טבלת אנשי קשר - גבייה ושילוט
שם תפקיד טלפון מייל
אפי מנצור מנהל מחלקת גביה ושילוט 03-9722830 יצירת קשר מקוונת
מלכה רונן גביה ושילוט 03-9722830 יצירת קשר מקוונת
ליאת מזרחי אכיפת גביה 03-9722830 יצירת קשר מקוונת
ירדנה צמח מזכירת המחלקה 03-9722830 יצירת קשר מקוונת
ליאת שפיר מנהלת מחלקת גזברות 03-9722836 יצירת קשר מקוונת
חנה זכריה הנחות בארנונה, גביה, מים לפיד, ה.קבע 03-9722836 יצירת קשר מקוונת
טוני דיין גבייה/ביוב 03-9722836 יצירת קשר מקוונת
גלית עדי מזכירת מחלקה 03-9722836 יצירת קשר מקוונת