מוסדות החינוך בחבל מודיעין, סגורים.

המועצה השלימה פערי מיחשוב לתלמידים, ישנה התגייסות והיענות של המורים להמשיך את הקשר האישי עם התלמידים, ובחלק מבתי הספר נמשכת הלמידה מרחוק.

השירות הפסיכולוגי החינוכי  נמצא פה עבורכם הורים ותלמידים בטלפון>>03-9712729.


אתר משרד החינוך מספק למידה מקוונת, מידע להורים ולתלמידים וסיוע נפשי להתמודדות עם המצב:
באתר המשרד
למידה מרחוק בחירום
פורטל למידה מרחוק לתלמידי היסודי
פורטל למידה מרחוק לחטיבת הביניים ולחטיבה עליונה
קובץ הלמידה מרחוק לתלמידים עם צרכים מיוחדים
פורטל מוסדות חינוך דף קורונה
למידע והנחיות בנושא הקורונה בפורטל מורים 

מערכת שידורים אולפנים ללמידה מרחוק
פורטל הורים
פורטל תלמידים
פורטל רשויות מקומיות משרד החינוך למחלקות החינוך ולקב"טי המוס"ח

קו פתוח לשיחות עם הורים ותלמידים
1800-25-00-25
073-3931111

קו לסיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י)
פועל בשעות 08:00 עד 19:00 
בטלפון:
073-3931111
1800-25-00-25

קו ייעודי למנהלי בתי ספר ולמנהלות גנים
פועל בשעות 08:00 עד 16:00
בטלפון- 03-6906640