2022

תקציב 2022

2021

2020

תמצית דוחות כספיים - דו"ח לתושב 2020

דוח כספי רשות המים 2020

2019

דוח לתושב 2019

דוח כספי רשות המים 2019