הרישום לבתי הספר מתבצע ע"פ המיפוי היישובי.

תלמידים העולים לכיתה א' קיבלו הודעה אישית ובה הפנייה לרישום לבית הספר מ"מ או ממ"ד ע"פ המיפוי היישובי.

לבירור המיפוי היישובי ניתן לפנות למחלקת בתי ספר טלפון 03-9722810.

אישור לימודי חוץ:

אישור לימודי חוץ מהווה הסכמת המועצה ללימודיו של תלמיד/ה בבית ספר ברשות אחרת. 

האישור ניתן במקרים הבאים:

  1. תלמידים הלומדים מחוץ לרשות במסגרת המיפוי היישובי.
  2. תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.

תלמידים אלו זכאים גם להסעה למסגרת החינוכית.

  1. תלמידים הלומדים בבתי ספר של המגזר החרדי (בכפוף לחוק נהרי). הערה: אין בקבלת אישור לימודי חוץ התחייבות המועצה להסעת התלמיד/ה לבית הספר.
  2. תלמידים הלומדים בבתי ספר המוגדרים כ"על אזוריים".

הערה: אין בקבלת אישור לימודי חוץ התחייבות המועצה להסעת התלמיד/ה לבית הספר.

תלמידים המבקשים ללמוד מסיבות אישיות במסגרות אחרות שאינן במיפוי היישובי, חייבים לפנות בכתב לאגף החינוך פקס: 03-9722812 לשם הגשת בקשת העברה. במידה והבקשה תאושר, התלמיד/ה י/תקבל אישור לימודי חוץ. האישור הינו אישי ותקף לשנת לימודים אחת. 

אישור גריעה

אישור גריעה ניתן לתושבים העוברים להתגורר ברשות אחרת. לשם קבלת אישור זה יש להציג את תעודות הזהות של ההורים. במקרה כזה, כל ילדי המשפחה נגרעים ממצבת התלמידים של חבל מודיעין.

לשם קבלת האישור יש לפנות בכתב למחלקת גנים או מחלקת בתי הספר במועצה (ע"פ גיל התלמיד/ה).בברכה

שרון שני
מנהלת אגף חינוך
רשם המועצה