צוות אחראי

תמר ויינטרוב – מנהלת מח' בתי ספר
שיראל  זיסרמן - רכזת תוכנית פל"א
צוות טיפולי בית ספרי

 

אודות 

התוכנית פועלת באמצעות מחלקת בתי ספר באגף החינוך  והצוות הטיפולי הבית ספרי. בכל בתיה"ס היסודיים  אותרו תלמידים מתאימים לתוכנית. בכל בית ספר מועסק מדריך ה"מטפל" ב- 10 תלמידים ונמצא בביה"ס פעמיים בשבוע.

התכנית נבנתה בשלבים כשהשלב הראשון הוא יצירת אמון בין המדריך לתלמיד.
בשלב שני נבנית תכנית עבודה ע"פ יעדים אישיים לכל אחד מהתלמידים, ובשלב האחרון המגמה היא להניע את הלומד למשימה התנדבותית למען הקהילה. נעשה ניסיון לתת מענה לתלמידים לפי צרכים בהיבט לימודי, חברתי וטיפולי.

התפיסה המובילה את התוכנית היא העצמת התלמידים באמצעות קשר אישי הנוצר בין התלמיד למדריך והמחנכים