בקשה לביטול הודעת תשלום קנס מוגשת בהתאם להוראות סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],התשמ"ב-1982.
אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
בבקשה עליך לפרט את הנימוקים ולצרף מסמכים, אם יש, המאמתים את טענותיך.

לבקשה מקוונת  לביטול קנס לחץ כאן 

שים לב! לבקשת הביטול יש לצרף את המסמכים כמפורט בהמשך..
 

מסמכים נדרשים:
עותק מצולם/ קובץ סרוק של הודעת תשלום הקנס.
עותק מצולם/ קובץ סרוק של ספח תעודת הזהות.
מסמכים המאמתים את טענות הפונה (אם קיימים).

דגשים למילוי הבקשה:
חשוב לציין במסגרת מכתב הבקשה:

  1. פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות מלא כתובת וטלפון.
  2. מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.
  3. חתימה על הבקשה.

שים לב! פניה ללא מספר מלא של תעודת זהות לא תטופל