צוות אחראי

עליזה מושקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
צוות טיפולי בית ספרי

אודות 

התוכנית פועלת באמצעות מחלקת בתי ספר באגף החינוך ובשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך והצוות הטיפולי הבית ספרי. בכל בתיה"ס היסודיים ובחטיבת ביניים "נחשון" אותרו תלמידים מתאימים לתוכנית. בכל בית ספר מועסק מדריך ה"מטפל" ב- 10 תלמידים ונמצא בביה"ס פעמיים בשבוע.

התכנית נבנתה בשלבים כשהשלב הראשון הוא יצירת אמון בין המדריך לתלמיד.
בשלב שני נבנית תכנית עבודה ע"פ יעדים אישיים לכל אחד מהתלמידים, ובשלב האחרון המגמה היא להניע את הלומד למשימה התנדבותית למען הקהילה. נעשה ניסיון לתת מענה לתלמידים לפי צרכים בהיבט לימודי, חברתי וטיפולי.

התפיסה המובילה את התוכנית היא העצמת התלמידים באמצעות קשר אישי הנוצר בין התלמיד למדריך והמחנכים