סייעות

המועצה עוסקת באופן מורחב בקידום סגלי החינוך בגנים, הן בהשתלמויות ארוכות טווח במישור הפדגוגי, והן בהדרכות ריענון ממוקדות בתחומי עזרה ראשונה, עבודת צוות אפקטיבית ועוד.

סייעות גני הילדים בחבל מודיעין  מועשרות על בסיס קבוע בהשתלמויות מגוונות בהיקפים שונים, בין ההשתלמויות שהתקיימו גם בתקופה מורכבת של הקורונה.

תוכנית מוגנות וחוסן
מחלקת גני הילדים בשיתוף השפ"ח והרשות לבטחון קהילתי קיימה בתקופה מאתגרת זו, פיילוט של סדנאות ייחודיות לצוותי הגנים והמוגנות ביישובים, בעזרת עמותת "לתת פה" בתחום החוסן והמוגנות, בקרב ילדי הגנים.
 
לגדול בריא

תוכנית ללימוד אורח חיים בריא ב-10 גני ילדים בליווי של מכבי שירותי בריאות. תוכנית המבוססת על למידה שיתופית של הסייעות וערכות מובנות שחולקו להן עם תכנים פדגוגיים.

גינת הבר שלי 

השתלמות ל- 12 סייעות גנים בתחום הקמת גינת בר, ההשתלמות התקיימה בגן הבוטני בירושלים תוך למידה חוויתית על אודות פרחי הבר הארצישראליים , נחשפו הסייעות לשיטות הקמה של גינה ושתילה על פי תקופות השנה. הסייעות קיבלו מערכי שיעור לכלל עונות השנה המלווים בעזרים מגוונים להעברת מערכי שיעור לילדים  ובהמשך יקימו גם פינות קינון וספירה לציפורי הבר.

זה"ב בגן

זהב בגן היא תורנות משותפת עם עמותות של"מ ואור ירוק ובשיתוף משרד החינוך.          

בה פעילים גמלאים מתנדבים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים. במגוון תחומים משחקים, תיאטרון, אומנות ועוד. המתנדבים פוגשים את ילדי הגן פעם בשבוע ומהווים דמויות משמעותיות עבורם ומשמשים מודל לחיקוי והערכה. המסרים הקבועים המועברים בתוכנית מסייעים להפנמת תהליכים וערכים אלו.

גוגלה

גוגלה היא סביבת למידה ממוחשבת המיועדת לקדם את מיומנויות הלמידה של ילדים בגן.

‫‫השימוש בכלים ממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם החקר המתוקשב לתוכו הם גדלים, כדי שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בצורה מיטבית.

הכלים שפותחו לצורך כך עכשוויים ומתאימים להתפתחות הילדים ליכולת שלהם ולתחומי התעניינותם.

בגן הילדים משלבים את השימוש בכלי גוגלה במהלך השוטף של היום וניתן להשתמש בו גם בבית.

ניווט בגני ילדים

ניווט בגני הילדים הוא חלק מחוט השני העובר במערכת החינוך כולה כחלק "ממועצה מנווטת" במהלך החשיפה לתכנית הילדים לומדים לקרוא מפה, להצפין אותה ולמצוא נקודות ציון בשטח בו הם מנווטים. התכנית מפתחת התמצאות במרחב, ראיה מרחבית והיא חווייתית וחינוכית.

ספריית פיג'מה

ספריית פיג'מה הינה תכנית ייחודית מייסודה של קרן גרינספון ובשיתוף בין האגף לחינוך קדם יסודי של משרד החינוך ובין מחלקת גני הילדים במועצה.

מטרת התכנית: עידוד קריאה ואהבת הספר. במסגרת התכנית מקבל כל אחד מילדי הגן שמונה ספרים (אחד בכל חודש,  במהלך שנת הלימודים) ,יחד עם הכוונה לפעילות יצירתית וחווייתית שתהדק את הקשר בין הבית לגן.

תכניות קרב

בהתאם להוראות משרד החינוך,  מתקיימות בגני ילדים תכניות העשרה מגוונות במסגרת תכנית קרב. כל גן זכאי לשתי תכניות מתוך היצע רחב ביותר. הגננות בוחרות מתוך חמשת הצירים: קיימות, חינוך גופני, אומנות, חינוך מוסיקלי, כישורי חיים. מעת לעת ובהתאם ליוזמה של גננות מתבצעים פרויקטים ייחודיים כגון: שיפור חזות הגן, חצר פעילה ועוד

 סל תרבות

בגני הילדים מתקיימות שלוש פעילויות סל תרבות הכוללות את התחומים הבאים: הצגה, פעילות מוסיקלית ומופע בהיכל התרבות.

מטרות סל התרבות הן: חשיפה למגוון אמנויות והקניית הרגלי התנהגות הולמים במופעי תרבות

אוטובוס דיגיטלי

האוטובוס הדיגיטלי יגיע אל גני הילדים וילמד מיומנויות של המאה ה-21 בתחומים מגוונים כגון: קיימות, מוגנות, קהילה, חדשנות וניצול זמן הפנאי.

"אני וגם הסבתא"

אנו שואפים במחלקת גני הילדים, בשיתוף מחלקת קהילה, להטמיע תכניות של קשרים בין-דוריים בגני הילדים.

במהלך השנה יתקיימו מפגשים חודשיים בין הגנים לבין מועדוני הוותיקים, אשר יצרו מרחב חברתי פעיל, ויעניקו באופן בלתי אמצעי ערכים שונים.

חינוך פיננסי ויזמות לידי גן חובה

הסייעות החלו בלמידת מערכי שיעור מקוונים בתחומים כלכליים וניהול יזמות בגן הילדים תוך כדי יצירתיות ופיתוח רעיונות וביצועם ,

כל זאת בכלים מקוונים  התכנים יועברו על ידי הסייעות בעזרת סרטונים מאוירים  מותאמי גיל שיוקרנו בגן על גביי  מסך ומכשירי הברקו שהותקנו לאחרונה בכלל גני החובה בחבל.

יחידה סביבתית

בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית יתקיימו פעילויות משותפות אשר מעודדות קיימות, אורח חיים בריא וצריכה מופחתת.

מעברים

במועצה מתקיימות תכניות ייחודיות להקלה על מעבר הילדים בין מעונות היום לגני הילדים, ומגני החובה לבתי הספר.

במסגרת תכנית מעברים מתקיימות פעילויות שונות להסתגלות מיטבית למסגרות החדשות

שלום כיתה א'

קיום טקס מועצתי לילדי גן החובה והוריהם לקראת העלייה לכיתה א'.

גנים עתידניים

בשנה זו הוקמו 2 גנים עתידניים ברחבי המועצה, אשר נותנים מענה ללומד היצירתי והמתפתח במאה ה-21.