אמפטי"ה (איתור, מניעה, פרטני, טיפולי, הוליסטי)

צוות אמפטי"ה

צביקה יערי – מנהל שפ"ח
עליזה מושקוביץ- מנהלת מח' בתי ספר
צוות טיפולי בית ספרי
טלפון בשירות הפסיכולוגי: 03-9712729

אודות

אגף החינוך שם לו למטרה להעמיק את הטיפול בפרט. במסגרת זו מיסדנו ישיבות פרט המתקיימות בכל אחד מבתי הספר בתדירות של אחת לחודש. בפגישות משתתפים: מנהל בית הספר, הצוות הטיפולי, מנהלת מחלקת בתי"ס ומנהל המחלקה לשירותים פסיכולוגיים. במפגש עולים לדיון ילדים שעניינם דורש התייחסות מערכתית ופרטנית. (בדיון קובעים אסטרטגיה, תאריכי יעד, ופעולות לטיפול וטיפוח).
נציגי האגף מציעים מסגרות מועצתיות המאפשרות לתת מענה לצרכי הילד. נערכות פגישות בתאריכים קבועים בכל אחד מבתי הספר (כך נשמר הרצף ויש מעקב אחר יישום התוכניות).