, המקומות הבאים חוזרים לפעילות:

 • הלימודים בכיתות א'-ד' מתחדשים, בנוסף למסגרות החינוכיות הפעילות בתקופה זו.
 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם (כולל מספרה, טיפולי יופי, קוסמטיקה ועיסוי).
 • רפואה משלימה, כולל רכיבה טיפולית, טיפול נפשי או רגשי וכן בריכה טיפולית וטיפול במים.
 • פעילות עסקית אחד על אחד -  ניתן לקיים כל פעילות עסקית אחד על אחד כמו שיעור פרטי, אימון כושר וכדומה, ובתנאי שאינה מתקיימת במקום עסקי כמו חדר כושר, סטודיו, משרד עסקי וכדומה. כלומר ניתן לקיים אך ורק במרחב פרטי או בשטח פתוח. יש להקפיד על שמירת מרחקים ועטיית מסכה היכן שמחייבות ההנחיות.
 • שיעורי נהיגה – כפוף להנחיות נסיעה ברכב.
 • צימרים - עבור אנשים מאותו מקום מגורים, עד 4 יחידות אירוח, ללא חדרי אוכל משותפים ובריכות.
 • בתי תפילה - ניתן לקיים תפילה בבית תפילה בכפוף לכללי ההתקהלות.
 • מסגרות רווחה – כלל המסגרות יכולות לפעול, בנוסף לשירות סוציאלי חיוני.
 • הקרנת סרטים בדרייב אין.
 • ספורט תחרותי לילדים ונוער.
 • העסקת ספקים באירועים מותרים שאינם במקום ציבורי או עסקי: חתונה, טקס דתי, מסיבה וטיול מאורגן.
 • חופי ים, גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה, אתרי עתיקות ואתרי מורשת – פתוחים לציבור.

דגשים נוספים:

 • עדיין אסורה השתתפות קהל בכנסים, אירועי ספורט, פסטיבל, מופעי בידור ואומנות.
 • מקומות המספקים שירותים ומוצרים חיוניים שפעילותם הותרה עד כה ממשיכים לקבל קהל, דוגמת מקומות למכירת מזון ובתי מרקחת.
 • שאר החנויות והעסקים אינם פתוחים לקבלת קהל, אך יכולים לבצע משלוחים.
 • במסעדות ובתי קפה ניתן גם לבצע איסוף עצמי.

קיימת חובת רישום כניסה למקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליה נעשית בתיאום מראש.

27/10, ט' חשוון | עדכונים

26/10, ח' חשוון | עדכונים

19/10, א' חשוון | עדכונים

 

הנחיות חזרה לגנים - מכתב מאגף החינוך

18/10, ל' תשרי | עדכונים

16/10, כ"ח תשרי | עדכונים

 

 

12/10, כ"ד תשרי | עדכונים

8/10, כ' תשרי | עדכונים

שמחת תורה במגבלות

השנה לא נחגוג את שמחת תורה כפי שאנחנו רגילים, אך החגיגה בהחלט אפשרית, בהתאם להנחיות: תפילות והקפות מותרות רק בשטח פתוח ובכפוף לכללי ההתקהלות של עד 20 אנשים, שמירת מרחק ועטיית מסכה. בנוסף, אין לארח ואין להתארח, לא יתקיימו קידושים משותפים, ובוודאי שלא סעודות – זו סכנת נפשות

אין ברירה! חייבים להבין כי ההצלחה במלחמה הזו תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו. משום כך חשוב שנשמור באופן קפדני על ההנחיות - לא מתקהלים, לא מארחים ולא מתארחים.

שימו לב - בהתאם להנחיות, בתי הכנסת סגורים. כלומר, תפילות והקפות יתבצעו בשטח פתוח בלבד, ללא אכילה ושתיה בצוותא. סעודות נקיים בבית בלבד, אך ורק עם מי שגר איתנו כל השנה.בנוסף, נקצר ככל הניתן את התפילות וההקפות המשותפות, ונקיים אותן אך ורק בהתאם להנחיות:

 • בשטח פתוח בלבד ובמרחק של עד 1,000 מטר מהבית.
 • בקפסולות של לא יותר מ-20 אנשים.
 •  לא מסירים את המסכות.
 • שומרים על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ולא מתקרבים מעבר לזה, בשום שלב. ריקודים נבצע מבלי להחזיק ידיים וללא קירבה פיזית. כל אחד ירקוד במקומו, ומחזיק ספר התורה יעמוד באמצע, רחוק מכולם.
 • לא ננסה להתחכם ולעגל פינות, מאחר שכולנו משלמים את המחיר, והכוונה אינה רק לקנסות הצפויים למפירים, אלא בעיקר לסיכון הגדול בלהידבק ולהדביק חלילה ולגרום לאובדן חיי אדם.

בתקווה שנחוג את החגים הבאים עלינו לטובה בשמחה, בזהירות ובבריאות!

1/10, י"ג  תשרי | עדכונים שוטפים

 

24/9, ו' תשרי | עדכונים שוטפים

 

 

הנחיות סגר כיפור
23/9, ה' תשרי | עדכונים שוטפים

 

 

מתנדבים לתרופות קובץ מונגש

21/9, ג' תשרי | עדכונים שוטפים

 

הנחיות לתושבי חבל מודיעין

17/9, כ"ז אלול | עדכונים שוטפים

הממשלה אישרה הלילה במשאל טלפוני תקנות להתמודדות עם נגיף הקורונה, וכן תקנות המגבילות את מספר העובדים במגזר הציבורי, בהמשך להחלטת הממשלה מיום ראשון האחרון על קיום מתווה מהודק להורדת התחלואה החל מיום שישי הקרוב בשעה 14:00. התקנות מפרטות את הכללים המדויקים עליהם יש להקפיד בימי המתווה.

הגבלות על יציאה ממקום המגורים:

מותרת יציאה ממקום המגורים, עד למרחק של 500 מטרים בלבד.
הגבלה זו מאפשרת לצאת למרחב הציבורי (לרבות פארקים וגינות שעשועים) בתוך מרחק ה-500 מטרים. 
בנוסף, ניתן לצאת מעבר לטווח ה – 500 מטרים לאחת מהמטרות הבאות, וחזרה לבית: 

 • הגעה של עובד / חייל למקום עבודתו
 • הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים ושירותים חיוניים
 •  סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה
 • טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, טיפול ברפואה משלימה (עם מטופל אחד בלבד) ויציאה למסגרות רווחה ולטיפול סוציאלי חיוני
 • יציאה לכנסת/להפגנה/להליך משפטי/לתרומת דם
 •  יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק, ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב. 
 • יציאה להשתתפות בהלוויה או ברית 
 • יציאת אישה לטבילה במקווה
 • בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר) שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים. 
 • טיפול חיוני בבעלי חיים
 • העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין להשגחת אדם אחר, שלו הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני
 • הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד, ילדי עובדים חיוניים)
 •  יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל, 8 שעות טרם הטיסה
 • יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות. 
 • יציאה של בני משפחה מדרגה ראשונה לאזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים
יובהר כי יציאה לתפילה, גם לפי מתווה ימים נוראים – כפופה להגבלת מרחק של 500 מטרים:

בתקופה שמיום ה' בתשרי (23.9.20) ועד יום י"ג בתשרי (1.10.20), מותרת יציאה ממקום המגורים גם לצורך רכישת ארבעה מינים, מוצרים לבניית סוכה וכן לקיום מנהג כפרות. כמו כן באותה תקופה מותרת פתיחה של מקום למכירת הנ"ל או מקום המשמש לקיום מנהג כפרות. 

הגבלת שהייה: 
 • חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר (שלא למטרה מותרת, כגון לצורך ביצוע עבודה, או סיוע לאדם בעל קושי). 
 • חל איסור על שהייה בחוף ים, למעט לצורך ביצוע פעילות ספורט מותרת בלבד (של אדם יחיד/אנשים הגרים יחד, בהגעה ממקום המגורים ולא באמצעות רכב) 
כללי התנהגות במרחב הציבורי:
 • איסור התקהלות – עד 10 אנשים במבנה ו-20 בשטח פתוח
 • שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם ככל הניתן 
 • הגבלות על מספר נוסעים ברכב – עד 3 אנשים (למעט אנשים הגרים יחד), ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף. 

הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי:

חל איסור על פתיחת עסקים ומקומות הפתוחים לציבור (כולל מסחר, מסעדות, בריכת שחיה, מכון כושר, מספרה, מכון יופי, מקומות בילוי ופנאי, בתי מלון) וכן קבלת קהל במקומות עבודה. אין הגבלה לעובד להיכנס לעסק, שלא לצורך פתיחה לציבור (למשל לביצוע עבודות תחזוקה, סידור סחורה וכו'). 

חריגים:
 • חנויות חיוניות: חנויות מזון, אופטיקה, בית מרקחת ומוצרי היגיינה, מוצרים לתחזוקת הבית, מכבסה, מוצרי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.
 • קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים, לגבי שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (שירותי דואר, בנק וכו').
 • מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו’; בנוסף, חריג זה כולל מלונות למבודדים, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי. 
 • מקום המשמש לאימון של ספורטאי תחרותי מקצועי, שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט.

יובהר – כי מותר להפעיל חנויות מזון וחנויות חיוניות בלבד המפורטות לעיל, בתוך קניון או שוק. 

מתווה תפילות בראש השנה וביום כיפור: 

ניתן להגיע למקום שנערכת בו תפילה בציבור בטווח של 500 מטרים בלבד ממקום המגורים.

בשטח פתוח – בקבוצות קבועות של עד 20 אנשים, עם מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי, מושב ריק בין אנשים שלא גרים יחד וללא הגשת מזון. 

במבנה  - הושבה במתחמים בקבוצות קבועות של עד 25/10 (כתלות באזור כתום/אדום), מחיצות ניילון בין המתחמים, שמירת מרחק בין המתחמים, הצבת שלט עם מס' המתפללים המותר, גודל המקום, וכללי הפעלה, שמירת 2 כיסאות מרחק בין אדם לאדם, וללא הגשת מזון.

התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים: 

 • באזור אדום – עבור 2 הכניסות הראשונות עד 30 אנשים, עבור כל כניסה נוספת עוד 20 אנשים. 
 • באזור כתום – 50 אנשים עבור כל כניסה. 

בכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום המיועד לתפילה.

תחבורה ציבורית
הגבלת נוסעים:
 • באוטובוס עירוני בקו שירות -32 נוסעים;
 • באוטובוס בין-עירוני בקו שירות-  30 נוסעים;
 • באוטובוס מפרקי (אקורדיון) בקו שירות– 50 נוסעים;
 • בזוטובוס – 50% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב;
 • ברכבת ארצית  - 50% ממספר המושבים;
 • בכרמלית- 50% ממספר המושבים;
 • בהסעה מיוחדת באוטובוס – 30 נוסעים;
 • בכל כלי תחבורה יבשתי אחר- 50% מהמספר הקבוע ברישיון הרכב;
 • במונית: הנהג ונוסע אחד נוסף או הנהג ושני נוסעים, אם אחד הנוסעים הוא אדם הצריך לווי, והכול למעט אנשים הגרים באותו מקום.
הנחיות מיוחדות לנוסעים:
 • נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתי, למעט אם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותו.
 • נוסע בתחבורה ציבורית ישלם בעד הנסיעה בדרך של תיקוף כרטיס הנסיעה באופן עצמאי ולא ירכוש כרטיס נסיעה מהנהג; על אף האמור, אזרחים ותיקים, מלווי עיוורים ונוסעי קווי השירות הממוגנים באזור יהודה ושומרון יוכלו לרכוש כרטיסים מהנהג. 
 • מפעיל כלי תחבורה יבשתי יעסיק סדרנים אשר יסייעו בשמירה על הוראות תקנות אלה; הסדרנים ילבשו בגדים המזוהים עם החברה המפעילה אשר אינם נתחזים להיות מדי משטרה, ויישאו תג שם הכולל ציון תפקידם כסדרנים באופן הבולט לעין.
 • באוטובוסים: נוסע לא ישב בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם, אלא אם ישנה מחיצה שגובהה 180 ס"מ לפחות בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו; היה המושב בשורה הראשונה מושב שהוקצה בעבור אדם עם מוגבלות, יוקצה לו מושב חלופי במקום קרוב ככל הניתן המאפשר גישה נגישה אליו;
 • בנסיעה באוטובוס בין-עירוני בקו שירות לא תותר נסיעה בעמידה;
 • בנסיעה באוטובוס עירוני בקו שירות לא תותר עמידה בשורה הראשונה שמאחורי הנהג;
 • במונית: נוסע לא ישב במושבים שליד הנהג, אלא אם כן ישנה מחיצת ניילון בין מושב הנהג לבין המושבים שלידו.
 • בכל כלי התחבורה שניתן לפתוח חלון – הנסיעה תתקיים עם חלונות פתוחים.
 • ברכבת: שובר עליה לרכבת שהוזמן מראש יחד עם כרטיס הנסיעה. השובר יכלול מספר מזהה של הנוסע ותחנת מוצא, תחנת יעד, מועד ושעת נסיעה. רכבת ישראל תשמור את המידע שהתקבל לפי תקנה זו באופן מאובטח, לא יעשה בו כל שימוש ולא יעביר אותו לאחר למעט לשם הנפקת שובר עלייה לרכבת וכן לשם העברתו למשרד הבריאות לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית וימחק אותו בחלוף 20 ימים מיום קבלתו.

כמו כן, הממשלה אישרה תקנות המגבילות את מספר העובדים במגזר הציבורי 

התקנות קובעות כי מספר העובדים השוהים במשרדי הממשלה, רשויות מקומיות ומועצות דתיות לא יעלה על עשרה עובדים או 50% ממצבת כוח האדם בו זמנית, לפי הגבוה מביניהם. הפעילות במגזר הפרטי שאינו מקבל קהל תמשך כרגיל, תחת מגבלות "התו הסגול".

הממשלה אישרה תקנות שנועדו להגביל את מספר העובדים במשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והמועצות הדתיות בשל התפרצות נגיף הקורונה. על פי התקנות החל מיום ו', ה-18.9.20 בשעה 14:00 יעבור המגזר הציבורי למתכונת חירום, שתאפשר אספקת שירותים חיוניים לאזרח אך תצמצם לכ-50% את מצבת כוח האדם הנמצאת במקום העבודה. יתר העובדים יעבדו, ככל הניתן, מהבית או בהסדרי ההעסקה שסוכמו בין הממונה על השכר והסכמי עבודה לבין יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה.

לצורך הבטחת פעילותם החיונית של הגופים ושמירה על מתן השירותים החיוניים לאזרחים, נציב שירות המדינה, 
מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד הדתות יוכלו להורות על הגדלת מכסת העובדים המותרת לשהייה בו זמנית במקום העבודה בהן נדרשת נוכחות העובדים.

מגבלה זו אינה חלה על המגזר הפרטי, שימשיך לפעול בהתאם לתו הסגול בתנאי שבישיבות המתקיימות במקום העבודה לא ינכחו פיזית יותר מ-10 אנשים.

 

15/9 כ"ו אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

14/9 כ"ה אלול | עדכונים שוטפים

13/9 כ"ד אלול | עדכונים שוטפים

 

12/9 כ"ג אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

 

11/9 כ"ב אלול | עדכונים שוטפים

10/9 כ"א אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

 

9/9 כ' אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

8/9 י"ט אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

 

 

 

 

 

7/9, י"ח אלול | עדכונים שוטפים

 

6/9, י"ז אלול | עדכונים שוטפים

 

 

5/9 ט"ז אלול | עדכונים שוטפים

4/9 ט"ו אלול | עדכונים שוטפים

 

 

3/9, י"ד אלול - עדכון רמזור

תושבים יקרים,
החל מיום ראשון 6/9, י"ז אלול  תחל לפעול "תוכנית רמזור".
התוכנית מגדירה ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, המסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום ואדום. 

סיווג וצבע היישוב יקבע אחת לשבועיים על-פי מדדים קבועים.
עבורנו כמועצה אזורית המשמעות היא שכל יישוב בתחום המועצה, מדורג בפני עצמו.
שגרת החיים היישובית נגזרת לפי הדירוג והצבע.

למידע נוסף - https://www.oref.org.il/12577-16822-he/Pakar.aspx  

2/9 י"ג  אלול | עדכונים שוטפים

 

 

 

 

17/8, כ"ו אב,עדכון פורטל חירום לאומי

הממשלה אישרה תקנות המייצרות אחידות בכללי ההתקהלות בכל המקומות הפתוחים לציבור:
בשטח פתוח ההתקהלות תהיה מותרת עד 30 אנשים ובשטח סגור עד 20 אנשים תוך שמירה על מרחק 2 מטרים.
התפוסה במקום ציבורי או עסקי יכולה להיות גם לפי אדם לכל 7 מ"ר (הגבוה מביניהם), לא כולל בית תפילה ובית אוכל.
כמו כן, ההגדרה של "אנשים הגרים יחד" תורחב גם למלווה של אדם בעל מוגבלות. בנוסף מותרת לבקשת אדם בעל מוגבלות הכנסת משלוח לתוך הבית.

שירותים לאזרח

תחבורה |רכב פרטי

ההנחיות מאפשרות לנסוע ברכב הפרטי עד 2 נוסעים ברכב נוסף על הנהג. זאת למעט בני משפחה המתגוררים באותו הבית, או מלווה של אדם בעל מוגבלות.
נסיעה ברכב עם יותר אנשים אפשרית במקרה בהם יש ספסל נוסף ברכב ובמקרים בהם קיים צורך חיוני לנסיעה מעל 3 אנשים.
מוניות, אוטובוסים ומוניות שירות
מוניות – ניתן לנסוע במונית עם שני נוסעים בכל ספסל אחורי, למעט אנשים הגרים באותו מקום, או מלווה של אדם בעל מוגבלות.

שירותי דת
 • מגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים - למידע נוסף.
 • הנחיות לכלל הדתות (מוסלמים, נוצרים ודרוזים)
 • תפילות מתקיימות בכפוף למגבלות הבאות:
 • מגבלות התקהלות - למידע נוסף.
 • יש לשמור על מרחק של 2 מטרים בין המתפללים.
 • בבתי תפילה שבהם מוצבים כיסאות – אם המתפללים קבועים ניתן לשבת בהפרש של כיסא אחד בין מתפלל למתפלל.
 • • המתפללים והשוהים במקום יחבשו מסיכות במהלך התפילה.
 • • לבית תפילה ימנה נאמן קורונה.
 • • הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על כללי ההיגיינה.
לוויות
 •  בהתאם למגבלות התקהלות 

חתונות

 אולמות הארועים סגורים.אירועים בכל מקום אחר ניתן לקיים בהתאם למגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים - למידע נוסף.
מקומות עבודה - הנחיות לעסקים ומסחר

הסעות עובדים

 נסיעה ברכב פרטי - עד 2 נוסעים ברכב נוסף על הנהג. זאת למעט בני משפחה המתגוררים באותו הבית, או מלווה של אדם בעל מוגבלות.


מקומות עבודה - תו סגול לקבלת קהל

חנויות למסחר, קניונים ושווקים

התקהלות בהתאם למגבלות התקהלות ובתנאי שהשטח מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. יש להציב שילוט בנושא שמירת מרחק.

מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים

מסעדות- בהתאם למגבלות התקהלות, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים, בשולחנות מרווחים.

התכנסויות והתקהלויות

חתונות או אירועים לציון טקס דתי
חופה וקידושין, ברית מילה, בר מצווה / בת מצווה
אולמות האירועים סגורים.
אירועים בכל מקום אחר ניתן לקיים בהתאם למגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים.

בתי תפילה

בהתאם למגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים.
יש לעטות מסיכות ולמנות אחראי קורונה לבית התפילה.
הנחיות להפעלת בתי תפילה.

אזכרה

בהתאם למגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים.

לוויות

בהתאם למגבלות התקהלות, כולל צוות בית העלמין ובתנאי שיש מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
באחריות המשפחה או מזמין הלוויה לוודא שלא מתבצעת חריגה בכמות המשתתפים וכי הלוויה מתבצעת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לא תתאפשר השתתפות בהלוויה של אנשים חולים / אנשים בעלי תסמינים / אנשים הנדרשים לשהות בבידוד ביתי. כל חריגה מהאמור, תהיה באישור רופא מחוזי של משרד הבריאות בלבד.
תפילה ואירועים בכותל המערבי
ניתן לקיים תפילות ברחבת הכותל המערבי במתכונת של 30 מתפללים ו-30 מתפללות בכל מתחם תפילה ברחבת הכותל החיצונית תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים.

התקהלויות והתכנסויות

מקום תרבות ופעילות תרבות - (כולל בתי קולנוע, תיאטרון או מקום לעריכת מופעים)
מותר לקיים אירועי תרבות במסגרת כללי ההתקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים, אלא אם ניתן אישור אחר של משרד התרבות והספורט.
מופעים בשטח פתוח
מותר לקיים הופעות בחוץ במתכונת של מתחמים שיכילו עד 30 איש.
מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים
מסעדות ובתי אוכל - בהתאם למגבלות התקהלות, תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים בשולחנות מרווחים בחוץ.
ברים ופאבים - סגורים לקבלת קהל.
פעילות ספורטיבית, חוגים, טיול מאורגן ומסיבות סיום
חוגים - בהתאם למגבלות התקהלות תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין האנשים.

לכתבת מה פתוח מה סגור?

13/8, כ"ג אב |  עדכון מתווה הופעות בחוץ
 מתווה ההופעות בחוץ אושר: הופעות יוכלו להתקיים באופן מיידי

על פי המתווה המאושר, ההופעות יתקיימו במתכונת של קפסולות שיכילו עד 20 איש ובאישור מיידי מול מנכ"ל משרד התרבות והספורט של עד 500 אנשים בהופעה. אירועים מעל 500 איש באישור מנכ״ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התרבות והספורט.

כמו כן, המופעים יתקיימו בהתאם להנחיות "התו הסגול" ועל פי הנחיות משרד הבריאות.

פרטי התו הסגול:
 1. הפעלת מתחמי תרבות באוויר הפתוח תהיה במתכונת של קבוצות המכילות עד 20 איש כמפורט להלן. 

 2. כל מתחם המשמש קבוצה, יתוחם באמצעות מחיצות יציבות שלא ניתן לעבור דרכן (להלן: קפסולה).  

 3. המרווח בין הקפסולות לא יפחת מ - 2 מטרים. 

 4. הופעה תתקיים בהושבה בלבד בכיסאות. הכיסאות יהיו מסומנים. יש להשאיר כסא ריק בין משתתף למשתתף למעט במקרים של אנשים הגרים יחד.  יש לאסור עמידה באמצעות סדרנים, ובאמצעות שילוט. לא יתאפשרו ריקודים או הגעה לאזור הבמה. 

 5. תאי שירותים יוצבו ביחס של ל 1:50 איש. יש לנקות את השירותים אחת לשעה לפחות ולפי הצורך. 

 6. חל איסור על המופיעים לרדת לקהל 

 7. יש לשמור על מרחק בין הקהל לבמה-לפחות 6 מטרים 

 8. מכירת הכרטיסים תעשה באופן מקוון בלבד עם מקומות מסומנים מראש ומספר הקפסולה. 

 9. חלונות זמנים לכניסה למתחם ייקבעו מראש על גבי הכרטיס. כל קפסולה תכנס בכניסה ובשעה שתינתן לה מראש במעמד קבלת הכרטיס.  

 10. המתחם יהיה בעל לפחות 2 כניסות שונות ויוצבו סדרנים לצורך שמירה על מרחק בתורים ומניעת התקהלויות. 

 11. ישיבה תהיה בכיסאות מסומנים על מנת לאפשר יכולת ניטור פשוטה ומהירה במידת הצורך. 

 12. ההופעה לא תכלול הפסקות.  

 13. תתאפשר קניית מזון במתחם במתכונת של "טייק אווי". ביצוע ההזמנה יעשה מראש בהזמנה טלפונית או באופן מקוון. יש להציב סדרנים לשמירה על הסדר ומניעת התקהלויות. 

 14. יש להציב עמדות לשטיפת ידיים, סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים ועמדות אלכוג'ל זמינות. 

 15. הגורם המפיק יתזכר את הקהל לשמירה על ההנחיות באמצעות מערכת כריזה או שילוט מתאים.  

 16. אין הגבלה לסוג ההופעה ובלבד שישמרו ההנחיות של משרד הבריאות. 

 17. הציוד הרלוונטי, לרבות המיקרופונים, ערכות הסאונד יעברו חיטוי לאחר כל מופע. 


 יש למנות ממונה קורונה בכל מתחם לצורך: 

 • פיקוח על יישום ההנחיות המוגדרת בנוהל זה 
 • שמירה ואכיפה של הוראות התקנות עבור מקום ציבורי ועסקי, ובכלל זה: מדידת חום, ניקוי וחיטוי, סדרן בכניסה לשירותים. יש להציב סדרנים למניעת צפיפות בתורים לשירותים. 

תפוסת הקהל: 

 • אירועים עם תפוסת קהל עד 500 איש, באישור מנכ"ל תרבות וספורט.  
 • אירועים עם תפוסת קהל מעל 500 איש, באישור מנכ״ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התרבות והספורט. 
 • בכל "קפסולה" ניתן להושיב עד 20 אנשים.

12/8, כ"ב אב

 עדכון פורטל חירום לאומי 11.8:


התכנסויות והתקהלויות לינק להנחיות

המופעים יתקיימו בהתאם להנחיות "התו הסגול" ועל פי הנחיות משרד הבריאות:

 • כל מתחם המשמש קבוצה, יתוחם באמצעות מחיצות יציבות שלא ניתן לעבור דרכן (להלן: קפסולה).
 • המרווח בין הקפסולות לא יפחת מ - 2 מטרים.
 • ההופעה תתקיים בישיבה, בכיסאות מסומנים (על מנת לאפשר ניטור מהיר במידת הצורך), עם רווח של כיסא ריק בין היושבים, למעט במקרים של אנשים הגרים יחד. עמידה תיאסר באמצעות סדרנים ובאמצעות שילוט.
 • לא יתאפשרו ריקודים או הגעה לאזור הבמה.
 • תאי שירותים יוצבו ביחס של ל 1:50 איש וינוקו אחת לשעה לפחות ולפי הצורך.
 • המופיעים לא ירדו לקהל וישמר מרחק של לפחות 6 מטר בין הקהל לבמה.
 • מכירת הכרטיסים תעשה באופן מקוון בלבד עם מקומות מסומנים מראש ומספר הקפסולה.
 • כל קפסולה תכנס בכניסה ובשעה שתינתן לה מראש במעמד קבלת הכרטיס.
 • למתחם יהיו לפחות 2 כניסות שונות וסדרנים ישמרו על מרחק בתורים ומניעת התקהלויות.
 • ההופעה לא תכלול הפסקות.
 • קניית מזון תתקיים במתכונת של "טייק אווי" ובהזמנה טלפונית או מקוונת מראש. סדרנים ישמרו על הסדר וימנעו התקהלויות גם במתחם המזון.
 • יוצבו עמדות לשטיפת ידיים ועמדות אלכוג'ל זמינות.
 • ההפקה תזכיר לקהל לשמור על ההנחיות באמצעות מערכת כריזה או שילוט מתאים.
 • אין הגבלה לסוג ההופעה ובלבד שישמרו הנחיות משרד הבריאות.
 • הציוד, לרבות המיקרופונים וערכות הסאונד, יעברו חיטוי לאחר כל מופע.
 • ימונה אחראי קורונה בכל מתחם לצורך פיקוח על יישום הנחיות אלו ואכיפת התקנות עבור מקום ציבורי ועסקי, ובכלל זה: מדידת חום, ניקוי וחיטוי, וסדרן בכניסה לשירותים למניעת צפיפות בתורים לשירותים.

11/8, כ"א באב

עדכון פורטל חירום לאומי 11.8

התקהלויות והתכנסויות:
מקום תרבות ופעילות תרבות - (כולל בתי קולנוע, תיאטרון או מקום לעריכת מופעים)
מותר לקיים אירועי תרבות במסגרת כללי ההתקהלות (עד 10 אנשים במבנה ועד 20 איש בשטח פתוח), אלא אם ניתן אישור אחר של משרד התרבות והספורט.

גינות ופארקים ציבוריים: 
מותר לשהות בגנים ופארקים ציבוריים ולהשתמש במתקני השעשועים בכפוף לשילוט המורה על כללי הריחוק הפיזי וחבישת מסכות. בנוסף ניתן להשתמש במתקני כושר תחת שילוט של הרשות המקומית בדבר הצורך בשמירה על ריחוק פיזי ומניעת התקהלות.

לינק הסברים

פעילות ספורטיבית, חוגים, טיול מאורגן ומסיבות סיום:
בריכות שחיה -פתוחות, כולל בריכת פעוטות, בהתאם להנחיות הבאות:
 • 6 מ"ר לאדם במים.
 • מינוי אחראי קורונה.
 • אין להשתמש בסאונה רטובה וג'קוזי. מותר להשתמש בסאונה יבשה.
 • מתחם המלתחות - מותר להכניס פי 2 אנשים ממספר המלתחות.
מקומות עבודה - הנחיות לעסקים ומסחר לינק

מכוני כושר: 
 • מכוני כושר וסטודיו - פתוחים לפי תנאי התו הסגול.
בריכות שחיה - פתוחות, כולל בריכת פעוטות בהתאם להנחיות הבאות:
 • 6 מ"ר לאדם במים.  
 • מינוי אחראי קורונה.
 • אין להשתמש בסאונה רטובה וג'קוזי. מותר להשתמש בסאונה יבשה.
 • מתחם המלתחות - מותר להכניס פי 2 אנשים ממספר המלתחות.
עסקים סגורים לפעילות:

אולמות אירועים, ברים, פאבים, דיסקוטק, פארק מים, בית מרחץ, ג'קוזי, לונה פארק, ומקום לעריכת ירידים.

כתבת מה פתוח ומה סגור
 

2/8, י"ב באב

שימו לב
נמצאו חולים מאומתים מבין האבלים בשבעה בקיבוץ בארות יצחק
שאירעה בין תאריכים:
22/7, א' אב - 28/7, ז' אב
לפיכך, יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות
מוקד קול הבריאות 5400*
דיווח עצמי על בידוד בית - מגע עם חולה >> https://bit.ly/3gs9obW

למניעת התפשטות הנגיף קחו אחריות

 

28/7 | ז' באב

 

 

עדכון הנחיות קורונה 28 ליולי קובץ מונגש 

 

נמצאים בבידוד אנחנו פה עבורכם קובץ מונגש 

27/7 | ו' באב

תושבים יקרים,

אנו עדים לעלייה משמעותית במספר התושבים המאומתים במועצה.

מבין סך הבדיקות שהתבצעו לתושבי המועצה 25% התגלו כחיוביות לקורונה.

בעקבות כך, אנו מגבירים את האכיפה בתוך יישובי החבל ומבקשים מכם לשמור על הכללים ולגלות אחריות קהילתית ואישית.

חולים ומבודדים שזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות למוקד המועצה 3106*.

בריאות והחלמה מהירה לחולים,

שמעון סוסן | ראש המועצה

 
 
 
22/7 | א' באב

תושבים יקרים,
אנחנו ממשיכים באכיפה נקודתית ביישובים, מתוך צורך אמיתי למנוע התפרצות שעלולה לגרום לסגר.
הכנו לכם אוסף הנחיות מעודכן, קחו אחריות אישית ושמרו על הכללים.

נעבור את זה יחד
שמעון סוסן | ראש המועצה

 

 19/7 | כ"ז תמוז
 

תושבים יקרים,
לאור העלייה במספר מקרי החולים המאומתים לקורונה במספר יישובים בחבל מודיעין ומתוך חשש ממשי להטלת סגר על יישובים, אנו מגבירים את האכיפה בתוך יישובי החבל:

חבישת מסכות במרחב ציבורי. קיום התקהלויות במרחב הציבורי (פארקים, בתי כנסת ועוד) עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירת מרחק של 2 מ'.

אין לשלוח ילדים שנמצאים באינטראקציה עם מבודדים למסגרות הקייטנות ולמרחב הציבורי.

 חל איסור שימוש במתקני השעשועים.

מחובתכם לדווח ולקיים את הנחיות הבידוד לינק להצהרה על בידוד >> https://tinyurl.com/qljvp3y

66% מההדבקות מתרחשות בבית, מומלץ לחולים מאומתים לשהות במלונית קורונה, יש ליצור קשר ישירות עם קופות החולים.

קחו אחריות אישית וקהילתית ושמרו על הכללים.

שמעון סוסן | ראש המועצה