מוקד המועצה האזורית חבל מודיעין הינו יחידת שליטה ובקרה מועצתית שמטרתה לשפר ולייעל את השירות לתושב.

מוקד המועצה  3106 * פועל 24/7, כל פנייה שמתקבלת מוזנת למערכת מידע ומנותבת לאגף הרלוונטי.
בפתיחת הקריאה, תישלח הודעת SMS לפונה, ובתום הטיפול יקבל התושב הפונה הודעת סיום טיפול ב-SMS.

הטיפול נעשה בהתאם ללוח הזמנים שנקבעו באמנת השירות.

המועצה תשאף ככל הניתן לעמוד בזמני התקן שנקבעו, אך עם זאת, במקרים חריגים או בשל אילוצים מיוחדים שעלולים להיווצר מעת לעת, תיתכן  חריגה מן הזמן שנקבע לטיפול.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את מדדי השירות שנקבעו מעת לעת.

פניות שמוקד המועצה מטפל:

  • פינוי אשפה וגזם
  • מי קולחין
  • פיקוח עירוני
  • תאורת רחוב
  • כלבים משוטטים

וכן המוקד מטפל גם באירועי חירום עפ"י הנחיות פיקוד העורף.

 

לשאלות ניתן לפנות

אטיה יעקב | מנהל המוקד

משרד  03-9722889

אימייל  : Yakov@Modiin-Region.Muni.il

ענת לובטון | מזכירת מוקד

משרד 03-9722899

אימייל: Anati@Modiin-Region.Muni.il

 

עדכון בדבר קריאות בגין שוטטות חיות בר