במהלך השנים נתקלים עובדי אגף הרווחה במצוקתה של האוכלוסיה הותיקה בכל הקשור לקשיי הבנה ותקשורת לקויה בין – דורית בנושאים של חלוקת נחלאות, ירושות ושאר קשיי הבנת הרצונות והצרכים בתוך המערך המשפחתי. קשיים אלה מביאים , לא אחת, לסכסוכים אלימים, ונסיונות שליטה על מקורות הרכוש וכיו"ב.

לשם כך לקח על עצמו – אגף הרווחה – להפיץ את השפה הגישורית בקרב התושבים. שפה זו מהווה אלטרנטיבה לתקשורת בונה במקום השימוש במאבקים בלתי פתירים התופסים, לצערנו, מקום נרחב בסגנון ההידברות בחברה בכלל, ובתוך המשפחה בפרט.

השפה הגישורית מופצת לכלל תושבי המועצה במסגרת סדנאות גישור ופתרון קונפליקטים.