הגדרת אוכלוסיית הצעירים והצעירות  בליווי תוכנית יתד

 

מתוך כמיליון צעירים וצעירות בגילאי 18-25 , כ 200,000 צעירים בישראל, מצויים במצבי סיכון שונים. לפי הערכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רק כ 30% מהם מקבלים כיום סיוע, מרביתו חלקי ולא מספק.

צעירים במצבי סיכון מוגדרים כצעירים בני 18-25 הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 30.10.16, תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות אלו לממש את זכויותיהם, לסייע בסיפוק צרכים, פיתוח אישי ושילוב מתאים ונכון עבורם בחברה ובקהילה, תוך השגת סיכוי לעתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

לשם כך, תפעל התכנית לפיתוח וביסוס מערך בין משרדי ובין מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פועלה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון

התכנית תפעל לקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

 • השכלה, תעסוקה ומיומנויות
 • קיום פיזי, בריאות ומוגנות
 • רווחה ובריאות רגשית
 • השתייכות משפחתית וחברתית

מי הצעירים הרלוונטים?

 • 18- 25 ( כולל)
 • צעירים המתמודדים עם קשיים באחד או יותר מתחומי החיים המוגדרים בתוכנית , מעוניינים לעשות בהם שינוי וזקוקים לסיוע של שירותי הרווחה כדי לעשות זאת.
 • רווקים ואינם הורים

צעירים שלא יקבלו ליווי בתוכנית יתד?

 • צעירים בעלי 40%  ומעלה, נכות נפשית ומוכרים במסגרת חוק נכי נפש בקהילה
 • צעירים המוכרים ומטופלים במנהל  מוגבלויות  ( מש"ה, שיקום, אוטיזם)
 • צעירים שנמצאים באחריות שירות בתי הסוהר  וברשות לשיקום האסיר
 • צעירים מכורים, שמטופלים בפועל בשירות להתמכרויות באחת המסגרות הכוללניות ( קהילה, מרכז גמילה)

הערות!!!

 1. ניתן ורצוי ללוות צעירות רווקות הנכנסות להריון ולחברן לעו"ס משפחה לשם המשך ליווי.
 2.  ליווי צעירים נשואים יעשה רק במקרים חריגים, בהם התחיל ליווי, קודם לנישואין ובאישור ממונה.
 3. יש ללוות את הצעירים בתהליך הכרה לסל שיקום עד העברה ברורה וטובה לעו"ס סל שיקום ומימוש הזכויות.
 4. צעירים בעלי מוגבלויות, יש להפנות לשרותים  הרלוונטים של מנהל המוגבלויות במחלקה לשירותים חברתיים
 5. יש ללוות צעירים מכורים, לקבלת מענה מהשרות להתמכרויות. המעבר לשרות להתמכרות יכול להיות הדרגתי, תוך שמירה על קשר עם עו"ס יתד. ניתן להתייעץ עם השרות להתמכרות לגבי ליווי/ הפניה / טיפול בצעירים.  
 6. ניתן ללוות צעירים המטופלים בשרות מבחן ולהפנותם לתוכניות רלוונטיות,  בתוך שיתוף פעולה עם שרות מבחן. בשרות מבחן למבוגרים, במסגרת תוכנית "סימן"- תוכנית לליווי צעירים עוברי חוק.
 7. את האיתור לתוכנית  אפשר להתחיל לפני גיל 18, במסגרת תהליכי יישוג ואיתור מובנים מול מסגרות רווחה /חינוך . יש לאתר ולקלוט צעירים מסיימי טיפול בשירותים אחרים , תוכניות ומסגרות כמו-  מפתנים,  מיתרים, מסגרות חוץ ביתיות, שרות מבחן, רש"א, טיפול בהתמכרויות , חסות לעצמאות וחסות הנוער , מסגרות טיפול בקהילה, שרות צבאי, שרות לאומי, קידום נוער וכדומה
 8. ליווי צעירים יכול להתקיים בשותפות וחלוקת "עבודה", עם תוכניות שונות ברווחה ובארגוני המגזר השלישי, תוך הגדרת חלוקת התפקידים בין מלווה "ראשי "ומלווה "משני"
 9. יתכן "כפל הועדות" לשילוב צרכים של- דיור ותעסוקה, "בשבילי" ודיור וכמו כן, כל תוכניות וטיפול בפגיעות מיניות.