מתווה לתלמידי ז'-י', ביוזמת אגף החינוך וצוות נחשון

קהילה יקרה,

לאחר חודשים ארוכים בבית, תלמידי ז'- י' חזרו סוף סוף ללמידה בבית הספר.

מתווה משרד הבריאות והחינוך מאשר לכל תלמיד להשתתף בשתי קפסולות שונות, ולמורים ללמד בארבע קפסולות בלבד, מה שבפועל מאפשר לכל תלמיד/ה ללמוד פיזית רק כיומיים בביה"ס.

לשם כך, בנינו מתווה מיוחד בשיתוף השפ"ח, המנהלות והפיקוח, להידוק הקשרים האישיים בקרב התלמידים, המורים וההורים, לטיפול רגשי, לצמצום פערים לימודיים ולמניעת הנשירה.

צוות שש שנתי נחשון ממפה את צורכי כלל התלמידים ומתאים את המענה הנדרש לכל תלמיד/ה.

זהו תהליך ארוך טווח וכולנו מגויסים לטובת העניין!

שרון שני מנהלת אגף החינוך

 

 

תלמידים

פעילות רגשית-חברתית במרחבים הפתוחים

מי זה דופק בדלת- שיחה אישית עם כל תלמיד/ה

תכנית שומרי סף- תלמידים מדריכים תלמידים בכל הקשור להתמודדות עם סכנות ברשת, הרצאות 'לכודים ברשת

שיעורי חינוך וכישורי חיים

ימי ספורט והפוגה

מרוץ 'הצעדים' והרצאה מעוררת השראה לכיתות הספורט

ימי של"ח וטיולים בשיתוף אגף החינוך ומעגלים

ימי לימוד חווייתיים בשיתוף ההורים

תכנית רצפים- לעולים לתיכון

מופע בנושא גיל ההתבגרות ופעילויות עם רכזות המוגנות

ביקורי בית של הצוות החינוכי

למידה בקבוצות קטנות

שיעורים מחוץ לכיתה

שעות פרטניות ושעות מועצה לתגבור לימודי

תכנית שיא- מענה רגשי

ועדות פרט- על ידי אגף החינוך וצוות נחשון

קו פתוח לשפ"ח- לכל התלמידים

מורים

מפגשים והכשרה- חוסן אישי

קפה מנהלת- מפגשי מורים עם מנהלות נחשון

קו פתוח לשפ"ח- לכל עובדי ההוראה

מפגשים חווייתיים לצוותי החינוך במועצה (הרצאות וסדנאות)

הורים

מפגשי הנהגת ההורים

הרצאה 'לכודים ברשת' על גלישה בטוחה ברשת קו פתוח לשפ"ח

שיח פתוח להורים עם יועצות ביה"ס (לאחר פסח)

פגישות אישיות עם הצוות החינוכי