ניסים עידן - יו"ר - מושב בן שמן 

נחמה סילבר - מבוא מודיעים 

רונן זיידמן - כפר דניאל