רישום למועדוניות לשנת תשפ"ג  2022-2023

 

מין:
מין: (חובה) שדה חובה

לתשומת לבכם:

*לא יתאפשר רישום ילד במידה וקיימים חובות משנים קודמות, עד להסדרת תשלום החובות. *לא תתאפשר כניסת ילד ללא רישום הכולל הסדר תשלום מלא לכל השנה.  *לא תתאפשר המשך שהות של ילד שהתשלום עבורו אינו סדיר, או שאמצעי התשלום חזרו. *הוצאת ילד ממרכז הלמידה (ביטול) תתבצע רק בהודעה מראש בכתב, לא יאוחר מה-14 בחודש הנוכחי (ביטול לאחר ה-15 בחודש יחויב בחודש מלא). נא לשלוח את הטופס הרישום לניר גלעד, קב"ס, במייל: nirg@modiin-region.muni.il.  בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת ד"ר אושרה אלפסי, מנהלת אגף החינוך            טג'ה קינדה, מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד

טופס הצהרת בריאות

טופס חישוב זכאות להנחה בתשלום

טופס חתימה על ויתור סודיות

טופס אישור החזרת ילד/ה מהמועדונית לביתם