מיקום ושעות פעילות הקלפיות בישובים 

פרסום - קולות פסולים

אופן ההצבעה למועצה ולועד המקומי

בחירות 2018 - פירוט רשימות מתמודדות 

קלפיות נגישות - פרסום רביעי

קלפיות נגישות - פרסום שלישי

הזמנת פתקי הצבעה

הודעה שניה - פרסום קלפיות נגישות

קלפיות נגישות

הודעה על חלוקת חוברות למגישי מועמדות

הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים למועצה

נתוני בחירות 2018 מ.א. חבל מודיעין

טופס הגשת מועמדות למזכיר קלפי והצהרה

                    

הודעה בדבר קיום בחירות לועד המקומי:

 

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה לפי ישובים: