נתקלת באלימות ?

מוזמנים לפנות אלינו גם באופן אנונימי

פנייה אישית וישירה לגורמי מקצוע

טלפונים חשובים

שם

תפקיד

מספר נייד

חלי שיקרצי

יועצת בתיכון

50-51002210

מיטל גוטמן

יועצת בתיכון

050-8555476

איריס פרסלר

יועצת בחטיבה

54-45762620

רוני חלימה

יועצת בחטיבה

050-7474154

לילך

רכזת מוגנות

052-8086190

שירות פסיכולוגי חינוכי

 

03-9712729

מוקד 105

 

105

 

לקריאה נוספת

סימני אזהרה ואלימות במשפחה 

הנחיות להתגוננות 

קובץ אלימות במשפחה

אתרים: מידע אמין על מין