דניאל קנדלר - ראש הרשות לבטחון קהילתי

 

 

פרוטוקולים
2021

ועדת אכיפה

2020

ועדת אכיפה

ועדה למניעת סמים ואלימות

2019

פרוטוקול ועדה למיגור האלימות