פורום הנשים , הינו גוף חברתי מגובש של נשים פעילות מישובי המועצה . לטובת יצירת אינטגרציה חברתית , מחויבות משותפת לעשיה ,
תרומה קהילתית וישובית.
הפרויקט מופעל ע"י צוות נשים מטעם הפורום : חיה שרון, עירית גרוס ,