הודעה על חלוקת חוברות למגישי מועמדות

הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים למועצה

נתוני בחירות 2018 מ.א. חבל מודיעין

טופס הגשת מועמדות למזכיר קלפי והצהרה

                    

הודעה בדבר קיום בחירות לועד המקומי:

 

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה לפי ישובים: