תורמים ונתרמים בחבל | מעוניינים להתנדב במועצה

היחידה להתנדבות מציעה לכם ולכן מגוון אפשרויות להתנדבות.

במסגרת הפעילות ההתנדבותית, ניתנת הזדמנות למתנדבים לעסוק בתחום הקרוב ללבם וליכולתם בהתאם לניסיון שרכשו

ומטביעים חותם בעשייה ייחודית למען הזולת.