בהמשך להחלטת הממשלה שהורתה על צמצום כח האדם במגזר הציבורי,
ולאחר עבודת מטה מאומצת , מצבת העובדים ירדה לשליש.
אנו מקפידים לשמור על הרציפות התפקודית,
ולהמשיך להעניק לתושבים שירות במסגרת המגבלות של איסור קבלת קהל, ואיסור התכנסויות.
השירות הפסיכולוגי עומד לרשותכם, אגף רווחה, אגף חינוך, אגף הנדסה,
וכמובן המוקד שלנו 3106*
אנא הקפידו על נהלי הבידוד