פרוטוקלים מכרזים לשנת 2017

פרוטוקול מס'  פרוטוקול - החלטה  תאריך
1/2017 מכירת רכב 12.1.17
2/2017 בניית מועדון נוער במושב בן שמן 22.3.17
3/2017 ביצוע הסדרי בטיחות מבנה ציבור חדיד 
4/2017 ביצוע מעגל תנועה וכביש טירת יהודה  22.3.17
6/2017 הפעלת מזנון בהיכל התרבות  22.11.17
7/2017 מתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכים  22.3.17
8/2017 פיתוח בית עלמין אזורי בחדיד  16.5.17
10/2017 אמנים אירועי יום העצמאות  4.5.17
14/2017 ייעוץ, ניהול וליווי הטיפול בשפכי תעשיה  28.6.17
17/2017 סלילת כביש ופיתוח ברחוב הכלנית בבית נחמיה  28.6.17
22/2017 אספקה לריהוט משרדי ולבתי הספר - החלטה טלפונית  17.7.17
23/2017 השתלמות מליאה ודירקטורים באילת  2.8.17
24/2017 העתקת קו ביוב באחיסמך  22.11.17
25/2017 מגרשי ספורט שחבק 16.1.18
26/2017 מכרז זוטא - גינון בית ספר יצחק נבון  29.11.17
27/2017 בית כנסת בגינתון  14.3.18
29/2017 הסעות לאימוני ומשחקי ספורט  16.1.18
30/2017 כלי אצירה כתומים  30.1.18
30/2017 פירוק והרכבת מתקני ספורט 30.1.18
1-2/2018 אירועי יום העצמאות - אישור טלפון  20.2.18
2/2018 אירועי יום העצמאות - אמנים / מכרז זוטא 20.2.18
3/2018 שירותי כתיבה ובימוי מופע קהילתי  14.3.18