רישום למועדוניות לשנת תשפ"ד  2023-2024

פרטי הילד/ה

פרטי הורים

טופס הצהרת בריאות

טופס חישוב זכאות להנחה בתשלום

טופס חתימה על ויתור סודיות

טופס אישור החזרת ילד/ה מהמועדונית לביתם