אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון מייל
שמעון סוסן ראש המועצה shimon@modiin-region.muni.il
אסנת אשואל מזכירות לשכת ראש המועצה 03-9722899 osnat@modiin-region.muni.il
יעקב אטיה עוזר ראש המועצה ומנהל פניות הציבור 9722894 yakov@modiin-region.muni.il
ענת לובטון מזכירת לשכה ופניות הציבור ואחראית תחום עסקים בקהילה 9722899 anati@modiin-region.muni.il